Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2014/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Жадан Є. Дослідження категоріального апарату у сфері управління соціальною безпекою міста. - C. 3-15.
 4. Кравцов О. Використання краудсорсингу в сучасному державному управлінні . - C. 15-23.
 5. Машненков К. Взаємодія екофільних та екофобних настанов у процесі розвитку свідомості суб’єктів державного управління. - C. 24-32.
 6. Онуфрієнко О. Розбудова громадянського суспільства як результат універсального державно-правового зближення: теоретичні пошуки. - C. 32-43.
 7. Рожко О. Управління організацією надання офтальмологічної допомоги населенню як предмет наукових досліджень. - C. 44-51.
 8. Марушевський Г. Стратегічна екологічна оцінка стратегії регіонального розвитку (на прикладі Дніпропетровської області) . - C. 51-61.
 9. Оболенський О., Обушна Н. Публічне управління в умовах формаційного та цивілізаційного розвитку України . - C. 61-72.
 10. Гессен Є. Державна політика радянської влади щодо національного руху етнічних німців СРСР. - C. 73-86.
 11. Ігнатова О. Підготовка магістрів державного управління: проблеми та шляхи їх вирішення. - C. 86-91.
 12. Мирвода С. Удосконалення державного управління розвитком корпоративної культури бізнесу . - C. 92-101.
 13. Овдін О. Організація державного моніторингу демографічних та етнонаціональних процесів у Казахстані: досвід для України. - C. 102-110.
 14. Пастух К. Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної економічної політики на регіональному рівні в Україні. - C. 111-119.
 15. Подп’ятнікова А. Мотиваційний механізм державного регулювання транзитного потенціалу України. - C. 120-129.
 16. Сатов О. Напрями державної підтримки інноваційних кластерів в Україні. - C. 129-136.
 17. Акімов О. Психологічні складові підвищення ефективності професійної діяльності державних службовців. - C. 137-148.
 18. Гусак І. Державна кадрова політика: проблеми та шляхи реалізації. - C. 148-156.
 19. Западинчук О. Формування інституту державної служби в Україні: теоретичний аспект. - C. 156-170.
 20. Серченко К. Технологічна компетентність державних службовців: поняття та сутність. - C. 170-180.
 21. Кірєєва О. Спільноти практики та електронне навчання як інструменти професіоналізації публічних службовців. - C. 181-191.
 22. Смолова Л. Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед державою: правові засади та механізм забезпечення. - C. 192-202.
 23. Сухінін Д. Розробка моделі процесу "моніторинг-контроль" у сфері забезпечення якості муніципальних послуг: використання методології проектного підходу. - C. 202-211.
 24. Николаїшин Б. Місцеві вибори як базовий механізм формування відносин між органами публічної влади і територіальними громадами: зарубіжний досвід . - C. 212-228.
 25. Удод Є. Формування регіональної системи підтримки проектів місцевого розвитку: досвід Дніпропетровської області . - C. 228-236.
 26. Відомості про авторів. - C. 237-239.
 27. Покажчик наукових статей, опублікованих у 2014 р.. - C. 239-247.
2014
Вип. 4 (23)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського