Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2015/13<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності. - C. 4-7.
 4. Гужва І. Ю. Механізм вирішення торговельних суперечок в СОТ: теоретичні аспекти і сучасна практика в Україні та світі. - C. 8-13.
 5. Іванов Є. І. Деструктивні фактори впливу зовнішньої торгівлі на макроекономічну стабільність економіки України. - C. 14-17.
 6. Ластовецька Р. О. Особливості економічного розвитку України в умовах зростання грошових переказів з-за кордону. - C. 18-21.
 7. Лисецька Н. М. Активізація інноваційного чинника в умовах глобальної конкурентоспроможності. - C. 22-25.
 8. Сивак Р. Б. Глобальна логістика у забезпеченні сталого розвитку світового господарства. - C. 26-29.
 9. Скарга О. О. Вплив мегатрендів на розвиток сфери послуг. - C. 30-34.
 10. Ставицька А. В. Теоретичні засади економіко-правового регулювання світового ринку інформаційних технологій. - C. 35-38.
 11. Голуб Т. І. Організаційно-функціональні засади державного протекціонізму в агропромисловому комплексі України. - C. 40-44.
 12. Замлинський В. А. Організаційно-методологічні проблеми ефективності управління венчурним капіталом. - C. 45-49.
 13. Марченко І. О. Сировинна база формування світового та вітчизняного ринку безлактозної молочної продукції. - C. 50-53.
 14. Prokopishyna O. V., Kozubova N. V. Organizational support for internal tourism based on rational use of Ukraine tourist and recreational resources. - C. 54-58.
 15. Редько В. Є. Перспективи паркового туризму в Дніпропетровській області. - C. 59-62.
 16. Світовий О. М. Максимізація доданої вартості у зерновиробництві як галузі зернопродуктового підкомплексу. - C. 63-67.
 17. Ткач С. М. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. - C. 68-71.
 18. Ткаченко Д. О. Сутність транснаціоналізації та особливості діяльності транснаціональних корпорацій в умовах глобальної економіки. - C. 72-76.
 19. Філончук Л. Я. Методи коригування боргової політики держави як запорука економічного зростання. - C. 77-81.
 20. Шаранич Ю. Ю., Микуляк О. В. Пропорційність розподілу міжбюджетних трансфертів у контексті вирішення регіональних проблем формування бюджетів. - C. 82-86.
 21. Біловол Р. І., Хомович В. М. Управління соціально-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах господарювання. - C. 88-92.
 22. Бондаренко С. А. Інтегративний підхід при цільовому управлінні інноваційним розвитком виноробних підприємств. - C. 93-96.
 23. Герасименко Ю. С. Сталість розвитку сільського господарства як стратегічний напрям його трансформаційних змін. - C. 97-100.
 24. Костіна К. В. Методика визначення ефективності логістики збуту підприємств АПК. - C. 101-105.
 25. Сигида Л. О. Методичні засади перевірки маркетингових каналів на відповідність специфіці інноваційної продукції підприємства. - C. 106-110.
 26. Тохтамыш Т. А. Малые предприятия: их преимущества и недостатки в современных условиях хозяйствования. - C. 111-114.
 27. Трегуб О. М. Теоретичні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств. - C. 115-118.
 28. Хоменко О. А. Формування системи фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу та її основні напрями. - C. 119-122.
 29. Шафієва Л. Г. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. - C. 123-126.
 30. Швець Ю. О., Скворцова А. В. Управління оборотними активами підприємств. - C. 127-130.
 31. Юрій Е. О., Луцик І. Б. Особливості формування стратегії розвитку підприємств в умовах невизначеності зовнішнього середовища. - C. 131-134.
 32. Якубенко Ю. Л., Одношевна О. О. Особливості створення служби управління ризиками в сільськогосподарських підприємствах. - C. 135-138.
 33. Яцишина К. В. Трансформація підприємств торгівлі до проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання. - C. 139-142.
 34. Дуцяк І. З., Теребух А. А. Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму. - C. 144-147.
 35. Бойченко В. С. Структурна композиція організаційно-економічного забезпечення управління розвитком регіону. - C. 148-152.
 36. Іванова Н. В. Концептуальні основи просторово-секторальних зрушень регіональної господарської системи на засадах сталого розвитку. - C. 153-156.
 37. Свида І. В. Актуальні тенденції регіоналізації та їх роль в інтеграційних процесах. - C. 157-160.
 38. Сохнич А. Я., Грушкевич Г. С. Особливості використання земельних ресурсів. - C. 162-165.
 39. Ступень М. Г., Андрушенко В. Ю. Використання земельних ресурсів Житомирської області у сільському зеленому туризмі. - C. 166-169.
 40. Зубко К. Ю. Теоретичні основи класифікації еколого-економічних збитків. - C. 170-174.
 41. Сухіна О. М. Економічний механізм екологізації виробництва у децентралізованих одиницях прикордоння. - C. 175-178.
 42. Труфен А. О. Диверсифікація соціальної політики в умовах глобалізації. - C. 180-183.
 43. Чижова Н. Є. Розвиток інформаційного ринку в Україні. - C. 184-188.
 44. Сусіденко В. Т., Сусіденко О. В. Концепція системи фінансової безпеки торговельного підприємства. - C. 190-193.
 45. Добровольська О. В., Терещенко В. О. Резерви підвищення прибутковості підприємства в умовах ринку. - C. 194-197.
 46. Забаштанський М. М., Роговий А. В. Діагностика фінансового потенціалу концесійної діяльності в Україні. - C. 198-202.
 47. Мамчур Р. М. Формування фінансового механізму аграрного страхування. - C. 203-206.
 48. Рубаха М .В., Головнич О. Б. Ринок цінних паперів: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. - C. 207-210.
 49. Саніна І. С., Ткачик Л. П. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні. - C. 211-216.
 50. Сидорчук А. А. Формування системи соціального страхування як важеля подолання бідності. - C. 217-220.
 51. Спасів Н. Я. Посилення фіскальної ролі місцевих податків і зборів у контексті формування місцевих бюджетів. - C. 221-224.
 52. Супруненко С. А. Податковий потенціал в стратегічному податковому плануванні. - C. 225-229.
 53. Чуркіна І. Є. Управління акумуляцією та витрачанням бюджетних коштів в контексті забезпечення ефективності функціонування бюджетної системи України. - C. 230-234.
 54. Щеглюк М. С. Розвиток банківського регулювання та нагляду в умовах європейської інтеграції. - C. 235-240.
 55. Гальчинський Л. Ю., Сташкевич Д. С. Модель оцінки ефективності компаній-посередників на ринку контекстної реклами. - C. 242-246.
 56. Зось-Кіор М. В., Радочин Ю. Г. Управління інформаційними логістичними потоками на підприємстві. - C. 247-250.
 57. Климко Т. Ю., Мельник О. О. Удосконалення роботи внутрішнього аудиту для запобігання фродів на підприємстві. - C. 251-254.
2015
Вип. 13
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського