Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2017/23<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Биркун Л., Кузло Н. Принципи створення навчального посібника "English for Civil Engineering Students". - C. 9-13.
 4. Біницька К. Розвиток інтегрованого навчання в початковій освіті Республіці Польща. - C. 13-17.
 5. Боярська-Хоменко А. Основні підходи до визначення поняття "освіта дорослих" у країнах Центральної та Східної Європи. - C. 18-22.
 6. Бучківська Г. Професійне становлення майбутнього вчителя початкових класів засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва. - C. 23-28.
 7. Вовк В., Ярова М. Музично-естетичне виховання учнів початкових класів. - C. 28-33.
 8. Вовчок Я. Ефективність професійної підготовки менеджерів етнографічного туризму за умов експериментального навчання. - C. 33-40.
 9. Галус О. Формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту. - C. 40-43.
 10. Галус О., Когут А. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації індивідуальної роботи учнів. - C. 43-48.
 11. Гнатенко К., Коваленко Ю. Особливості методики навчання форм способу та часу англійського дієслова для студентів спортивного освітнього закладу. - C. 48-52.
 12. Жулковський В. Суспільно-історичні передумови розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. - C. 52-58.
 13. Зайцев І. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти. - C. 59-61.
 14. Зданевич Л., Крутій К. Характеристика причин та аналіз чинників, що впливають на психічне та психологічне здоров’я дитини. - C. 62-67.
 15. Іонова І. До проблеми гуманізації взаємин підлітків, які виховуються в родинному середовищі, з вихованцями дитячих будинків. - C. 68-72.
 16. Казакова Н. Співпраця в системі "ВНЗ – школа" як необхідна умова ефективної організації та проведення педагогічної практики. - C. 72-77.
 17. Корнейко Ю. К. Д. Ушинський про співвідношення виховання і навчання в різних європейських школах. - C. 77-81.
 18. Лісніченко Ю. Актуальні питання підготовки майбутніх офіцерів до роботи в екстремальних ситуаціях. - C. 81-84.
 19. Максимова К. Теоретичне обґрунтування принципу соматичного навчання студенток ВНЗ за методом Томаса Ханни. - C. 85-90.
 20. Машкіна Л., Казакова Н. Організація педагогічної практики студентів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: історія та сучасність. - C. 90-95.
 21. Нагорна О. Сучасний стан професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Будівельне право та вирішення спорів" в університеті Лідса Беккетта. - C. 96-102.
 22. Полякова А. Сучасні тенденції розвитку системи музично-ритмічного виховання молодших школярів. - C. 102-107.
 23. Приходько А. Нормативно-правові та концептуальні засади співробітництва соціального педагога з сім’єю щодо виховання статі учнів підліткового віку. - C. 107-113.
 24. Ребуха Л. Вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників. - C. 114-118.
 25. Рибак Т. Стан вивчення еволюції українського шкільництва західної діаспори в педагогічній науці. - C. 119-125.
 26. Розлуцька Г. Культурно-освітня діяльність греко-католицьких єпископів щодо утвердження української мови на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХХ століття). - C. 125-130.
 27. Соина И., Петрусенко Н. Модернизация учебного процесса в современном информационно-компьютерном пространстве. - C. 130-136.
 28. Соловей М. Практика формування програм і навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - C. 137-145.
 29. Сологуб О. Проблеми формування цифрової компетентності працівників методичних служб у системі післядипломної освіти. - C. 145-152.
 30. Сияо Т. Основні педагогічні умови формування когнітивно-емоційного сприйняття музичних творів віденських класиків майбутніми вчителями в процесі фортепіанного навчання. - C. 152-161.
 31. Тараторкіна Ю. Освітня програма оператора АЕС Чехії "CEZ" як складова неформальної екологічної освіти. - C. 161-166.
 32. Твердохліб Т. Питання розвитку педагогічної освіти в духовних академіях у спадщині викладачів навчальних закладів Православної Церкви (початок ХІХ – 60-ті роки ХІХ століття). - C. 166-171.
 33. Тульська О. Формування особистісних якостей екологів як передумова ефективності їх професійної діяльності. - C. 171-177.
 34. Хайдарі Н. Використання досвіду британських елітних шкіл-пансіонів "паблік скулз" в Україні. - C. 177-183.
 35. Шоробура І. Розвиток шкільної географічної освіти в Україні в першій половині ХХ століття (1905 – 1917 рр.). - C. 184-189.
 36. Шоробура І., Шишко В. Теоретико-методологічні засади правової освіти майбутнього педагога. - C. 190-194.
 37. Якубова Л. Аналіз ефективності надання соціально-педагогічних послуг молоді в умовах Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. - C. 194-198.
 38. Ящук І. Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій. - C. 199-204.
2017
Вип. 23
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського