Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73639/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Соціально-економічні проблеми і держава
: електрон. наук.-фах. вид..- Тернопіль
Socìalno-ekonomìčnì Problemì ì Deržava

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Пивоваров М. Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення. - C. 6-18.
 4. Савченко В., Ткачук В. Застосування системи балансових розрахунків додаткової потреби в робітничих кадрах на промислових підприємствах регіону. - C. 19-30.
 5. Андриенко В. Оценка влияния макроэкономических показателей на динамику фондового индекса ПФТС. - C. 31-43.
 6. Базадзе К. Методологічні засади та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності банків (на прикладі банків у Харківському регіоні). - C. 44-53.
 7. Валінкевич Н. Причини та аналіз волатильності цін на продовольство: наслідки для модернізації підприємств. - C. 54-64.
 8. Василенко В. Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности. - C. 65-72.
 9. Василюк А. Механізм стабільної діяльності машинобудівних підприємств. - C. 73-79.
 10. Ватаманюк-Зелінська У., Жмуркевич Н. Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмно-цільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництв. - C. 80–86.
 11. Владимир О., Паляниця В. Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України. - C. 87-98.
 12. Гармидер Л. Развитие кадрового потенциала с использованием инструментов менеджмента качества. - C. 99–107.
 13. Литвин Л., Горбатюк Р. Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження. - C. 108-115.
 14. Григор’єва Л. Базові стратегії як основа розвитку підприємства. - C. 116–124.
 15. Логунова Н. Детерминанты конкурентных преимуществ Украины в круизной индустрии. - C. 125-132.
 16. Луняков О. Релевантные факторы стабильности функционирования финансового сектора. - C. 133-140.
 17. Малюта Л., Лібусь Т. Інноваційна політика як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національної економіки. - C. 141-150.
 18. Манжос С. Антикризовий менеджмент у процесах покращення якості кредитного портфеля банківських установ України. - C. 151–160.
 19. Матвійчук М. Перспективи розвитку системи контролю витрат виробництва на основі комп’ютеризації. - C. 161–168.
 20. Демешок О., Худолей В., Микитенко В. Прогнозування вимірів енергоефективності регіонального промислового виробництва з урахуванням масштабів розвиненості його стратегічного потенціалу. - C. 169-180.
 21. Орлова К. Організаційно-економічні засади адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища. - C. 181–189.
 22. Остапенко О. Класифікація ризиків та їх вплив на результативність сільськогосподарських підприємств. - C. 190–198.
 23. Петрушенко М. Методологія управління екологічними протиріччями. - C. 199–211.
 24. Піскун К. Адресність соціальної допомоги як напрям покращення методики планування видатків соціального призначення. - C. 212-221.
 25. Ротанов Г. Управління конкурентоспроможністю інтегрованих промислових структур. - C. 222-227.
 26. Рудик В. Фінансові відносини суб’єктів загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування в контексті нового пенсійного законодавства України. - C. 228-237.
 27. Остапенко Т. Класифікація витрат підприємства. - C. 238-246.
 28. Сметанко О. Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління акціонерним товариством. - C. 247-253.
 29. Степанова К. Екологізація міжнародних відносин в сфері освоєння морського середовища. - C. 254–261.
 30. Танклевська Н., Супрун О. Стан та перспективи розвитку державного фінансування сільськогосподарських підприємств України. - C. 262-270.
 31. Фалович А. Дослідження сучасних напрямків визначення сутності економічної безпеки підприємства. - C. 271–278.
 32. Fedyshyn B., Fedyshyn I. Diversification as a direction of enterprise's stabilization. - C. 279-285.
 33. Кирич Н., Шведа Н. Дослідження моделей бенчмаркінгу. - C. 286–296.
 34. Юшкевич О. Конкурентний розвиток сільськогосподарських підприємств Франції. - C. 297-306.
 35. Ядранський Д. Аналіз можливостей застосування вартісних теорій для оцінки інформаційної праці. - C. 307-314.
 36. Яркина Н. Факторы деградации рыбного хозяйства Украины в контексте формирования механизма управления предприятиями отрасли. - C. 315-326.
 37. Яснолоб І. Організаційно-економічний механізм функціонування плодоовочевого ринку. - C. 327-336.
 38. Ціх Г., Кухній Л. Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем. - C. 337-343.
 39. Рощина Ю. Моделирование инновационного организационно-экономического механизма в аграрном природопользовании. - C. 344-351.
 40. Матюк Т. Підходи до визначення соціально-економічної ефективності освіти. - C. 353–360.
 41. Бєлова А., Кузьменко Р. Технології управління структурними зрушеннями в межах реального сектору економіки. - C. 361–371.
2013
Вип. 1 (8)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського