Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73754/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету
: зб. наук. пр..- Мелітополь. Серія, Педагогіка

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Освіта у філософсько-антропологічних рефлексіях

 4. Аносов І. П. Антропологічна спрямованість педагогічних інновацій у контексті гуманістичного розвитку освіти. - C. 12-19.
 5. Бродацька-Адамович Є. Аспірації в житті людини: теоретичний підхід. - C. 20-25.
 6. Бунчук О. В. Проблеми підготовки вчителя в контексті розвитку українського шкільництва в 1917-1920 рр.. - C. 26-30.
 7. Бялик О. В. Особливості становлення системи статевого виховання учнівської молоді у країнах Євросоюзу. - C. 31-36.
 8. Волкова В. А., Глушкова К. І. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. - C. 37-42.
 9. Воровка М. І., Петрученя Г. Г. Філософське осмислення гендерного підходу в педагогіці. - C. 43-52.
 10. Гузій Н. В. Людиновимірність методологічної бази педагогічного професіоналізму як запорука успішної розбудови особистісно орієнтованої освіти. - C. 53-59.
 11. Елькін М. В., Окса М. М. Консеквенти становлення і розвитку кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1922-2014 рр.). - C. 60-69.
 12. Прийма С. М. Розробка теоретико-методологічних засад відкритої освіти як стратегії реалізації ідей і принципів людиномірності. - C. 70-83.
 13. Семікін М. О. Крос-культурна грамотність сучасного педагога: методологічний аспект. - C. 84-91.
 14. Федоров М., Маркова В. Християнські морально-етичні цінності у філософській спадщині П.Д. Юркевича. - C. 92-95.
 15. Шевченко Ю. В. Ідеї диференціації навчання в основній школі: історико-педагогічний аналіз спадщини вітчизняних педагогів (П. Блонський, М. Чехов, В. Шульгін, М. Крупеніна). - C. 96-99.
 16. Педагогіка і психологія розвитку творчої особистості

 17. Бєлих О. С. Розвиток діалогу студентської молоді у процесі університетської освіти. - C. 100-103.
 18. Бєльчева Т., Ізбаш С. С. Культура цілепокладання вчителя як чинник розвитку його професіоналізму у процесі реалізації педагогічних завдань. - C. 104-109.
 19. Гуров С. Ю. Методичні основи виховання духовно-моральних цінностей особистості. - C. 110-116.
 20. Гурова Т. Ю. Значення використання інноваційної технології "мовного портфоліо" для становлення професіоналізму майбутнього вчителя англійської мови. - C. 117-121.
 21. Жейнова С. С. Погляди вчених на проблему формування творчих якостей особистості педагога. - C. 122-126.
 22. Коваль Т. І. Проблема формування педагогічного професіоналізму викладачів в інформаційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу. - C. 127-132.
 23. Рашидов С. Ф. Ціннісна свідомість сучасного студентства та її трансформація. - C. 133-137.
 24. Ревнюк Н. І. Оптимізація національної спрямованості навчально-виховного процесу у ВНЗ засобами педагогічного краєзнавства. - C. 138-141.
 25. Сегеда Н. А. Праксеологічні тенденції розв’язання проблеми творчого самовираження школярів у світових музично-методичних ідеях кінця ХХ–початку ХХІ століття. - C. 142-147.
 26. Червонська Л. М. Проблема залучення школярів до музикування у сфері популярних жанрів у теорії і практиці музичного виховання. - C. 148-152.
 27. Сучасна педагогічна освіта: проблеми та перспективи

 28. Багрій Т. Є. Творчість Ганни Гаврилець: від витоків до світового визнання. - C. 153-156.
 29. Єрьоміна Л. Є. Теоретико-методологічні проблеми підготовки вихованців шкіл інтернатного типу до майбутнього сімейного життя. - C. 157-160.
 30. Журавльова Л. С., Червоненко К. С. Профорієнтаційна робота з підлітками як умова їх успішної соціалізації. - C. 161-165.
 31. Заболоцька Л. А. Формування патріотичного компонента національної духовності молоді. - C. 166-170.
 32. Коробченко А. А. З історії становлення та розвитку дослідницького методу. - C. 171-178.
 33. Ляпунова В. А. Система професійної підготовки майбутнього вихователя до формування у дітей основ етнічної толерантності. - C. 179-186.
 34. Москальова Л. Ю. Соціально-педагогічне проектування культурно-освітнього простору дітей та молоді в освітніх закладах: загальні положення. - C. 187-190.
 35. Туровцева Н. М., Солоненко А. М., Ковальчук О. В. Професійне становлення майбутнього вчителя біології та екології у процесі викладання "ґрунтознавства" у педагогічному ВНЗ. - C. 191-195.
 36. Федорова О. В., Долженко Є. Ю. Проблеми адаптації дитини у прийомній сім’ї. - C. 196-199.
 37. Шевчук О. Б. Основні підходи до підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму в Україні. - C. 200-207.
 38. Аспірантські студії

 39. Баль А. М. Соціально-виховна робота з учнівською молоддю за місцем проживання. - C. 208-212.
 40. Волкова Ю. Н. Ідеї гуманістичної психології як елемент антрополого-педагогічних основ гуманізації освіти. - C. 213-218.
 41. Горват М. В. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з виховання толерантності у молодших школярів у процесі інтерактивного педагогічного спілкування. - C. 219-223.
 42. Єрмак Г. В. Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді в навчальних закладах Православної Церкви Півдня України (ХІХ–поч. ХХ ст.). - C. 224-228.
 43. Ідрісова Н. О. Історична ретроспектива та сучасні підходи до вивчення проблеми збереження здоров’я учнів середньої школи. - C. 229-233 .
 44. Меркулова Н. В. Дослідження рівня готовності магістрів менеджменту освіти до інноваційного управаління загальноосвітнім навчальним закладом. - C. 234-241.
 45. Наумук О. В. Організація самостійної роботи інженерів-програмістів засобами дистанційних технологій із дисципліни "Адміністрування комп’ютерних мереж". - C. 242-245.
 46. Рацлав Н. І. Методична підготовка вчителів математики у Слов’янському державному учительському інституті наприкінці 40-х–на початку 50-х років ХХ ст.. - C. 246-252.
 47. Ускова А. Л. Аксіологічний підхід до проблеми формування в учнів основних засад піклування про іншу людину в системі наукового соціогуманітарного знання. - C. 253-256.
 48. Федоренко Д. О. Аналіз сучасних наукових джерел щодо проблеми виховання екологічної культури старшокласників. - C. 257-262.
 49. Яковенко І. О. Проблеми християнсько-етичного вдосконалення людини в курсах етики діячів Києво-Могилянської академії першої половини XVIII століття. - C. 263-266.
2013
№ 2 (11)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського