Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2015/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Алексєєв В. Теоретики державного управління: етапи життя та наукова творчість О. Д. Градовського. - C. 3-13.
 5. Горбик О. Державне управління у сфері ринку цінних паперів: характеристика основних понять. - C. 13-23.
 6. Єгіозар’ян А. Реалізація принципів нового публічного менеджменту та належного врядування в сучасних західних моделях державного управління. - C. 23-31.
 7. Книжник Л. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи державного аудиту в контексті світового досвіду. - C. 31-39.
 8. Колісніченко Н. "Погане управління": сутність поняття і шляхи подолання. - C. 39-47.
 9. Обушна Н. Результативність та ефективність управління – парадигма сучасного публічного управління. - C. 47-60.
 10. Онуфрієнко О. Порівняльний аналіз підходів до класифікації форм взаємодії держави і громадянського суспільства. - C. 60-70.
 11. Сухенко В. Концептуалізація поняття політико-адміністративної системи в процесі сучасного державотворення. - C. 71-79.
 12. Уздєнова Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження національної безпеки в духовній сфері. - C. 80-88.
 13. Шульга Н. Стратегія розвитку освіти як інструмент державної освітньої політики в Україні. - C. 89-96.
 14. Механізми державного управління

 15. Власенко С. Інституційні принципи та механізми демократичного управління в Україні. - C. 97-107.
 16. Волик В. Проблеми реалізації вимог чинного законодавства. - C. 108-115.
 17. Гарбариніна В. Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики державно-приватного партнерства в Україні. - C. 116-123.
 18. Коваленко О. Впровадження в державне управління України міжнародних стандартів ISO серії 9 000 та ISO серії 10 000. - C. 123-132.
 19. Притуп О. Фінансове забезпечення реалізації державної політики України у сфері культури на регіональному рівні. - C. 133-142.
 20. Риженко О. Особливості розвитку електронного врядування в Україні в 2014 – 2015 рр.. - C. 143-151.
 21. Скакальський О. Екологічний моніторинг у системі природоохоронної діяльності регіональної влади. - C. 152-162.
 22. Державна служба

 23. Грайнер Є. Побудова моделі державної служби в Україні: адаптація зарубіжного досвіду. - C. 163-170.
 24. Квеліашвілі І. Зарубіжна практика застосування аутсорсингу в органах державної влади: перспективи для України. - C. 171-178.
 25. Кузнецова М. Передумови модернізації державної служби України. - C. 179-187.
 26. Линдюк О. Профілі професійної компетентності державних службовців як складова модернізації державної служби . - C. 187-199.
 27. Письменний І., Липовська Н. Види державної служби: теоретична полеміка . - C. 200-210.
 28. Маланчій М. Формування професійної ідентичності посадових осіб державної прикордонної служби України. - C. 211-218.
 29. Ченцов В. Міжнародні стандарти модернізації митних адміністрацій. - C. 219-230.
 30. Місцеве самоврядування

 31. Войновський М. Механізм делегування повноважень органами місцевого самоврядування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. - C. 231-243.
 32. Глущенко Ю. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення. - C. 244-255.
 33. Шаталова О. Адаптаційний профіль посадової особи місцевого самоврядування: проблеми і перспективи. - C. 256-268.
 34. Шумляєва І. Формування систем територіальної організації влади: досвід країн Європейського Союзу для України. - C. 268-278.
 35. Шункін М. Еволюція інституту місцевого референдуму в Україні. - C. 278-288.
 36. Удод Є., Маматова Т. Методологічні засади створення пілотного е-курсу "реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади". - C. 289-298.
 37. Відомості про авторів. - C. 299-301.
2015
Вип. 4 (27)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter