Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2015/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Алексєєв В. Порівняльний аналіз основних положень дослідження структур публічного управління для функціонування на рівні громад у ХIХ і ХХІ ст.. - C. 3-14.
 5. Ангелов Ю. Особливі умови сучасного державотворення: зміст та принципи. - C. 14-24.
 6. Машненков К. Дика природа в аксіосфері державного управління. - C. 24-31.
 7. Мельничук Л. Державне управління соціальним розвитком регіонів: теоретичний аспект. - C. 31-41.
 8. Петракова К. Інституційні аспекти взаємозв’язку економіки і політики в перехідному суспільстві. - C. 42-49.
 9. Попов С. Методологічний аспект управління державно-управлінськими нововведеннями в ситуації "ризик". - C. 50-61.
 10. Слободян В. Консерватизм як ідеологія державотворення: етапи становлення. - C. 62-71.
 11. Стадниченко Т., Ліснєвська Ю. Удосконалення публічно-управлінських відносин в Україні в контексті впровадження європейських стандартів демократичного врядування. - C. 72-81.
 12. Сухенко В. Взаємовідносини держави та громадянського суспільства в Польщі: досвід для України. - C. 82-90.
 13. Тішкова Н. Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в країнах Європейського Союзу: досвід Німеччини та Франції. - C. 90-100.
 14. Механізми державного управління

 15. Гацуля О., Рагімов Ф. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації. - C. 101-112.
 16. Кизима В. Пріоритетні напрями адаптації позитивних практик у сфері надання публічних послуг в Україні. - C. 112-121.
 17. Кринична І., Чекмарьова Т. Ефективність застосування спеціальних методів державного управління захистом населення в радіаційно небезпечних ситуаціях. - C. 121-130.
 18. Когутюк В. Критерії стандартизації управління виборчим процесом в Україні. - C. 130-140.
 19. Марушевський Г. Управління збалансованим розвитком на місцевому рівні. - C. 141-152.
 20. Овдін О. Надання допомоги при народженні дитини як напрям державної демографічної політики в України. - C. 152-161.
 21. Пресич П. Удосконалення механізмів державного регулювання відносин у системі управління земельними ресурсами на центральному та регіональному рівнях. - C. 161-169.
 22. Прокопенко А. Державна політика боротьби з нерівністю та бідністю: міжнародний досвід та висновки для України. - C. 170-178.
 23. Савостенко Т. Застосування механізму державно-приватного партнерства під час реалізації регіональних інвестиційних програм. - C. 179-189.
 24. Струкова В. Механізми державно-приватного партнерства у сфері водопостачання та водовідведення в Україні. - C. 189-199.
 25. Халецька А. Удосконалення державного регулювання розвитку транспортного забезпечення в контексті спрощення процедур зовнішньої торгівлі. - C. 199-206.
 26. Державна служба

 27. Багрім О. Дослідження проблематики професійного потенціалу керівних кадрів державної служби у вітчизняній науці "державне управління". - C. 207-216.
 28. Кандзюба С. Концептуальні засади створення єдиного інформаційно-освітнього простору підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. - C. 216-227.
 29. Ковальова Д. Державна служба України як суб’єкт професійної соціалізації. - C. 228-237.
 30. Ковальчук Ю. Професійно важливі якості державних службовців: теоретичний аналіз та засади формування. - C. 237-248.
 31. Письменний І. Проблеми та перспективи процесу оновлення публічної влади в Україні. - C. 248-254.
 32. Шевченко С. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід. - C. 255-265.
 33. Шпекторенко І. Профілювання посадових компетенцій державних службовців на основі функцій управління та державного управління. - C. 266-275.
 34. Місцеве самоврядування

 35. Гройсман В. Місцеве самоврядування: проблеми розвитку. - C. 276-289.
 36. Тарасенко Т. Звітування сільського, селищного, міського голів у контексті розвитку організаційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні. - C. 289-299.
 37. Відомості про авторів. - C. 300-302.
2015
Вип. 3 (26)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter