Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Кваша А. "Правова держава" і "громадянське суспільство": компаративний аналіз категорій. - C. 3-12.
 5. Макота Г. Принципи міжнародного технічного співробітництва ЄС та України в межах нового бюджетного періоду ЄС на 2014 – 2020 рр.. - C. 13-23.
 6. Сурай І., Держановська С. Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді. - C. 24-35.
 7. Сергєєва О. Зарубіжний досвід оцінювання публічної влади. - C. 36-46.
 8. Губанова А. Формалізація інституту прав і свобод громадян у сфері публічного управління. - C. 47-56.
 9. Механізми державного управління

 10. Алексєєв В. Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи. - C. 57-69.
 11. Афанасьєва Ю. Державне регулювання демографічних процесів у країнах Європейського Союзу: інструменти підтримки сім’ї. - C. 70-78.
 12. Подп’ятнікова А., Ольмезов В. Правове забезпечення державного регулювання розвитку транзитного потенціалу України. - C. 79-88.
 13. Лаврухін В. Напрями модернізації механізмів соціального захисту населення в Україні. - C. 89-97.
 14. Тішкова Н. Система органів управління охороною навколишнього середовища у Європейському Союзі. - C. 98-109.
 15. Трофименко Г, Корнієвський С. Визначення оптимальності управлінських рішень у процесі реалізації регіональних інноваційних проектів. - C. 109-118.
 16. Рожко О. Діяльність органів місцевого самоврядування з організації надання офтальмологічної допомоги: досвід Польщі. - C. 119-129.
 17. Ульянченко Ю. Інформаційні аспекти реалізації державної політики розвитку конкурентного середовища. - C. 129-139.
 18. Суворов В. Правовий механізм державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування в Україні: підходи до вдосконалення. - C. 139-149.
 19. Стадниченко Т. Нормативне закріплення діяльності органів влади в контексті адміністративної реформи в Україні. - C. 150-158.
 20. Красіловська З. Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність. - C. 158-167.
 21. Пресич П. Удосконалення механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні. - C. 167-176.
 22. Гацуля О. Розвиток галузевого управління у сфері фізичної культури та спорту: концептуальні засади. - C. 176-185.
 23. Баштанник А. Організаційно-правові механізми регулювання діяльності органів державної влади в умовах реформ. - C. 186-195.
 24. Державна служба

 25. Лахижа М. Проблеми мотивації державних службовців до підвищення рівня їх професійної компетентності. - C. 196-207.
 26. Акімов О. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України. - C. 207-217.
 27. Витко Т. Кадрове забезпечення державної служби: досвід Словацької Республіки для України. - C. 217-229.
 28. Кузьменко Ю. Характеристика готовності державних службовців до аналітичної діяльності. - C. 229-237.
 29. Івасенко С. Запобігання корупційним ризикам у податкових органах України. - C. 238-245.
 30. Багрім О. Професійний потенціал керівних кадрів державної: еволюція наукових поглядів. - C. 246-254.
 31. Олешко О. Особливості управління конфліктом інтересів у сфері державної служби. - C. 254-265.
 32. Ангелов Ю. Особливі умови державно-управлінської діяльності на регіональному рівні. - C. 265-274.
 33. Терентьєв О. Професійний простір державної служби: визначення поняття, основи управління та напрями вдосконалення в Україні. - C. 274-281.
 34. Місцеве самоврядування

 35. Шпортюк Н. Теоретичні підходи до організації управління муніципальними утвореннями в країнах Європейського Союзу. - C. 282-291.
 36. Лащенко О. Теоретичні основи діяльності органів місцевого самоврядування з формування іміджу муніципальних утворень. - C. 291-303.
 37. Жадан Є. Методологічні засади формування моделі соціальної безпеки міста. - C. 304-312.
 38. Відомості про авторів. - C. 313-315.
2015
Вип. 1 (24)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського