Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73754/2016/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету
: зб. наук. пр..- Мелітополь. Серія, Педагогіка

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Аносов І. Антропологічний підхід у дослідженнях етнорегіональних процесів Запорізького Приазов’я. - C. 12-20.
 4. Букрєєва І., Ченцов О. Толерантність як світоглядна компонента виховання учнівської молоді. - C. 21-25.
 5. Кравчун Н. Організаційно-методична діяльність Я. Чепіги на посаді керівника секції методики і дидактики Харківської науково-дослідної кафедри педології й в УНДІПі (1926-1938 рр.). - C. 26-31.
 6. Окса М. Питання структури методологічної культури студентів в умовах фундаменталізації навчання. - C. 32-36.
 7. Позднякова О. Виховна система школи-інтернату як освітній феномен. - C. 37-41.
 8. Сілявіна Ю. Концепт педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в сучасному професійно-педагогічному дискурсі. - C. 42-47.
 9. Шугальова І., Богомолова Н. Формування ідентичності учнів старшої школи в полікультурному суспільстві: національно-громадянський аспект. - C. 48-58.
 10. Гузь Н., Гузь В., Дубяга С., Жейнова С. Детермінантні чинники виникнення синдрому "професійного вигорання" в учителів початкових класів. - C. 59-64.
 11. Коробченко А., Головкова М. Формування гармонійної особистості шляхом гуманізації навчання та виховання в творчій спадщині українських педагогів. - C. 65-69.
 12. Маслов В. Психологічна оптимізація педагогічної праці. - C. 70-74.
 13. Молодиченко В., Білецька М. Вплив української духовної музики на процес формування ціннісних орієнтацій старших підлітків. - C. 75-79.
 14. Нечипоренко В. Розвиток культурно-дозвіллєвих компетенцій дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я в умовах реабілітаційного театру. - C. 80-85.
 15. Алєксєєва Г. Розробка блогу вчителя-предметника засобами мережевих технологій. - C. 86-92.
 16. Волкова В., Куліда О. Шляхи підвищення естетичної культури майбутніх вихователів. - C. 93-97.
 17. Голік О. Формування фахової компетентності магістрантів на основі кейс-методу. - C. 98-102.
 18. Єрмоленко С. Методика навчання лексики та фразеології на засадах лінгводидактичного принципу наступності. - C. 103-109.
 19. Кендзьор П. Вікова специфіка реалізації полікультурного виховання у виховній системі школи. - C. 110-114.
 20. Кривильова О. Особистісні вектори професійного становлення майбутніх викладачів ПТНЗ. - C. 115-119.
 21. Кожевникова А., Дудко Я., Голубенко Н. Формування міжкультурної компетентності сучасного вчителя як важливий чинник успішної педагогічної діяльності. - C. 120-125.
 22. Короткова Л. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру. - C. 126-130.
 23. Сердюк А., Семіч М. Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку під час проведення позакласної роботи в школі. - C. 131-135.
 24. Буянов П. Освіта людей поважного віку (з досвіду Російської Федерації). - C. 136-141.
 25. Ізбаш С., Черникова В. Самоосвіта майбутніх викладачів вищої школи як андрагогічна проблема. - C. 142-146.
 26. Лук’янова Л. Безробіття як соціально-економічна проблема України та шляхи її розв’язання. - C. 147-152.
 27. Прийма С. Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються: аналіз нормативно-правового забезпечення. - C. 153-160.
 28. Roguska A. Young people activity in local media. Local media perception and creating its content in Poland and Latvia (survey reports). - C. 161-173.
 29. Yuan D. Learning cities agenda: the update version of adult education in Сhina. - C. 174-178.
 30. Віролайнен О. Тріада: віра, надія і любов у християнстві та моєму житті. - C. 179-183.
 31. Гудима І. Постать жінки в Новому Заповіті. - C. 184-187.
 32. Євтух М., Стефанюк С. Духовно-гуманістична, культурологічна актуалізація розуміння релігійно-етичних надбань у ренесансній культурі. - C. 188-193.
 33. Єршова Л. Вплив християнської релігії на гендерні трансформації образу досконалої людини в підросійській Україні (ХІХ – початок ХХ століття). - C. 194-199.
 34. Заболоцька С. Особистісна й компетентнісна підготовка педагога до морально-духовного виховання школярів. - C. 200-205.
 35. Завальнюк А. Навчання релігії в німецьких конфесійних школах у часи націонал-соціалістичної диктатури. - C. 206-211.
 36. Заміщак М. Психологічні основи становлення морально-духовної особистості майбутнього педагога. - C. 212-217.
 37. Зварич Г. Парадигма української католицької школи в контексті європейського католицького шкільництва. - C. 218-223.
 38. Іванець К. Екологічне виховання як важливий складник духовно-моральних цінностей ліцеїстів. - C. 224-229.
 39. Кривошапка Т. Принципи виховання студентської молоді у вищій школі. - C. 230-234.
 40. Махлюк В. Діяльність лінгвістичних студій в Острозькій академії XVI–XVII ст. - C. 235-239.
 41. Мішак В. Ретроспективний аналіз розвитку релігійної освіти в австрійській школі. - C. 240-244.
 42. Москальова Л., Єрмак Г. Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді на засадах православної культури на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). - C. 245-249.
 43. Ревуцька С. Моральне виховання в педагогіці Й. Ф. Гербарта. - C. 250-253.
 44. Цюпа Л. Основні принципи процесу християнського виховання у світлі вчення митрополита Андрея Шептицького. - C. 254-259.
 45. Савчин М. Християнська концепція людини як методологічний орієнтир у духовному вихованні дітей та молоді. - C. 260-265.
 46. Таборовець Л. Аналіз проблем духовно-морального виховання студентів – майбутніх медиків. - C. 266-271.
 47. Лук’янова С. Історія збереження національної ідентичності та самоідентифікації греків у полікультурному суспільстві. - C. 272-277.
 48. Самко А. Цінності наукової школи академіка Семена Гончаренка. - C. 278-284.
 49. Хохліна І. Технічна творчість молоді та дорослих в Україні (60-70-ті роки ХХ століття). - C. 285-291.
 50. Шевчук М. Олександр Костянтинович Волнін – перший директор Полтавського вчительського інституту. - C. 292-296.
 51. Відомості про авторів. - C. 297-305.
2016
№ 2 (17)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського