Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2016/20<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Мандра В. В. Управление развитием персонала транспортно-логистического центра на основе корпоративного университета. - C. 4-8.
 4. Адамович М. П. Соціокультурні чинники глобального економічного розвитку в умовах поступу "економіки знань". - C. 10-14.
 5. Тіпанов В. В. Високі технології як головна передумова глобального економічного розвитку. - C. 15-18.
 6. Цибуляк А. Г. Асиметричність екологізації світових товарних ринків. - C. 19-22.
 7. Аль Ширафi Мохаммед Авад. Оцінка ефективності системи охорони здоров’я. - C. 24-27.
 8. Богма О. С. Аргументування та розвиток сутності та змісту економічної безпеки як наукової категорії в різних економічних школах. - C. 28-30.
 9. Ільїна А. О. Теоретичні підходи до обґрунтування системи цілей державного стимулювання інвестиційного процесу. - C. 31-35.
 10. Меглей В. І. Сучасні екологічні мотивації до розвитку системи вітчизняного аграрного господарювання. - C. 36-39.
 11. Потравка Л. О. Модель трансформацій аграрного сектора України. - C. 40-44.
 12. Горіна Г. О. Сутність та особливості типології туристичних підприємств як суб’єктів управління. - C. 46-49.
 13. Данько Ю. І. Перспективи реалізації конкурентних переваг підприємств-виробників продукції садівництва на мезорівні. - C. 50-53.
 14. Швед Т. В., Біла І. С. Держaвне регулювaння як нaпрям зaбезпечення рoзвитку пiдприємств oлiйнo-жирoвoї гaлузi Укрaїни в умoвaх глoбaлiзaцiї. - C. 54-58.
 15. Козін О. Є. Оцінка стану економічної безпеки автотранспортних комплексів регіонів України. - C. 60-63.
 16. Скороход І. С. Удосконалення регіонального екологічного управління в Україні. - C. 65-68.
 17. Степаненко Т. О. Теоретичні положення оцінки земель як основа економічного регулювання земельних відносин. - C. 69-72.
 18. Федотова Т. А., Гусаров С. В. Відмінності статистичного виміру ринку праці. - C. 74-77.
 19. Стегней М. І. Співвідношення різних форм фінансування сталого розвитку сільських територій. - C. 79-81.
 20. Дяченко А. В. Проблеми кредитування житлового будівництва в Україні. - C. 81-85.
 21. Жмурко Н. В., Рихліцька М.В. Оцінка впливу бюджетної децентралізації на виконання державного та місцевих бюджетів. - C. 86-89.
 22. Лінькова О. Ю. Оподаткування підакцизних товарів. - C. 90-92.
 23. Тімошенко Н. М. Ринок державних цінних паперів у системі управління дефіцитом бюджету. - C. 93-96.
 24. Чмир С. О. Калькулювання собівартості продукції свинарства. - C. 98-102.
 25. Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В. Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту. - C. 104-108.
2016
Вип. 20
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського