Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73639/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Соціально-економічні проблеми і держава
: електрон. наук.-фах. вид..- Тернопіль
Socìalno-ekonomìčnì Problemì ì Deržava

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Охріменко О., Чернюк В. Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій. - C. 5-12.
 4. Гребеньок І. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації та управління соціальними функціями підприємств. - C. 13-24.
 5. Rimkus V. Trade defence in European Union. - C. 25-32.
 6. Собко О. Вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід. - C. 33–41.
 7. Adomaviciute D. Customs and trade security policy. - C. 42–49.
 8. Мазур О., Сахацький М. Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми. - C. 50-58.
 9. Nassreddine G., Anis J. Cognitive governance. Cognitive mapping and cognitive conflicts. Structural analysis with the MICMAC method. - C. 59-70.
 10. Бойко О. Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах. - C. 71-79.
 11. Осмятченко В. Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку. - C. 80-87.
 12. Vargas-Hernandez J. Critical analysis of the influence of transnational capitalism on institutions and organizations. - C. 88-100.
 13. Юхименко Т. Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації. - C. 101-109.
 14. Константюк Н. Гносеологічний аналіз суспільних та приватних благ в теорії публічних фінансів. - C. 110-119.
 15. Андрушків Б., Паласюк Б. До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості. - C. 120-128.
 16. Шуклін Г. Методи побудови правил прийняття інвестиційних рішень на фондовому ринкуя. - C. 129-139.
 17. Звонар В. Соціальна свобода як передумова соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні. - C. 140-148.
 18. Антонюк К. Організаційно-економічний механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного сектору України. - C. 149-157.
 19. Драган І. Інформаційно-аналітичне та ресурсне забезпечення діагностики основних індикаторів результативності управління природокористуванням. - C. 158-163.
 20. Ткач І., Дубровіна О. Причини виникнення та наслідки циклічних коливань або криз для національних економік. - C. 164-176.
 21. Kuzhda T. Exponential smoothing for financial time series data forecasting. - C. 177-184.
 22. Мельничук Д. Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз. - C. 185-193.
 23. Смиричинський В. Інформаційне забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств. - C. 194-202.
 24. Мельничук О. Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах. - C. 203-211.
 25. Погайдак О. Особливості організації роботи обслуговуючих підприємств в умовах передєвропейської адаптації українського суспільства (гуманітарно-екологічні аспекти). - C. 212-220.
 26. Владимир О. Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України. - C. 221-232.
 27. Бриндзя О. Еколого-економічні засади раціонального використання сільськогосподарських земель на ландшафтній основі. - C. 233–241.
 28. Химич І. Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства. - C. 242-249.
 29. Сидяга Б. Проблеми розвитку торговельного потенціалу України. - C. 250-256.
 30. Мазуренок О. Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств. - C. 257-263.
 31. Малюта Л. Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва. - C. 264-276.
 32. Мартинюк В. Наукові підходи до удосконалення методики розрахунку рівня економічної безпеки держави. - C. 277-286.
 33. Співак С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах. - C. 287-293.
 34. Капітан В. Трудоресурсна безпека України в регіональному вимірі. - C. 294-302.
2014
Вип. 1 (10)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського