Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73754/2018/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету
: зб. наук. пр..- Мелітополь. Серія, Педагогіка

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Александров Д. Quo vadis?: Трансгресія сучасного інституту освіти. - C. 12-16.
 4. Аносов І., Станішевська Т. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи в контексті антропологізації освіти. - C. 17-22.
 5. Білецька М., Сопіна Я. Історіогенеза класичної гітарної школи в Україні. - C. 23-28.
 6. Корж-Усенко Л. Розбудова мережі вищих навчальних закладів у добу українського державотворення 1917–1920 рр.. - C. 29-37.
 7. Milko N. The conditions of professional training of future foreign language teachers to organization of intercultural dialogue. - C. 38-44.
 8. Митяй З. Комунікативний підхід до вивчення рідної мови. - C. 45-51.
 9. Окса М., Олексенко К. Вплив управління навчальним закладом на якість освіти. - C. 52-56.
 10. Тітова О. Філософські засади системного розвитку творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей. - C. 57-62.
 11. Волкова В., Віденіна О. Емоційні порушення у дітей старшого дошкільного віку та умови їх подолання. - C. 63-69.
 12. Елькін М., Батарейна І. Формування цінностей дошкільнят та учнів в умовах реалізації Концепції Нової української школи. - C. 70-77.
 13. Журавльова Л. Комплексний аналіз порушень письма у дітей молодшого шкільного віку. - C. 78-83.
 14. Мелаш В., Щербак І. Формування природознавчої компетентності у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку. - C. 84-88.
 15. Омельяненко І. Проблеми формування компетентностей учнів основної школи на уроках фізичної культури. - C. 89-93.
 16. Попадич О., Староста В. Методи традиційного та інтерактивного навчання: ставлення до них майбутніх учителів. - C. 94-100.
 17. Шевченко Ю. Психологічні механізми духовно-морального розвитку в структурі готовності до професійної педагогічної діяльності. - C. 101-107.
 18. Юник Д., Юник Т., Котова Л. Парадигма розвитку емоційної стійкості музикантів-інструменталістів у процесі підготовки до сценічної діяльності. - C. 108-114.
 19. Андрієвська В. Специфіка використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи на сучасному етапі її модернізації. - C. 115-122.
 20. Балакірєва В. Критеріальний підхід у підготовці майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів. - C. 123-127.
 21. Вакалюк Т. Добір масових відкритих онлайн курсів для використання в підготовці бакалаврів інформатики. - C. 128-133.
 22. Вихрущ В. Діагностика формування рефлексивної компетентності учителя початкової школи: порівняльний аналіз. - C. 134-138.
 23. Головач А., Дейнеко С., Філоненко О., Черезов Ю. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі фізичної культури та спорту. - C. 139-144.
 24. Гринчук А., Чехівська Ю. Застосування інноваційних технологій як засобу підвищення мотивації студентів до занять фізичним вихованням. - C. 145-150.
 25. Gurova T., Riabukha T., Zinenko N., Gostishcheva N. Phonetic competence of future interpreters: features of formation. - C. 151-156.
 26. Долинний Ю. Статистична обробка показників рефлексивного та професійного критеріїв готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. - C. 157-165.
 27. Конюхов С. Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування як проблема сучасної педагогічної науки. - C. 166-172.
 28. Кривонос І. Використання інтернет-ресурсів у процесі навчання англійської мови на слух студентів технічних спеціальностей немовного ВНЗ. - C. 173-178.
 29. Кулєшов С. Використання модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) в навчанні англійської мови в ТДАТУ. - C. 179-184.
 30. Лисюк С., Сорокопуд В., Ткаченко І., Кирієнко Д., Могильний Ф. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів Академії ДПтС. - C. 185-189.
 31. Лосєва Н., Борздих А. Інформаційно-комунікаційні технології і самореалізація студента в процесі навчання. - C. 190-194.
 32. Ляшок Л. Активні стратегії освіти педагогів у моделюванні методичних концепт-заходів. - C. 195-201.
 33. Магрламова К. Ключові професійно-педагогічні компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів. - C. 202-206.
 34. Носкова М. Роль програми "Стрибок тигра" в професійному розвитку педагогів Естонії. - C. 207-211.
 35. Симоненко С. Особливості професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії в університетах Великої Британії, США та Канади. - C. 212-217.
 36. Єрмак Ю. Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти. - C. 218-223.
 37. Ізбаш С., Усатий В. Компетентність "навчатися впродовж життя" як складник андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. - C. 224-232.
 38. Атрошенко Т. Рівні сформованості соціального досвіду в учнів підліткового віку. - C. 233-238.
 39. Бірюк Д. Педагогічна керованість процесом особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя в системі реалізації вітчизняного освітянського менеджменту. - C. 239-243.
 40. Боднар Д. Загальнотеоретичні засади шкільної літературної освіти в педагогічній спадщині О.Р. Мазуркевича. - C. 244-249.
 41. Гаврилюк О. Особливості підготовки бакалаврів статистики. - C. 250-255.
 42. Давидова С. Аналіз структурних складників професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва. - C. 256-262.
 43. Ракович В. Аналіз змісту навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів. - C. 263-267.
 44. Titova A. Self-regulation as a key competence in the process of professional competency formation of future family physicians with different aptitudes to self-actualization. - C. 268-272.
 45. Ткаченко А. Критеріальна оцінка дослідження ефективності дизайнерської підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. - C. 273-278.
 46. Чемерис Г. Основи комп'ютерного дизайну як чинник модернізації змісту професійної освіти майбутніх бакалаврів з комп'ютерних наук. - C. 279-284.
 47. Яковишена Л. Аналіз наукових підходів до класифікації ключових компетентностей як основа розкриття змісту фахової компетентності молодшого медичного спеціаліста. - C. 285-295.
 48. Відомості про авторів. - C. 296-305.
2018
№ 1 (20)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського