Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2016/15<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Примостка О. О. Фінансові механізми в реалізації регіональної політики ЄС. - C. 4-7.
 4. Богашко О. Л. Дослідження регіональної інноваційної політики зарубіжних країн, заснованої на кластерному підході. - C. 8-11.
 5. Гужва І. Ю. Участь України в зонах вільної торгівлі та можливості адаптації її національної економіки до умов, сформованих унаслідок створення мегарегіональних торговельних блоків. - C. 12-16.
 6. Кожухова Т. В. Фінансування світовим банком проектів розвитку в Україні. - C. 17-20.
 7. Кіржецька М. С. Основні економічні загрози функціонуванню цукрової галузі України. - C. 22-25.
 8. Душейко Д. М. Аналіз регуляторного впливу як механізм вдосконалення інституційного середовища національної економіки. - C. 26-29.
 9. Сугак Т. М. Структура та методи державного регулювання ринку питного водопостачання. - C. 30-32.
 10. Момот Т. В., Аванесова Н. Е. Удосконалення методичного прийому визначення комплексного показника ефективності функціонування підприємств України. - C. 34-39.
 11. Ганін В. І., Соляр В. В. Стратегічні основи формування цінової стабільності та конкурентного середовища: концептуальний підхід. - C. 40-42.
 12. Бутенко Т. В., Круковська Л. М. Трансфертне ціноутворення в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. - C. 43-46.
 13. Василішин С. І. Управління оборотними засобами сфери обігу в системі зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. - C. 47-51.
 14. Гудзь Ю. Ф. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу переробних підприємств АПК. - C. 52-57.
 15. Ільченко Н. Б. Оцінювання логістичних ризиків підприємства торгівлі. - C. 58-62.
 16. Кулініч О. А., Ковальова Я. Г. Міжпідприємницька логістична інтеграція та координація комерційної діяльності торговельного підприємства. - C. 63-67.
 17. Орлов В. В. Теоретичні підходи до визначення та структури організаційно-економічного механізму підвищення ефективності виробництва насіння високих генерацій. - C. 68-71.
 18. Хомчук М. В. Особливості формування логістичних стратегій підприємства оптової торгівлі. - C. 72-76.
 19. Огданський К. М. Шляхи державного регулювання суспільного розвитку України в контексті соціальної складової. - C. 78-84.
 20. Александрова Г. М. До питання регулювання оподаткування недержавних пенсійних фондів в Україні. - C. 86-90.
 21. Бутенко В. В. Виокремлення напрямків оптимальної боргової політики держави. - C. 91-95.
 22. Голинський Ю. О. Методи наукових досліджень та аналізу процесу виконання бюджетів. - C. 96-99.
 23. Голюк В. Я. Аналіз кореляції динаміки грошової маси, ВВП та інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах. - C. 100-103.
 24. Лук’янюк М. Е. Деякі аспекти забезпечення стійкості державних фінансів з урахуванням зарубіжного досвіду. - C. 104-107.
 25. Святаш С. В. Податкове рахівництво як базова складова управління податками. - C. 108-111.
 26. Брадул О. М., Шепелюк В. А. Бінарність при відображені корпоративних прав в обліку. - C. 114-117.
 27. Язлюк Б. О., Волошина В. В. Організація обліку витрат операційної діяльності в умовах комплексної автоматизації. - C. 118-121.
 28. Андросенко О. О. Економічна сутність витрат виробництва та їх роль у системі управління діяльністю промислових підприємств. - C. 122-126.
 29. Больботенко І. В. Трансферне ціноутворення: обліковий та податково-контрольний аспекти. - C. 127-131.
 30. Єршова Н. Ю. Інновації стратегічного управлінського обліку. - C. 132-136.
 31. Лебедик Г. В., Іващенко К. Ю., Світловська А. М. Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах. - C. 137-140.
 32. Литвинець Ю. І. Зменшення корисності активів: методика розрахунку та документальне оформлення. - C. 141-144.
 33. Мазур Н. В. Економіко-правова сутність поняття "внутрішньогрупові операції". - C. 145-148.
 34. Мельничук О. П. Економічна сутність та методологічні аспекти виробничих витрат на підприємствах, що надають послуги з постачання готових страв. - C. 149-152.
 35. Кузнєцов П. В., Куценко Т. М. Використання маркетингових інструментів у системі електронної комерції. - C. 154-158.
 36. Скрильник І. І., Власенко Н. С. Побудова прогнозної моделі чистого доходу підприємства сфери обслуговування в Україні. - C. 159-162.
 37. Голод А. П. Інноваційні фактори безпеки регіональних туристичних систем. - C. 164-167.
2016
Вип. 15
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського