Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2010/7<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Адамський В. Р. Заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету: історико-правові процеси за доби Гетьманату. - C. 6-13.
 4. Андрущенко В. П., Бондар В.І. Модернізація моделі педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття. - C. 13-17.
 5. Барна О. В. Мета навчання інформатики в основній школі за умов розвитку суспільства знань. - C. 18-24.
 6. Бендерець Н. М. Дистанційне навчання в сучасній освітній діяльності і формування педагогічної майстерності. - C. 24-29.
 7. Биков В. Ю. Відкрита освіта в Єдиному інформаційному освітньому просторі. - C. 30-35.
 8. Бідюк Н. М. Основні принципи професійного навчання безробітних в Україні. - C. 35-41.
 9. Білик В. В. Компетенції і компетентності як нові освітні конструкти. - C. 41-46.
 10. Білоусова Л. І., Хачіров Т. С. Комунікаційна компетентність у ракурсі ключових якостей людини суспільства сталого розвитку. - C. 46-50.
 11. Біницька О. П. Фінансування вищої освіти в контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України. - C. 51-54.
 12. Варгата О. В. Якість управління естетичним вихованням учнів у загальноосвітньому навчальному закладі. - C. 55-58.
 13. Воротняк Л. І. Формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах засобами іноземних мов. - C. 58-61.
 14. Галус О. М. Сутність процесу адаптації особистості за умов навчання у ВНЗ. - C. 62-68.
 15. Глобін О. І. Використання освітніх інтернет-ресурсів у навчанні математики в профільній школі. - C. 68-73.
 16. Данилюк О. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання іноземних мов майбутніх перекладачів. - C. 73-76.
 17. Дем’яненко В. М. Приведення рівня фахової підготовки вчителів інформатики у відповідність до вимог сучасного інформаційного суспільства. - C. 76-79.
 18. Дзеба М. М. Використання мультимедійних технологій на уроках у початкових класах. - C. 79-82.
 19. Дзюба П. М. Особистісно орієнтоване навчання щодо підготовки курсантів вищого військового навчального закладу у контексті розвитку його особистості. - C. 82-85.
 20. Долинський Є. В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх перекладачів. - C. 86-89.
 21. Заверуха С. І. Творча особистість в системі музичної педагогіки. - C. 90-93.
 22. Засєкіна Т. М. Теоретико-методичні основи формування інформаційно-комунікаційного середовища навчання фізики. - C. 93-97.
 23. Казакова Н. В. Оцінювання педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів за вимогами кредитно-модульної системи. - C. 97-105.
 24. Калініна Л. М. Проектування автоматизованої системи управління "Колегіум” із застосуванням мережевих інформаційних технологій. - C. 106-110.
 25. Карташова Л. А., Мадзігон В. М. Концептуальні засади інформаційно-технологічної системи навчання майбутнього вчителя. - C. 111-116.
 26. Кащук А. О. Документальне управління педагогічною практикою майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах України. - C. 117-123.
 27. Коваленко Д. В. Комп’ютерно-орієнтована система навчання математики в 5-6 класах. - C. 123-127.
 28. Ковальська О. П. Інформаційне забезпечення управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі. - C. 128-131.
 29. Кудикіна Н. В. Методологічні засади дослідження проблеми лідерства в освіті. - C. 131-135.
 30. Кустовська І. М. Мотивація студентів до навчання як загальна психолого-педагогічна проблема. - C. 135-138.
 31. Кучерук О. Я. Особливості мотивації навчальної діяльності студентів напряму "прикладна математика”. - C. 138-142.
 32. Лапінський В.В. Створення електронних засобів навчання – ретроспектива і завдання. - C. 142-148.
 33. Лашевська Г. А. Використання ресурсів Інтернету під час вивчення теми "Роль хімії в житті суспільства”. - C. 148-151.
 34. Липська Л. В. Проблеми навчання інформаційних технологій майбутніх юристів у лінгвістичному університеті. - C. 151-154.
 35. Литвиненко О. В. Підготовка вчителів-предметників до використання освітніх веб-ресурсів в умовах організації процесу навчання в основній школі. - C. 154-157.
 36. Мартинюк О. В. Професійна підготовка перекладачів у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів. - C. 157-161.
 37. Медведєва М. О. Моделювання особистісно орієнтованого навчання теоретичних основ інформатики з використанням ІКТ у вищому навчальному закладі. - C. 162-167.
 38. Мозолюк Т. М., Карташова Л. А. Інформаційно-комунікаційні технології як складова системи навчання. - C. 168-171.
 39. Моцик Р. В. Методичні аспекти підготовки вчителя початкових класів до використання нових інформаційних технологій. - C. 172-173.
 40. Наумчук І. А. Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника позашкільного навчального закладу як важлива складова його професійної культури. - C. 174-177.
 41. Осіпа Л. В. Особливості розробки курсів за вибором з інформатики у профільному навчанні. - C. 177-181.
 42. Пірко М. В. Про розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації сучасної освіти України. - C. 181-184.
 43. Ребрина В. А. Шкільна інформатика та олімпіадний рух на Хмельниччині: історія та перспективи. - C. 185-189.
 44. Регейло І. Ю. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку ХХІ століття: історіографічні аспекти. - C. 189-194.
 45. Самойленко Н. І., Семко Л. П. Курси за вибором з інформатики у системі профільного навчання у старшій школі. - C. 194-198.
 46. Семененко І. М. Застосування методів інтерактивного навчання на уроках систематизації й узагальнення навчального матеріалу з інформатики. - C. 198-201.
 47. Семененко Н. В. Порівняльний аналіз електронних засобів навчання математики та інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ. - C. 201-204.
 48. Скрипка Г. В. Аналіз результатів дослідження впровадження інформаційно-комунікаційних технологій вчителями математики. - C. 204-208.
 49. Соловей М. В. Краєзнавча робота школярів у педагогічній думці України другої половини ХХ століття. - C. 208-215.
 50. Спориніна Т. Т., Мар’янчук І. М. Навчання та контроль на уроках інформатики. - C. 215-219.
 51. Суховірський О. В. Виховання культури спілкування на уроках з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. - C. 219-222.
 52. Тверезовська Н. Т., Янковська О. Й. Блоги як інноваційний ресурс особистісно орієнтованого навчання. - C. 222-225.
 53. Тичинська О. В. Проблема консультування в галузі освіти в зарубіжних країнах. - C. 226-228.
 54. Тополєва Р. М. Формування інформаційної культури в початковій школі. - C. 228-232.
 55. Фют І. В. Інтерактивні методи навчання на уроках географії з використанням ІКТ. - C. 232-235.
 56. Шишкіна М. П. Сучасний стан та шляхи забезпечення якості програмних засобів навчального призначення. - C. 235-239.
 57. Шоробура І. М. Особливості формування інформаційної культури майбутніх учителів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. - C. 239-242.
 58. Яшанов М. С. Застосування віртуальних машин у фаховій підготовці вчителя технологій. - C. 242-245.
 59. Яшанов С. М. Особливості організації навчального процесу в умовах професійно-орієнтованого інформаційного середовища. - C. 245-249.
2010
Вип. 7
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського