Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73997/2011/2011<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Управління економікою: теорія та практика
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Кузьменко Л. М., Солдак М. О. Старопромислові регіони України: інституціональні особливості розвитку. - C. 9-25.
 4. Ляшенко В. И., Тульку Я. И., Охременко С. В. Квазиматериальные активы современного неоиндустриализма и необходимость создания адекватного биржевого механизма для их обращения. - C. 26-65.
 5. Тараш Л. И. Национальная модель корпоративного управления в выборе основной цели управления стоимостью акционерного общества. - C. 66-83.
 6. Червова Л. Г., Дубинина М. В. Теоретико-методические основы оценки эффективности государственного управления. - C. 84-102.
 7. Денисов В. Т., Ильичева М. Н., Денисов Д. Д. Эффективность как основа развития авиапромышленного комплекса во внешнеэкономических связях. - C. 103-114.
 8. Кучер В. А. Методичні основи оцінки ефективності інвестиційної діяльності з розширеного відтворення потужності підприємства. - C. 115-123.
 9. Швець В. Я., Баранець Г. В. Методологія побудови логістикоорієнтованої системи управління матеріально-фінансовими потоками підприємства. - C. 124-136.
 10. Павлов К. В., Селин И. В. Регулирование и контроллинг издержек производства продукции в горно-химических отраслях. - C. 137-147.
 11. Моисеев Г. В., Моисеев В. Г., Фиалка Л. В. Современные проблемы реализации механизма стратегического планирования в корпоративном секторе промышленности. - C. 148-167.
 12. Толмачева А. Ф. Пути сокращения административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства. - C. 168-182.
 13. Назарчук М. И. Фондовый рынок Украины в 2008-2010 годах. - C. 183-205.
 14. Лимар В. В. Оцінка впливу фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів іноземних інвесторів на обсяг експорту українських високотехнологічних товарів. - C. 206-212.
 15. Майер И. Н. Анализ инвестиционно-инновационной деятельности в машиностроительной отрасли Украины. - C. 213-224.
 16. Підоричева І.Ю. Потенціал розвитку інноваційної системи донецького регіону. - C. 225-235.
 17. Мельник О. С. Основні напрями структурної політики україни в контексті забезпечення її конкурентоспроможності. - C. 236-250.
 18. Комаренко І. С. Сутність поняття "конкурентоздатність підприємств" і його особливості для підприємств харчової промисловості України. - C. 251-270.
 19. Аннотации. - C. 271-277.
 20. Анотації. - C. 278-283.
 21. Abstracts. - C. 284-289.
2011
2011
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського