Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2013/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Дрешпак В. Комунікативні проекти у сфері публічного адміністрування: змістовні характеристики та організаційне забезпечення реалізації . - C. 3-12.
 5. Колесніков Б., Саєнко О. Співвідношення понять "цілепокладання", "планування" і "прогнозування" в державному управлінні. - C. 13-19.
 6. Кривенкова Р. Державно-управлінські аспекти розвитку політичної нації у фокусі теорії соціальної дії. - C. 20-28.
 7. Мамонов І. Поняття "сталий людський розвиток": управлінський аспект. - C. 28-35.
 8. Ватковська М. Теоретичні засади дослідження інформаційного забезпечення системи державного управління в галузі освіти України. - C. 35-42.
 9. Пістракевич О. Політична та управлінська сутність Європейської комісії. - C. 43-51.
 10. Гнатенко А. Стратегічне планування у сфері державного управління: концептуальні підходи. - C. 51-60.
 11. Новак-Каляєва Л. Взаємообумовленість державного управління та прав людини в сучасних політичних та інституційних процесах. - C. 60-72.
 12. Механізми державного управління

 13. Решетніков Ю. Особливості формування моделей державно-конфесійних відносин у пострадянських країнах Балтії. - C. 73-84.
 14. Швидун В. Державне регулювання реалізацією компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти. - C. 84-93.
 15. Старушенко Г., Базилевський С. Інформаційна підтримка експортерів як напрям удосконалення державного управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні. - C. 94-104.
 16. Кандзюба С., Духонченко А. Концептуальний підхід до створення сховища даних інтегрованої системи обміну інформацією в державному управлінні соціальною сферою в Україні. - C. 105-114.
 17. Шевчук П. Рівні ефективності надання адміністративних послуг населенню України. - C. 115-122.
 18. Стадник Р. Організація виконання законодавства про доступ до публічної інформації на прикладі Секретаріату Кабінету Міністрів України. - C. 123-130.
 19. Помаза-Пономаренко А. Напрями вдосконалення державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні. - C. 131-138.
 20. Вітренко-Хрустальова Т. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку економіки України: державно-управлінський аспект. - C. 138-144.
 21. Парубчак І. Державне регулювання соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства в Україні. - C. 145-154.
 22. Мороз В. Державне управління розвитком трудового потенціалу: стан та аналіз динаміки. - C. 155-164.
 23. Корнієвський С. Удосконалення системи оцінювання регіональних програм у контексті євроінтеграції України. - C. 164-170.
 24. Пінчук А. Удосконалення державного регулювання ринків страхових послуг у контексті євроінтеграції України. - C. 171-179.
 25. Хірамагомедов М. Механізми державної підтримки виробництва зерна в Україні. - C. 180-186.
 26. Шкуропат О. Досвід країн Європейського Союзу в державному управлінні земельними відносинами. - C. 186-197.
 27. Ольмезов В. Правосвідомість громадян як об’єкт державного управління в інформаційному суспільстві. - C. 197-203.
 28. Шехірєв В. Управління знаннями про радіаційну безпеку населення як складова частина професіоналізації публічного адміністрування. - C. 203-209.
 29. Сиченко О. Державне регулювання діяльності недержавних некомерційних організацій. - C. 209-214.
 30. Державна служба

 31. Серьогін С., Серьогіна Н. Професійна компетентність керівних кадрів державної служби. - C. 215-223.
 32. Бондаренко Є. Ритуал в організаційній культурі державної служби: зміст і функції. - C. 223-232.
 33. Кузнецова М. Еволюція наукових поглядів щодо модернізації управління державною службою. - C. 232-238.
 34. Маланчій М. Моделювання професійних якостей посадових осіб прикордонної служби України. - C. 238-247.
 35. Марутян Р. Модернізація системи підготовки фахівців у сфері національної безпеки України . - C. 247-255.
 36. Місцеве самоврядування

 37. Бобровська О., Липовська Н. Корпоративний імідж міст: теоретичні і методологічні підходи до формування. - C. 256-267.
 38. Хмара К., Шаров Ю. Об’єднання територіальних громад у контексті пропозицій відповідного проекту Закону України. - C. 267-275.
 39. Теодорович Д. Моделі місцевого самоврядування: вітчизняний та польський досвід. - C. 276-284.
 40. Гончарова Т. Концепція системи інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування України з надання муніципальних послуг. - C. 284-293.
 41. Заблоцький В. Фундаментальні конструкти формування системи місцевого самоврядування в Європі та Україні: компаративний аналіз. - C. 294-302.
 42. Кіян С. Інформаційно-аналітичний модуль системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування. - C. 302-309.
 43. Відомості про авторів. - C. 310-312.
2013
Вип. 3 (18)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter