Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2017/22<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Балендр А. Характеристика рівнів галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу в академічній освіті. - C. 9-14.
 4. Binytska K. Professional Training of the Future Primary School Teachers in the Czech Republic: Regulatory Bases (1989–2005). - C. 14-19.
 5. Блощинський І., Бабіч О. Етапи, зміст і методика проведення експериментальної роботи щодо формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 19-24.
 6. Брежнєва С. Дитячі та юнацькі духовні пісні й гімни менонітів Західної Європи: історія та сучасність. - C. 24-29.
 7. Бриндіков Ю. Соціальна реабілітація військовослужбовців: до питання термінології. - C. 30-35.
 8. Вихрущ В. Парадигмальний підхід та моделі навчання дорослих у сучасній вищій освіті. - C. 35-41.
 9. Голодюк Л. Парадигмальність процесу організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у контексті різних підходів. - C. 41-48.
 10. Гук Л., Гаврилюк М. Особливості розвитку шкільної освіти у канадському суспільстві кінця XVIII – початку XIX століття. - C. 48-54.
 11. Данильчук Л. Критерії та показники сформованості інформаційно-правової компетентності особистості у сфері соціальної профілактики торгівлі людьми. - C. 54-60.
 12. Завгородня Т., Стражнікова І. Педагогічні ідеї вітчизняних дослідників в контексті спадщини Василя Сухомлинського. - C. 60-65.
 13. Зельницький А. Дефінітивний аналіз понять "якість освіти" і "компетентність", їх інтерпретація, удосконалення змісту та особливості введення в науковий обіг сфери вищої військової освіти. - C. 66-71.
 14. Крищук Б. Розвиток шкільництва на Поділлі на початку ХІХ століття. - C. 71-75.
 15. Крутій К., Зданевич Л. Підготовка майбутніх фахівців до роботи з різними категоріями дітей в умовах спеціального абілітаційного простору. - C. 76-80.
 16. Кушнір В. Розвиток ідей Марії Монтессорі у вітчизняній педагогічній думці на початку ХХ ст.. - C. 81-85.
 17. Лебедь Г. Історико-педагогічний вимір змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у другій половині ХХ – початку ХХІ століття. - C. 85-91.
 18. Лисак Г. Шляхи професійного самовдосконалення викладачів ВНЗ. - C. 92-96.
 19. Лівшун О., Хренова В. Особливості використання інноваційних технологій, форм та методів у професійній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання до викладання художньо-технічних дисциплін. - C. 96-101.
 20. Лісна-Міськів Н. Характеристика організаційно-педагогічних умов, покладених у основу формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності. - C. 101-106.
 21. Лісніченко Ю. Модель підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін. - C. 106-112.
 22. Мазуренок М. Керівництво вищою освітою УСРР в умовах посилення репресивно-тоталітарної системи (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.). - C. 113-117.
 23. Мосейчук Ю. Психолого-педагогічні засади професійного та особистісного розвитку студентів в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах. - C. 118-123.
 24. Осадчий В., Осадча К. Можливості засобів дистанційного навчання у процесі вивчення технічних дисциплін. - C. 123-128.
 25. Плиска Ю. Особистісна педагогічна культура вчителя: системний і синергетичний підходи до аналізу. - C. 128-134.
 26. Поліщук О. Компетентнісний підхід до підготовки вчителя історії. - C. 134-139.
 27. Рябовол Л. Методика навчання правознавства як наука: методи досліджень, категоріально-понятійний апарат, розробленість наукової та навчальної літератури. - C. 139-145.
 28. Самарук Н., Поплавська О. Професійна компетентність майбутнього математика та її складові. - C. 146-152.
 29. Соляр Л. Програма формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. - C. 153-158.
 30. Степанюк А. Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології. - C. 159-164.
 31. Суховієнко Н. Модель підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до формування узагальнень у дітей старшого дошкільного віку. - C. 164-169.
 32. Ткачук Г. Автодидактичні передумови та важелі активізації позааудиторної самостійної роботи студентів. - C. 170-176.
 33. Тульська О. Особистісні якості у структурі професійної компетентності фахівця-еколога. - C. 177-182.
 34. Чала А. Розвиток мовленнєво-комунікативної культури майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування освіти. - C. 183-187.
 35. Шквир О. Модель ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень. - C. 187-192.
 36. Шоробура І. Підготовка фахівців початкової освіти для Нової школи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. - C. 192-197.
 37. Яворська С. Методика опрацювання різних за лінгвістичною природою написань у контексті професійного становлення філологів. - C. 197-203.
 38. Ящук І. Теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетенції як складової професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - C. 203-209.
2017
Вип. 22
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського