Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2016/17<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Коваленко И. Н., Коваленко Н. П. О некоторых противоречиях в понимании базовых терминов в переводах работы М. Вебера "Протестантская этика и дух капитализма". - C. 4-7.
 4. Белей С. І. Проблемні аспекти дослідження змісту дефініції "сільська територія". - C. 8-11.
 5. Сари Гхаит Концептуальные основы стратегии социального развития стран Евро-средиземноморского партнерства. - C. 13-16.
 6. Довгань Д. А. Конкурентоспроможність вітчизняного експорту продукції чорної металургії на світовому ринку. - C. 17-20.
 7. Ліфанова М. І. Міжнародні фінансові центри: поняття, умови та стадії формування. - C. 21-24.
 8. Борщ Л. М. Економічна доцільність інтенсифікації видобутку природного сланцевого газу в Україні. - C. 26-31.
 9. Вороніна Р. М., Маргіта Н. О. Аналіз ключових факторів впливу на розвиток міської логістики. - C. 32-35.
 10. Гаража О. П. Стандартизація оцінки майна у світі. - C. 36-42.
 11. Гончарук В. В. Проблема асиметричної збалансованості соціального та економічного в суспільному поступі та шляхи її вирішення. - C. 43-48.
 12. Євтушенко Г. В., Тимків Н. Я., Шешеня А. А. Особливості управління ризиками в аграрному секторі економіки. - C. 49-52.
 13. Гришко В. В., Гунченко М. В. Системний аналіз ризиків у логістичній діяльності промислового підприємства. - C. 54-58.
 14. Могилова А. Ю., Матвєєва Д. В. Сучасні проблеми автобрендингу в Україні. - C. 59-61.
 15. Болдирєва А. С., Корчагіна Г. А. Облік реалізації продукції: практичний аспект у країнах світу. - C. 62-64.
 16. Бондаренко К. А. Еволюція розвитку рекламного ринку України. - C. 65-68.
 17. Братюк В. П., Бошинда І. М. Інвестиційна діяльність страхових компаній. - C. 69-71.
 18. Грудзевич Ю. І. Система стимулювання інтрапренерства на підприємствах. - C. 72-76.
 19. Королович О. О. Вдосконалення організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва. - C. 77-86.
 20. Кузьміна О. С. Аналіз машинобудівної промисловості України на предмет відповідності сталому розвитку. - C. 87-92.
 21. Рубан В. В. Теоретичні основи визначення ефективності інвестиційної діяльності підприємств. - C. 93-96.
 22. Архипенко С. В. Регіональна інвестиційна політика як інструмент вирівнювання розвитку територій області. - C. 98-102.
 23. Білоус С. П. Наукові підходи до територіальної організації виробництва на основі використання сучасних управлінських та кластерних технологій. - C. 103-106.
 24. Бикова А. Л., Лобза А. В., Семенова Л. Ю. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення. - C. 108-114.
 25. Васильєв О. В., Гой В. В. Методи прогнозування фінансової стійкості підприємства в умовах кризи. - C. 116-121.
 26. Гончаренко О. М., Світлична О. С. Перспективи розвитку морського страхування в Україні. - C. 122-126.
 27. Гордієнко Л. А. Оцінка фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні. - C. 127-130.
 28. Грищук Н. В. Сучасний стан фінансової безпеки України та напрями її зміцнення в умовах глобалізації. - C. 131-134.
 29. Еш С. М., Ляховецька В. М. Депозитна політика банків та інструменти її реалізації. - C. 135-138.
 30. Завора Т. М., Чумак Ю. М. Аналіз доходів місцевих бюджетів (на прикладі Полтавської області). - C. 139-142.
 31. Малий В. Ю. Роль фінансового моніторингу в запобіганні та протидії фінансуванню тероризму. - C. 143-147.
 32. Хомутенко В. П., Волкова О. Г. Деякі аспекти трансформації податкового регулювання корпоративних фінансів України. - C. 148-152.
 33. Голінач Л. І. Аналітичний облік витрат соціально відповідальної діяльності машинобудівних підприємств. - C. 154-157.
 34. Кемарська Л. Г. Трансформація фінансової звітності суб’єктів державного сектору. - C. 158-163.
 35. Коба О. В., Катькало С. О., Павленко А. І. Облік орендних операцій. - C. 164-168.
 36. Миронова Ю. Ю., Матюшіна Ю. І., Копиця Я. О. Необхідність впровадження системи внутрішнього контролю витрат виробництва на промислових підприємствах: теоретичний та методичний аспекти. - C. 169-172.
2016
Вип. 17
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського