Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2013/14<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Абрамович Г. М., Сігінішина Г. Й. Педагогічні умови формування у дітей ціннісного ставлення до природи в умовах естетизації освітнього простору. - C. 7-11.
 4. Андрієвська В. П. Структурування навчального матеріалу з дисципліни "Всесвітня історія" у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. - C. 11-15.
 5. Андрощук І. В. Взаємодія як педагогічна категорія. - C. 15-19.
 6. Артюшин Г. М. Особливості післядипломної освіти провідних країн світу та зарубіжний досвід післядипломної освіти співробітників правоохоронних органів. - C. 20-24.
 7. Артюшина М. В. Перспективи використання технології формування критичного мислення на лекціях ВНЗ. - C. 25-29.
 8. Балабуст Н. Ю. Підготовка педагогічних кадрів в Подільській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): нормативно-правовий аспект. - C. 29-38.
 9. Баранецька Ю. М. Ідеї виховання підростаючого покоління у педагогічній спадщині вітчизняних педагогів-гуманістів А. Макаренка та В. Сухомлинського. - C. 39-42.
 10. Барбашова І. А. Неперервність сенсорного розвитку особистості: дошкілля, шкільна освіта. - C. 42-48.
 11. Барташук О. Ю. Активізація вивчення етнології засобами української літератури. - C. 48-52.
 12. Бекірова А. Р. Сімейне виховання особистості у педагогічній спадщині А. С. Макаренка. - C. 52-57.
 13. Бенера В. Є. Становлення наукових шкіл у вищих закладах освіти: друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст. - C. 58-64.
 14. Берека В. Є. Проектування змісту педагогічної практики майбутніх менеджерів освіти. - C. 64-68.
 15. Білик В. В. Характеристика засобів і форм професійного навчання у вищій школі як складових педагогічної системи. - C. 69-73.
 16. Білошицька Т. Ю. Порівняльний аналіз психологічного та педагогічного консультування. - C. 73-78.
 17. Блажевич О. І. Застосування окремих елементів вітагенних технологій при використанні народних прислів’їв, приказок, прикмет та повір’їв на заняттях з української мови. - C. 78-82.
 18. Блажевич Ю. І. Застосування вітагенних технологій на заняттях з релігієзнавства. - C. 82-87.
 19. Бондар Л. А. Урізноманітнення форм та видів самостійної роботи студентів-філологів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - C. 87-92.
 20. Борова Т. А. Сучасні підходи до підвищення якості навчання англійській мові студентів ВНЗ в умовах глобалізації. - C. 92-97.
 21. Вербицька П. В. Громадянознавчий потенціал пізнання та збереження історико-культурної спадщини засобами історичної освіти. - C. 98-103.
 22. Вовк В. П. Професійно-психологічна спрямованість майбутніх учителів початкових класів у їх підготовці до роботи із соціально занедбаними учнями. - C. 103-108.
 23. Ворник М. М. Вивчення спецкурсу "Основи соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім’ями" у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів. - C. 109-114.
 24. Ворожбіт В. В. Філософсько-етичні основи духовно-морального виховання дітей в історії України. - C. 114-119.
 25. Гамрецька Г. С. Ґенеза проблеми історіософської підготовки майбутнього вчителя. - C. 119-124.
 26. Гладченко М. М. Концептуальні засади укладання цільових договорів у контексті стратегічного менеджменту вищих навчальних закладів ФРН. - C. 124-128.
 27. Горбатюк Р. М. Формування творчих здібностей у студентів педагогічного університету. - C. 129-133.
 28. Грицюк Т. С. Історико-педагогічні передумови розвитку дошкільної освіти на Хмельниччині (50-60 рр. ХХст. ). - C. 134-138.
 29. Данилюк С. С. Статистичний аналіз результатів формувального експерименту із виявлення передумов для використання Інтернет-технологій у навчальному процесі й визначення рівня мотивації майбутніх філологів до вивчення іноземних мов із використанням Інтернет-технологій. - C. 139-144.
 30. Данілішина М. Ф. Фортепіанна творчість українських композиторів-класиків та сучасних композиторів як засіб формування національно визначеного типу особистості майбутнього вчителя музики. - C. 145-150.
 31. Дарманська І. М. Характеристика правової компетенції керівника загальноосвітнього навчального закладу у контексті управлінської компетентності. - C. 151-155.
 32. Денищик О. І. Етика як системоформуючий чинник виховання студентської молоді в процесі професійної підготовки майбутніх юристів та управлінців. - C. 155-159.
 33. Деркач О. І. Формування природоохоронного досвіду в молодших школярів Нідерландів. - C. 159-163.
 34. Дзюбата З. І. Формування комунікативних умінь майбутніх аграрників у сфері читання засобами інтеграції навчальних дисциплін у ВНЗ. - C. 163-168.
 35. Долинський Є. В. Компетентнісний підхід та основні дефініції процесу інформатичної підготовки майбутніх перекладачів. - C. 168-172.
 36. Єфімчук О. М. Формування емоційної культури майбутнього вчителя хореографії в процесі хореографічної діяльності. - C. 173-177.
 37. Заверуха С. І. Формування творчих здібностей майбутніх учителів музики в позааудиторній діяльності. - C. 177-181.
 38. Заредінова Е. Р., Зіядінова Р. І. Поняття "компетенція" і "компетентність" у контексті компетентнісного підходу в освіті. - C. 181-185.
 39. Зданевич Л. В. Дидактичне тестування студентів зі спецкурсу "Дезадаптація дошкільників та її наслідки" (за матеріалами констатувального експерименту). - C. 185-189.
 40. Івашньова С. В. Визначення критеріїв професійної компетентності педагогічних працівників. - C. 189-195.
 41. Кабачинський М. І. Використання пам’яток військової історії Хмельниччини в навчально-виховному процесі. - C. 195-201.
 42. Казакова Н. В. Врахування індивідуальних особливостей молодших школярів у виборі методів виховання у позакласній виховній роботі. - C. 201-205.
 43. Казанішена Н. В. Практична підготовка студентів-екологів до екологічної освіти й виховання шкільної молоді. - C. 206-211.
 44. Каньковський І. Є. Майстер-клас як сучасна форма самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів. - C. 211-216.
 45. Кендзьор П. І. Здійснення системного підходу у реалізації полікультурного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі. - C. 216-221.
 46. Кіт Г. І., Гриндій І. В. Організація самостійної роботи бакалаврів з "Теорії і методики формування елементарних математичних уявлень". - C. 221-225.
 47. Ковальчук Г. П. Підготовка педагогічних кадрів фізичного виховання в Україні у 20-х рр. XX cт. - C. 225-229.
 48. Кожедуб Л. Г. Лінгвостилістичний аналіз німецькомовних драматичних творів у процесі підготовки майбутніх філологів. - C. 230-233.
 49. Козак Л. В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні підходи. - C. 234-239.
 50. Коломієць С. І., Качур А. М. Культура мовлення – категорія державна. - C. 239-246.
 51. Коновальчук І. І. Проблемні локуси синергетичного аналізу інноваційних освітніх процесів. - C. 246-252.
 52. Коржова М. М. Аналіз професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів з проектування баз даних. - C. 252-256.
 53. Королюк О. М. Деякі аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів математики до організації самостійної роботи студентів у коледжах. - C. 256-261.
 54. Красильникова Г. В. Контент-аналіз поняття "моніторинг". - C. 261-266.
 55. Красносілецький Д. П. Патріотичне виховання підростаючого покоління через призму "отаманщини" 1920 – 1924 рр. в УСРР. - C. 266-270.
 56. Кутова С. О. Аналіз підручників з української мови для середньої школи (1945-1960 рр. ). - C. 270-275.
 57. Кучерявий А. О. Технолого-проектувальні принципи управління самостійною навчальною діяльністю студентів. - C. 275-279.
 58. Левківський А. М. Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів фізики до оцінювання навчальних досягнень учнів. - C. 279-283.
 59. Лівшун О. В. Педагогічна технологія формування професійної готовності майбутнього вчителя технології. - C. 283-288.
 60. Мазуренок М. В. Впровадження "українізації" у систему вищої освіти УСРР в 1920-х рр. - C. 289-293.
 61. Максимчук Л. В. Інтегративний підхід до професійної підготовки майбутніх економістів-міжнародників. - C. 294-298.
 62. Маньгора В. В. Болонський процес і професійна підготовка юристів. - C. 298-303.
 63. Мартинюк О. В. Роль методу симуляцій в оцінюванні іншомовних комунікативних навичок студентів філологічного напряму підготовки. - C. 303-307.
 64. Мацько В. П. Екзистенціал свободи в художньо-публіцистичній практиці Володимира Винниченка (на прикладі публікації "В. Винниченко про себе й про українських "однобічників"). - C. 307-314.
 65. Машкіна Л. А. Підготовка майбутнього педагога до реалізації особистісно орієнтованого навчання. - C. 315-318.
 66. Михайлюк І. Р., Ваврик Т. О. Розвиток педагогічної творчості у студентів вищих технічних навчальних закладів. - C. 319-322.
 67. Михаськова М. А. Особливості написання науково-дослідницьких робіт із врахуванням специфіки фахової підготовки спеціальності "Музичне мистецтво". - C. 322-327.
 68. Наумук О. В. Можливості Hyper-V для організації практичних занять з адміністрування операційних систем. - C. 327-330.
 69. Несин Ю. М. Організація навчання курсантів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення. - C. 331-335.
 70. Новак О. М. Методи підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі. - C. 335-338.
 71. Олійник Н. А. Позашкільні навчальні заклади художньо-естетичного напряму м. Хмельницького. - C. 338-342.
 72. Особов І. П. Діагностика креативності як початковий етап в її формуванні у студентів гуманітарних спеціальностей. - C. 342-347.
 73. Острянко Т. С. Педагогічні умови професійної взаємодії соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі. - C. 348-352.
 74. Осьмук Н. Г. Зарубіжний педагогічний досвід як чинник модернізації професійної підготовки українського вчительства: до історії питання. - C. 352-356.
 75. Пірошенко С. Ю. Комунікативні параметри мовної особистості в освітньому дискурсивному просторі. - C. 356-359.
 76. Пісоцька Л. С. Використання інтерактивних методів навчання у контексті системного підходу. - C. 360-363.
 77. Поліщук О. В. Особливості правового виховання молодших підлітків шкіл-інтернатів. - C. 363-367.
 78. Поплавська-Мельниченко Ю. В. Теорія музичного навчання Едвіна Гордона. - C. 367-371.
 79. Прус А. В. Про компетентнісний підхід у навчанні математики в класах суспільно-гуманітарного напряму. - C. 372-376.
 80. Рагозіна В. В. Аспект раннього естетичного розвитку у педагогічних системах Ф. Фребеля і М. Монтессорі. - C. 376-381.
 81. Рашевська Н. В., Кіяновська Н. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання вищої математики в технічних університетах України. - C. 381-387.
 82. Романюк С. З. Лінгводидактичні підходи до створення підручників для українського шкільництва в діаспорі. - C. 387-392.
 83. Савченко Р. А. Методика поетапного формування музично-педагогічної компетентності майбутнього вихователя та музичного керівника ДНЗ. - C. 393-396.
 84. Савченко Ю. Л. Аналіз стану та перспектив впровадження дистанційної форми навчання в навчальний процес професійно-технічного навчального закладу. - C. 397-401.
 85. Сас О. О. Формування життєвої компетентності дітей 6–7-річного віку в ігровій діяльності. - C. 402-405.
 86. Семиченко В. А., Кудусова Э. Н. Особенности развития вариативности мышления студентов гуманитарных и инженерно-педагогических специальностей. - C. 405-412.
 87. Сєргєєва О. В. Використання методів навчання у професійній підготовці майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії. - C. 412-416.
 88. Сівак Н. А. Теоретичні підходи до проблеми соціалізації майбутніх педагогів. - C. 416-420.
 89. Ткачук Г. О., Дорош Г. О. Взаємозв’язок методів навчання каліграфічному письму у процесі практичної підготовки майбутніх учителів до роботи з першокласниками. - C. 420-424.
 90. Ткачук Г. О., Червінська В. Л. Роль емоційної та експресивної функції слів у навчанні та вихованні школярів. - C. 424-426.
 91. Торган М. М. Особливості методики діагностування функціональної компетентності менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій. - C. 427-431.
 92. Фроленкова Н. О. Еволюція науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти: від радянських часів до незалежної України. - C. 431-435.
 93. Холостенко Т. В. Теоретична модель управління професійним самовдосконаленням керівника ПЗНЗ (ДЮСШ). - C. 436-440.
 94. Хренова В. В. Ситуаційні тестові завдання як засіб діагностики предметних компетенцій майбутніх учителів технологій профільної школи (на прикладі дисципліни "Основи швейного виробництва"). - C. 440-447.
 95. Цмур І. І. Дмитро Бортнянський. Хоровий концерт №34 (деякі виконавські та диригентські проблеми). - C. 448-453.
 96. Чорна А. В. Обробка експериментальних даних за результатами педагогічного експерименту засобами комп’ютерних статистичних пакетів. - C. 453-457.
 97. Шапошнікова Л. М. Особливості формування іншомовної компетенції у читанні як одного з методів самостійної роботи студентів. - C. 457-461.
 98. Шквир О. Л. Дослідницький проект як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень. - C. 461-465.
 99. Шоробура І. М. Особливості громадянського виховання студентів. - C. 465-469.
 100. Якименко С. І. Можливості впливу телевізійних ЗМІ на формування толерантності студентів вищих навчальних закладів. - C. 469-473.
 101. Яківчук Г. В., Врода Л. А. Цінності українського музичного фольклору в процесі виховання майбутнього вчителя музики. - C. 473-478.
 102. Ярова М. В. Характеристика музичних навчально-методичних видань на Поділлі кінця ХІХ – початку ХХ ст. - C. 479-484.
 103. Ярощук І. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного спілкування. - C. 485-490.
 104. Ящук І. П. Педагогічна культура викладача у контексті поліпшення якості підготовки майбутніх педагогів. - C. 490-493.
2013
Вип. 14
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського