Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Оболенський О., Лукін С. Публічне управління: публічна сфера, публічне право і публічна політика – співвідношення понять. - C. 3-11.
 5. Попок А., Решетніков Ю. Конституційне закріплення моделей державно-конфесійних відносин у пострадянських державах. - C. 11-19.
 6. Овдін О. Особливості організації переписів населення 2011 р. у Європейському Союзі. - C. 20-28.
 7. Квітка С. Теоретико-методологічні підходи до вивчення бізнесу як соціально-політичного актора. - C. 28-35.
 8. Самбук О. Сучасний зміст поняття "громадська рада при органі виконавчої влади" в сучасному державному управлінні (частина ІI). - C. 35-41.
 9. Сидоренко Н. Протиріччя в організації державної влади за парламентсько-президентської республіки. - C. 41-48.
 10. Петрушевська В. Теоретичні аспекти організації й функціонування системи державного фінансового контролю в Україні. - C. 48-56.
 11. Олещенко В. Соціальні права людини: теоретичні інтерпретації та офіційні класифікації. - C. 56-63.
 12. Олещенко В. Трансформаційні процеси в політичних елітах України та Росії в перехідному періоді: порівняльний аналіз.
 13. Рудніцька Р. Роль аудиту в оцінюванні ефективності державного управління: світовий досвід розвитку. - C. 72-79.
 14. Пухкал О., Тіньков А. Роль громадянського суспільства у протидії політичній корупції в Україні. - C. 80-86.
 15. Лунячек В. Питання методики і дидактики викладання у вищій школі для аспірантів галузі науки "Державне управління". - C. 86-94.
 16. Механізми державного управління

 17. Шаров Ю., Молоканова В. Тенденції запровадження ціннісно-орієнтованого проектного підходу в публічному управлінні. - C. 95-102.
 18. Кринична І., Григорова М. Досвід державного контролю за використанням інноваційних технологій біоінженерії в Сполучених Штатах Америки. - C. 102-109.
 19. Колесніков Б., Батраченко І. Державна інвестиційна політика в соціально-психологічному вимірі. - C. 110-116.
 20. Кернес Г. Державна політика як механізм експлікації інтересів еліт. - C. 117-125.
 21. Павелко Н. Система державного регулювання страхування сільськогосподарської продукції в Україні. - C. 126-134.
 22. Дяченко Н. Прогнозні оцінки динаміки впровадження електронного урядування в Україні. - C. 134-142.
 23. Швидун В. Особливості державного управління розвитком післядипломної педагогічної освіти країн Європи . - C. 142-148.
 24. Лещенко В., Дергач А. Правові аспекти міграційної політики в Україні. - C. 149-157.
 25. Рябцев Г. Організація державних закупівель на ринку нафтопродуктів України. - C. 157-163.
 26. Державна служба

 27. Серьогін С., Хожило І. Соціальний статус державного службовця: аналіз функціональної складової. - C. 164-169.
 28. Калашник Н. Професійне навчання державних службовців Китайської Народної Республіки як чинник ефективності державної служби. - C. 170-178.
 29. Скоропад О. Основні засади концепцій бюрократії та їх вплив на сучасну державну службу. - C. 178-185.
 30. Недвига М. Принципи кадрової політики державного агенства земельних ресурсів України в період його становлення. - C. 185-193.
 31. Лукашева Н. Когнітивно-орієнтаційний компонент готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах сучасних глобальних змін. - C. 193-202.
 32. Погребняк Ю. Готовність державних службовців до управління соціальними проектами: структурно-функціональний аналіз. - C. 202-209.
 33. Кізілов Ю. Проблеми та сучасний стан проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи. - C. 210-218.
 34. Летучий Д. Стилі управління державними службовцями в Україні наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст.. - C. 219-225.
 35. Місцеве самоврядування

 36. Сухінін Д. Критерії муніципального виконання стосовно якості місцевих послуг: досвід Канади. - C. 226-234.
 37. Заблоцький В. Ціннісні конструкти Європейської хартії місцевого самоврядування та чинники їх імплементації в українських умовах. - C. 234-242.
 38. Савенкова С. Вітчизняний досвід використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування. - C. 243-252.
 39. Гончарова Т. Сучасний інформаційно-комунікаційний інструментарій підвищення ефективності надання муніципальних послуг в Україні. - C. 261-253.
 40. Муркович Л. Світова практика залучення громадян до участі в управлінні місцевими справами. - C. 262-269.
 41. Поп’юк Л. Сутність управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування. - C. 269-278.
 42. Відомості про авторів. - C. 279-281.
2013
Вип. 2 (17)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter