Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Пушкар О., Баштанник В. Теоретико-методологічні засади дослідження гуманізаційного концепту як феномену суспільних відносин в умовах модернізації державного управління. - C. 3-11.
 5. Овдін О. Державне регулювання міграційного руху з України до Сибіру, Середньої Азії та Далекого Сходу на початку XX ст.. - C. 12-19.
 6. Серьогіна Т. Формування сучасної територіальної організації влади в Естонській республіці. - C. 20-27.
 7. Самбук О. Сучасний зміст поняття "громадська рада при органі виконавчої влади" в сучасному державному управлінні (частина І). - C. 28-35.
 8. Горбик О. Адаптація зарубіжного досвіду державного управління у сфері формування фондового ринку в Україні. - C. 36-44.
 9. Архипенко І. Світоглядні чинники ефективного управління аграрним сектором в Україні. - C. 45-52.
 10. Костюк І. Державне управління в Україні в період реалізації адміністративної реформи: основні поняття та категорії. - C. 53-60.
 11. Новак-КаляєвА Л. Формування міжнародної інфраструктури захисту прав людини в країнах Центральної і Східної Європи та її вплив на владні інституції в 70 – 80-х рр. ХХ ст.. - C. 60-71.
 12. Чобану М. Роль інституту президента в організації державної влади: світовий досвід і Україна. - C. 71-79.
 13. Механізми державного управління

 14. Кринична І. Державне управління процесами запобігання та профілактики надзвичайних ситуацій: праксиологічний досвід. - C. 80-88.
 15. Федорів Т. Сутність та інструменти репутаційного менеджменту у сфері державного управління. - C. 88-94.
 16. Нестеряк Ю. Державна інформаційна політика та управління національними інформаційними ресурсами України. - C. 94-104.
 17. Рой І. Державні пріоритети у сфері демографічної безпеки України. - C. 104-111.
 18. Подп’ятнікова А. Роль державного регулювання в реалізації транзитного потенціалу України. - C. 112-119.
 19. Леoсь O., Кoваль I. Механізми формування фінансових ресурсів підприємств. - C. 119-126.
 20. Красніков Д. Методи розрахунку збитків за результатами порушень під час укладання державними установами господарських договорів. - C. 126-133.
 21. Поспєхова Г. Фактори формування міжнародного іміджу України. - C. 133-138.
 22. Ярова І. Особливості антикризового управління в публічному секторі. - C. 138-145.
 23. Чернецький В. Економічні механізми державного управління системою охорони здоров’я. - C. 145-150.
 24. Державна служба

 25. Бородін Є, Тарасенко Т. Законодавче забезпечення реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні. - C. 151-160.
 26. Шпекторенко І. Особливості використання класифікації потреб Д. Мак-Клелланда в роботі з кадрами публічної служби. - C. 160-169.
 27. Чикаренко О. Сучасний стан та проблематика реформування податкової служби в Україні. - C. 169-178.
 28. Война Ю. Статус керівника в державному управлінні. - C. 178-186.
 29. Бондаренко Є. Традиція, авторитет, ритуал у циклі розвитку організаційної культури державної служби. - C. 186-194.
 30. Козаченко Н. Нормативно-правове регулювання діяльності державних службовців з надання адміністративних послуг в Україні. - C. 194-202 .
 31. Дяченко Н. Застосування соціально-політичного прогнозування під час формування державної кадрової політики. - C. 203-210.
 32. Решетніков Ю. Вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення релігійних потреб військовослужбовців. - C. 211-219.
 33. Волошенюк Л. Організаційно-правові засади сучасного адміністративного реформування. - C. 220-228.
 34. Місцеве самоврядування

 35. Колесніков Б. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти управління освітою: організаційно-правові засади. - C. 229-239.
 36. Сухінін Д. Концепція управління якістю TQM як підґрунтя оцінювання, моніторингу та контролю в органах місцевого самоврядування. - C. 239-247.
 37. Павлов І. Методологічні підходи до вивчення проблематики управління в містах з районним поділом. - C. 247-255.
 38. Сердюкова О. Основні проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку територій. - C. 255-264.
 39. Наконечний В. Новітня історія становлення нормативно-правової бази розвитку самоврядування в містах України. - C. 264-271.
 40. Оленковська Л. Проблематика міжмуніципальної співпраці у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. - C. 272-280.
 41. Рожко О. Регіональні аспекти управління наданням офтальмологічної допомоги населенню України. - C. 281-285.
 42. Сергєєва О. Підходи до оцінювання місцевого самоврядування як фактору становлення громадянського суспільства в Україні. - C. 286-295.
 43. Костенок І. Західні моделі місцевого самоврядування: перспективи та обмеження культурних трансферів. - C. 296-306.
 44. Полюшкін С. Концептуальні засади побудови моделі управління сталим розвитком міста-мегаполіса. - C. 306-314.
 45. Відомості про авторів. - C. 315-317.
2013
Вип. 1 (16)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter