Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2015/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Алексєєв В. Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа. - C. 3-15.
 5. Бегей І. Основні складові сучасних моделей державного управління. - C. 16-26.
 6. Гройсман В. Процеси централізації та децентралізації в сучасному державному управлінні. - C. 26-37.
 7. Воронов О. Інтерпретація поняття "управлінське рішення" у сфері державного управління. - C. 38-47.
 8. Письменний І. Вплив публічного управління на сучасні процеси суспільного розвитку. - C. 48-59.
 9. Трещов М. Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територіальних громад: теоретичний аспект. - C. 60-69.
 10. Штогрин О. Формування концепції репродуктивного здоров’я в контексті прав людини в міжнародній правовій практиці: державно-управлінський аспект. - C. 69-80.
 11. Шеломовська О. Державне управління вищою освітою: методологічні підходи. - C. 80-94.
 12. Механізми державного управління

 13. Беззубко Б. Удосконалення діяльності органів державної влади у сфері стратегічного планування розвитку територій. - C. 95-103.
 14. Волошин О. Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні. - C. 103-112.
 15. Драган І. Роль держави в гармонізації еколого-економічних інтересів у системі природокористування. - C. 113-121.
 16. Котелевець Д. Архітектура електронної взаємодії органів публічної влади: міжнародний досвід. - C. 121-128.
 17. Котик Л. Реалізація компетентнісного підходу в публічному управлінні: теоретичний аспект. - C. 129-136.
 18. Кринична І. Державне регулювання реформування галузі охорони здоров’я в Україні: аналіз очікуваних результатів реалізації реформ. - C. 137-147.
 19. Кульгінський Є. Механізми децентралізації державного управління системою охорони здоров’я: європейський досвід. - C. 147-159.
 20. Матвейчук Л. Е-урядування країн Балтії: досвід для України. - C. 159-168.
 21. Маєв А. Державна регіональна політика в Україні: передумови, цілі, законодавче забезпечення. - C. 168-179.
 22. Михайленко О. Трансформація аксіологічних настанов інституту сім’ї як чинник визначення напрямів державної сімейної політики. - C. 179-190.
 23. Нагорнічевський О. Державне управління реформуванням системи тилового забезпечення Збройних сил України в контексті досвіду країн НАТО. - C. 191-199.
 24. Подп’ятнікова А. Розвиток транзитного потенціалу в Україні: сучасні тенденції. - C. 199-211.
 25. Попов С., Голинська О. Децентралізація на засадах програмно-цільового бюджетування: досвід для України. - C. 212-221.
 26. Саєнко О., Ольмезов В., Машненков К. Державне регулювання розвитку автомобільних перевезень в Україні. - C. 221-229.
 27. Ульянченко Ю., Гнатенко А. Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень у державному управлінні: нові методологічні підходи. - C. 230-238.
 28. Щербина С. Державне регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення енергетичної безпеки України. - C. 239-250.
 29. Пархоменко-Куцевіл О. Теоретико-методологічний аналіз розвитку системи державної служби України. - C. 251-259.
 30. Сорокіна Н. Напрями запобігання корупції в органах публічної влади на сучасному етапі державотворення. - C. 259-267.
 31. Сурай І. Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу. - C. 267-277.
 32. Місцеве самоврядування

 33. Шпортюк Н. Організаційно-правові засади муніципального господарювання в країнах ЄС: досвід для України. - C. 278-288.
 34. Відомості про авторів. - C. 289-291.
2015
Вип. 2 (25)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter