Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2009/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Адамський В. Р., Сурник В. М. Заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету: історико-правові аспекти за доби Центральної Ради. - C. 6-12.
 4. Барановська В. М. Використання педагогічних програмних засобів при підготовці майбутніх вчителів початкової школи. - C. 12-15.
 5. Барицька О. А. Модель інтеграції комп’ютерних технологій у систему фахової підготовки майбутніх учителів музики. - C. 16-19.
 6. Берека В. Є. Впровадження інноваційних технологій в систему підготовки менеджерів освіти. - C. 19-23.
 7. Бєкірова Л. Е. Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання. - C. 23-27.
 8. Біницька К. М. Реформування вищої педагогічної освіти в Республіці Польща. - C. 27-31.
 9. Біницька О. П. Удосконалення процесу навчання при формуванні у школярів економічних знань. - C. 31-34.
 10. Бойченко М. А. Особливості сучасної федеральної політики США в сфері управління загальною середньою освітою. - C. 34-39.
 11. Вовк В. П. Психологічна культура як умова професіоналізму майбутнього вчителя. - C. 39-43.
 12. Галасюк Н. О. Проблема формування загальнонавчальних умінь молодших школярів на сучасному етапі. - C. 43-47.
 13. Галус О. М. Адаптація майбутніх учителів за умов навчання у ступеневому ВНЗ: управлінський аспект. - C. 47-53.
 14. Головачук Н. І. Сучасні підходи до організації культури праці на заняттях з методики трудового навчання в педагогічних ВНЗ. - C. 54-57.
 15. Григор’єва А. А. Формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом проектів. - C. 57-61.
 16. Грицяк Л. Д. Середовище загальноосвітнього навчального закладу як об’єкт пізнання та аналізу суб’єктами управління. - C. 62-66.
 17. Дарманська І. М. Становлення управлінця: погляд на проблему. - C. 67-71.
 18. Деснова І. С. Модель формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах дошкільного навчального закладу. - C. 71-76.
 19. Дибач А. І. Вплив реформаторської педагогіки зарубіжних країн на становлення й розвиток вітчизняного дошкілля (кінець ХІХ – початок ХХ століття). - C. 76-79.
 20. Зелений В. І., Зубок М. І. Патріотичне виховання як одна із функцій сучасного навчального закладу. - C. 80-84.
 21. Калініна Л. М. Верифікація стану управління інноваційним розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у освітній практиці. - C. 85-91.
 22. Колеснікова С. М., Нездоровін В. П. Аналіз елементів підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями початкової школи за допомогою теорії графів. - C. 91-95.
 23. Колодійчук Л. С. Проектування самостійної роботи студентів агарних вищих навчальних закладів. - C. 96-99.
 24. Коцюба О. В. Педагогічна компетентність вчителя з правових дисциплін. - C. 100-104.
 25. Крутій К. Л. Технологія формування полікультурної особистості дошкільника. - C. 104-109.
 26. Лопухівська А. В. Особливості соціального становлення учнів сільської школи. - C. 109-113.
 27. Машкіна Л. А. Використання технології проблемного навчання в професійній підготовці майбутніх педагогів. - C. 113-117.
 28. Михаськова М. А. Особливості методичного забезпечення курсу "Музична педагогіка” в навчальних закладах педагогічної освіти. - C. 117-121.
 29. Мотозюк Л. М., Дубина Л. Г. Професійна самосвідомість як фактор творчої активності молодого керівника навчального закладу. - C. 121-125.
 30. Моцна Т. А. Стан організації практики з позакласної виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах. - C. 126-132.
 31. Нагорний Я. В. Формування лексичних навичок іншомовного професійно орієнтованого мовлення студентів в умовах педагогічного ВНЗ. - C. 132-134.
 32. Найда Ю. М. Персональний стиль А. Г. Гаєвського та творчі особливості його музики. - C. 135-138.
 33. Общанський В. Л. Транспонування пісенного репертуару як оволодіння навичками гри на слух: з досвіду роботи. - C. 138-141.
 34. Огородник Л. М. Стереотип як соціально-психологічний феномен у контексті підготовки педагогічних кадрів до інноваційної діяльності. - C. 142-145.
 35. Осадчий В. В. Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці майбутніх учителів. - C. 146-151.
 36. Рагозіна В. В. Результати формування базових компетентностей молодших школярів засобами музичного мистецтва. - C. 152-156.
 37. Романовська Л. І. Дитячі громадські об’єднання як засіб педагогічного впливу на соціальну активність дітей і підлітків. - C. 157-161.
 38. Ружицька М. Ф. Психологічна підготовка майбутнього вчителя музики до концертних виступів як спосіб удосконалення виконавської майстерності. - C. 161-164.
 39. Семчакевич С. Л. Теоретичні аспекти проблеми визначення навчальних досягнень учнів на уроках музики в загальноосвітніх школах. - C. 165-169.
 40. Слоневська І. Б. Мультикультуралізм як реакція на культурну поліфонію постмодерністського світу. - C. 169-172.
 41. Снісаренко О. С., Сніцар Л. П. Підготовка педагогічних працівників до проведення навчально-виховної роботи з проблем євроінтеграції. - C. 172-177.
 42. Суховірський О. В. Критерії відбору прикладного програмного забезпечення автоматичного створення розкладу занять. - C. 177-180.
 43. Федорчук О. С. Модернізація вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу. - C. 180-183.
 44. Федух Г. Я. Інноваційні підходи до формування творчої особистості. - C. 183-186.
 45. Царук С. М. Десять заповідей співака Олександра Мишуги. - C. 186-194.
 46. Шоробура І. М. Ретроспективний аналіз шкільної географічної освіти в середині ХХ століття. - C. 194-197.
 47. Яківчук Г. В. Результативність виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення українського музичного фольклору. - C. 197-203.
 48. Ящук І. П. Особливості формування системи вищої педагогічної освіти в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття). - C. 203-211.
2009
Вип. 6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського