Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2015/19<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Балута В. Умови формування андрагогічної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки. - C. 9-13.
 4. Бигар Г. Особливості формування уявлень молодших школярів про психічну та духовну складові здоровʼя на уроках "Основи здоровʼя". - C. 13-17.
 5. Білецька І. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення фахових дисциплін. - C. 18-23.
 6. Василюк А. Особливості реформування освіти в умовах викликів ХХІ ст.. - C. 24-29.
 7. Воробйова А. Соціальні механізми управління у старшій профільній школі: філологічне спрямування. - C. 29-34.
 8. Галишева А. Характерні ознаки виховної роботи з учнівською молоддю за місцем проживання на півдні України у II половині XX століття. - C. 35-38.
 9. Галус О., Абрамов О. Аналіз підручників і посібників для підготовки філологів в університетах Франції. - C. 39-44.
 10. Гергуль С. Організація та контроль самоосвітньої діяльності вчителя (на матеріалах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського). - C. 44-48.
 11. Герніченко І. Підходи до структурування навчального матеріалу технічних дисциплін. - C. 49-53.
 12. Гладкова В., Лівшун О. Професійне становлення викладача-початківця вищого навчального закладу. - C. 54-60.
 13. Денищик О. Формування компетентностей гуманітарного спрямування у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі права. - C. 60-64.
 14. Долинський Є. Структурний аналіз сформованості професійно-практичної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-компʼютерному середовищі. - C. 64-68.
 15. Дуброва С. Особливості застосування інноваційних методів контролю у процесі професійної підготовки вчителів-філологів. - C. 69-73.
 16. Дудчак Г. Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів під час лекційних занять з педагогіки. - C. 74-77.
 17. Завгородня Т., Стражнікова І. Особливості історіографії змісту вищої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття. - C. 78-84.
 18. Захарова Т. Педагогічний аналіз умов соціалізації дитини дошкільного віку. - C. 84-89.
 19. Клюй Л. Типи соціального моделювання у змісті курсу за вибором "соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання". - C. 90-95.
 20. Ковальова С. Сутність технології кейс-методу у професійній підготовці вчителя. - C. 96-101.
 21. Короленко В. Вплив внутрішньо-сімейних стосунків і традицій на ефективність морального виховання підростаючого покоління. - C. 101-104.
 22. Кошура А. Вихідні дефініції понятійно-категоріального апарату системи фізичного виховання у вищій освіті Польщі. - C. 105-109.
 23. Кузьменко Ю. Соціально-економічні фактори розбудови національної системи освіти в Україні (1991–2004 рр.). - C. 110-115.
 24. Кушнір В. Результати експериментального впровадження системи критеріально-орієнтованого оцінювання професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків. - C. 116-120.
 25. Литвиненко С. Сучасні технології організації навчального процесу у вищій школі. - C. 121-125.
 26. Мозолев О. Нормативно-змістові основи Державного стандарту навчання в сфері фізичного виховання в системі загальної середньої освіти Польщі. - C. 125-132.
 27. Мотрук Н. Підручник як елемент дидактичного забезпечення початкового навчання в Польщі. - C. 132-136.
 28. Нагорна О. Деякі аспекти організації професійної підготовки магістрів міжнародного комерційного арбітражу в університетах Великої Британії. - C. 137-140.
 29. Наумук І. Медіаосвіта як необхідна складова у підготовці майбутніх медіакомпетентних вчителів інформатики. - C. 141-145.
 30. Осадчий В., Симоненко С. Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн. - C. 145-154.
 31. Рибак Т. Особливості методичної роботи україномовних шкіл за кордоном. - C. 155-160.
 32. Рощін І. Фізіологічне підґрунтя підготовки дитини до взаємодії з навколишнім світом. - C. 160-168.
 33. Свистак-Яроцька О. Організація діяльності школярів в юнацьких еко-клубах Японії. - C. 168-173.
 34. Сікура А., Сікура А. Особливості початкового етапу формування у студентів-біологів мотивації до дослідницької діяльності. - C. 174-178.
 35. Тафінцева С. Підготовка педагогічних працівників до соціалізації молоді (20-ті роки ХХ століття). - C. 179-182.
 36. Титунь О. Педагогічна практика у процесі підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в початковій школі. - C. 183-187.
 37. Ушмарова В. Наступність як принцип формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної освіти. - C. 187-191.
 38. Фаненштель Н. Степан Балей про роль позавиховних суспільних відносин у вихованні особистості. - C. 192-197.
 39. Фасоля О. Результати експериментальної перевірки екологічного виховання старшокласників в процесі профільного навчання. - C. 197-202.
 40. Федоренко О. Шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців правоохоронної галузі. - C. 202-208.
 41. Чжуан Гуань Оптимізація форм навчальної діяльності на уроці музики як умова розвитку творчої активності молодших школярів. - C. 208-211.
 42. Шевчук К. Особливості формування життєвих компетентностей у навчально-виховному процесі початкової школи. - C. 212-216.
 43. Шоробура І., Машкіна Л. Професійна підготовка слухачів магістратури в процесі педагогічної практики. - C. 217-222.
 44. Ярощук І., Блашків О. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування. - C. 223-230.
2015
Вип. 19
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського