Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73754/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету
: зб. наук. пр..- Мелітополь. Серія, Педагогіка

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Освіта у філософсько-антропологічних рефлексіях

 4. Буковська О. О., Прокоф’єва О. О. Психологічні особливості взаємин у родині, яка виховує дитину з особливими потребами. - C. 12-16.
 5. Гнатів О. В., Мелаш В. Д. Формування ціннісного ставлення молоді до природи як гарант сталого розвитку суспільства. - C. 17-20.
 6. Добровольська Л. П., Лобода О. В., Третякова І. С. Екологічна культура як професійна цінність духовного світу майбутнього педагога. - C. 21-31.
 7. Дорожко І. І. Родинне виховання в суспільстві пізнього модерну. - C. 32-35.
 8. Жебровський О. М. Проблема виховання у підлітків ціннісного ставлення до природи в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу. - C. 36-39.
 9. Москальова Л. Ю. Толерантність як універсалія діалогічності релігійної етики в педагогічній спадщині вітчизняних мислителів. - C. 40-45.
 10. Пінський О. О. Біоетика й процеси здобуття біологічної освіти. - C. 46-49.
 11. Прийма С. М. Свобода як метапринцип відкритої освіти. - C. 50-57.
 12. Сегеда Н. А. Феномен розвитку та його моделі як основа проектування людиномірної освіти. - C. 58-62.
 13. Слюсаренко О. М. Ціннісний аспект місії топ-університетів. - C. 63-70.
 14. Стручаєва Т. М., Іващенко О. В. Культурно-освітнє середовище національного дослідницького університету як можливість для реалізації потенціалу особистості майбутнього фахівця. - C. 71-76.
 15. Федорова Л. М. Аналіз реального стану організації соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю у загальноосвітній школі. - C. 77-80.
 16. Хавіна І. В. Теоретичні аспекти інтегрованого навчання. - C. 81-85.
 17. Чорна В. В. Сенсорне виховання: сутність і структура. - C. 86-90.
 18. Педагогіка і психологія розвитку творчої особистості

 19. Асрян Л. Л. Ціннісний потенціал музичного мистецтва як чинник формування творчої активності учнів у процесі музично-естетичного виховання. - C. 91-94.
 20. Біляковська О. О. Оцінювання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. - C. 95-98.
 21. Вахняк Н. В., Коденко А. В. Природнича гра як один із методів екологічного виховання дітей дошкільного віку. - C. 99-103.
 22. Грицай Н. Б. Формування екологічної культури учнів під час проведення біологічних екскурсій у природу. - C. 104-107.
 23. Карельська Є. В. Роль ціннісних орієнтацій у формуванні цілісного сприйняття дійсності у процесі музичного виховання. - C. 108-111.
 24. Люріна Т. І. Формування духовно-моральних цінностей студентів як соціально-педагогічна проблема. - C. 112-117.
 25. Мелаш В. Д. , Ковальчук К. І. Теоретико-методичні засади формування екологічної компетентності молодших школярів. - C. 118-121.
 26. Мелаш В. Д., Приступа Л. В. "Екологічна казка" як засіб формування екоетичних понять у молодших школярів. - C. 122-125.
 27. Мунасипова-Мотяш І. А. Особливості екологічної свідомості молодших школярів. - C. 126-129.
 28. Федчиняк А. О. Особливості вивчення історії повсякденності у шкільній історичній освіті. - C. 130-133.
 29. Фефілова Т. В., Шишкіна Ю. О. Навчальний потенціал уроків математики для екологічного виховання молодших школярів. - C. 134-137.
 30. Шаповалова Т. Г. Ноосферний підхід до формування еколого-валеологічної культури у позашкільному освітньому просторі. - C. 138-142.
 31. Сучасна педагогічна освіта: проблеми та перспективи

 32. Андрейкова І. Б. Професіоналізм майбутнього викладача іноземної мови як соціально очікуваний і особистісно вагомий результат його магістерської підготовки. - C. 143-147.
 33. Вєнцева Н. О. Впровадження нових форм навчання при підготовці вчителів історії в педагогічних вишах України в 40-50 роках ХХ століття. - C. 148-152.
 34. Єжова О. О. Теоретичні підходи до визначення превентивного виховного середовища. - C. 153-158.
 35. Каткова Т. А. Вплив взаємозв’язку між загальною та професійною самооцінкою майбутніх психологів-педагогів на їх професійне становлення. - C. 159-162.
 36. Кобильнік Л. М. Формування у студентів настанови до самоактуалізації як чинника гармонізації освітнього середовища особистості. - C. 163-168.
 37. Коноваленко Т. В. Використання художнього тексту як спосіб формування світогляду вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури. - C. 169-172.
 38. Лебєдєва А. В. Використання інформаційних ресурсів у процесі навчання студентів. - C. 173-177.
 39. Логвіна-Бик Т. А. Освітнє середовище як фактор розвитку особистості майбутнього вчителя біології. - C. 178-183.
 40. Молодиченко Н. А., Танана С. М. Упровадження сучасних освітніх технологій у навчальний процес вищого навчального закладу під час вивчення іноземної мови. - C. 184-187.
 41. Панченко Г. П. Характеристика структурних компонентів вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. - C. 188-191.
 42. Пристинський В. М., Пристинська Т. М. Соціальна відповідальність за здоров’я як педагогічна проблема гармонізації духовно-практичної діяльності майбутнього педагога. - C. 192-195.
 43. Танана С. М. Використання інтерактивних методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. - C. 196-198.
 44. Шевченко Ю. М., Дубяга С. М. Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання та виховання обдарованих дітей. - C. 199-202.
 45. Шевченко С. В. Динаміка розумової працездатності студентів в умовах сучасного освітнього простору вищої школи. - C. 203-206.
 46. Аспірантські студії

 47. Єрмак Г. В. Місце і роль православного духовенства у процесі морального виховання учнівської молоді у Таврійській губернії на початку XX ст.. - C. 207-211.
 48. Пастушенко Л. А. Інструментальне виконавство у структурі професійної діяльності вчителя музичного мистецтва. - C. 212-216.
 49. Покатильська Г. В. Духовність особистості як цінність професійної підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. - C. 217-223.
 50. Пуцик О. А. Роль етнохудожньої культури в розвитку особистості майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема. - C. 224-227.
 51. Туриця О. О. Основні принципи інтегрованого навчання майбутніх фахівців харчового профілю. - C. 228-232.
 52. Федоренко Д. О. Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування екологічної культури старшокласників. - C. 233-236.
 53. Чиркова С. В. Увага як особистісний феномен. - C. 237-239.
2013
№ 1 (10)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського