Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73731/2012/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Державне управління та місцеве самоврядування
: зб. наук. пр..- Дніпро
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. До 60-річчя С. М. Серьогіна. - C. 3-5.
 4. Теорія та історія державного управління

 5. Глотов Б., Калитюк Л. Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації: український контекст. - C. 6-14.
 6. Письменний І. Еволюційні сценарії динамічного розвитку держави в постбіфуркаційний період. - C. 14-22.
 7. Кірєєва О. Знання як визначальний ресурс суспільного розвитку: державно-управлінський аспект. - C. 22-32.
 8. Лисакова Л. Концепція формування сучасної моделі оцінювання державно-управлінської діяльності в Україні. - C. 33-41.
 9. Семенченко О. Правові засади інтеграції освіти і науки в Україні в інтересах сталого розвитку. - C. 41-48.
 10. Новак-Каляєва Л. Особливості реалізації концепції прав людини органами державного управління в демократичному суспільстві. - C. 48-59.
 11. Сіцінська М. Контроль інституціями громадянського суспільства діяльності правоохоронних органів України. - C. 60-68.
 12. Волошенюк Л. Державно-службові відносини в контексті адміністративних реформ: історико-теоретичний аналіз. - C. 69-77.
 13. Механізми державного управління

 14. Дрешпак В. Розвиток електронного урядування як напрям державної інформаційної політики України: організаційний аспект. - C. 78-87.
 15. Баштанник В. Інноваційні механізми державного управління регіональним розвитком. - C. 87-94.
 16. Чикаренко І. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. - C. 95-106.
 17. Овдін О. Державна міграційна політика Російської Федерації у сфері репатріації "співвітчизників". - C. 106-114.
 18. Кандзюба С., Духонченко А. Створення інтегрованої системи обміну інформацією в державному управлінні соціальною сферою в Україні. - C. 115-124.
 19. Копитько О. Методологічні основи європейських підходів до стратегічного планування регіонального розвитку. - C. 124-134.
 20. Швидун В. Механізми державного управління післядипломною педагогічною освітою: на прикладі країн Західної Європи. - C. 135-142.
 21. Кисельова Л. Визначення європейських стандартів у сфері архівної справи і діловодства. - C. 142-150.
 22. Мельниченко О. Регіональна управляюча компанія як складова організаційного механізму підвищення ефективності управління державною власністю. - C. 150-157.
 23. Алимова О. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю: зарубіжний досвід та його імплементація в Україні. - C. 158-167.
 24. Кулик Г. Митні ризики та ризики в управлінні системою державної митної служби України: сутність та співвідношення. - C. 167-174.
 25. Коваленко В. Удосконалення механізмів державного управління розвитком земельних відносин в Україні. - C. 175-183.
 26. Станков Д. Механізми державного управління міграцією в умовах глобалізації. - C. 183-190.
 27. Лєрмонтова Ю. Зарубіжний досвід державного управління екстреною медичною допомогою в надзвичайних ситуаціях. - C. 191-198.
 28. Державна служба

 29. Гончарук Н., Артеменко Н. Планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби. - C. 199-209.
 30. Бондаренко Є. Традиція як фактор формування та елемент організаційної культури державної служби. - C. 209-217.
 31. Колесніков Б., Подп’ятнікова А. Удосконалення державної кадрової політики України у сфері транзитних перевезень. - C. 217-222.
 32. Орлов М. Метод комплексного аналітичного оцінювання професійної підготовки посадових осіб регіонального органу виконавчої влади. - C. 222-230.
 33. Земляков Ю. Реалізація принципу професіоналізму в діяльності посадових осіб органів внутрішніх справ: правовий аспект. - C. 230-236.
 34. Козаченко Н. Система надання публічних послуг у сфері земельних відносин в Україні: становлення та трансформації. - C. 236-243.
 35. Моісеєва С. Проблеми державної кадрової політики України у сфері фізичної культури та спорту. - C. 243-251.
 36. Плецан Х. Взаємозумовленість морально-етичних засад і успішності професійної діяльності державних службовців. - C. 252-258.
 37. Місцеве самоврядування

 38. Полюшкін С., Шаров Ю. Ключові фактори успіху в управлінні сучасним мегаполісом. - C. 259-267.
 39. Кринична І. Проблеми соціального розвитку територіальних громад на радіоактивно забруднених територіях . - C. 267-274.
 40. Сухінін Д. Проблемні аспекти застосування систем управління якістю в діяльності органів місцевого самоврядування. - C. 274-282.
 41. Шарий В. Європейський досвід реалізації державної політики органами місцевого самоврядування. - C. 282-291.
 42. Літвінов О., Літвінова Н. Інституційні пастки прискореного перегляду регуляторних актів органами місцевого самоврядування. - C. 291-299.
 43. Ліфанова Є. Роль територіальної громади у формуванні іміджу міста. - C. 299-307.
 44. Польська Л. Європейський досвід розробки системи індикаторів оцінювання якості управління соціально-економічним розвитком міста. - C. 307-314.
 45. Відомості про авторів. - C. 315-316.
2012
Вип. 4 (15)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter