Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2009/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Артюшин Г. М. Методичні аспекти дослідження системи перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів України. - C. 6-11.
 4. Артюшина М. В. Розвиток готовності до інноваційної діяльності шляхом тренінгових методик навчання. - C. 12-17.
 5. Берека В. Є. Погляди М.М.Дарманського на організаційні проблеми ступеневої підготовки педагогів початкової ланки освіти. - C. 17-21.
 6. Боднар І. Є. Проблеми запровадження змін у системі загальної середньої освіти. - C. 21-25.
 7. Бойко І. І. Професійна компетентність керівника закладу освіти як складова його професійної культури. - C. 25-28.
 8. Варгата О. В. Реалізація функцій методичної роботи в контексті підготовки педагогів до здійснення естетичного виховання учнів. - C. 29-32.
 9. Василенко Ю. М. Моніторинг якості дистанційної освіти: зарубіжний досвід. - C. 32-36.
 10. Веліканова О. Г. Використання даних моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі. - C. 36-40.
 11. Вовк В. П., Хлівна О. М. До проблеми розвитку психологічної компетентності в майбутніх учителів. - C. 40-45.
 12. Гавлітіна Т. М. Моделювання науково-дослідної експериментальної роботи керівника на шляху до школи майбутнього. - C. 45-50.
 13. Галус О. М. Моделювання структури педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти. - C. 50-56.
 14. Гуменюк В. В. Актуальні проблеми управління науково-методичною роботою керівників ЗНЗ в сучасних умовах. - C. 57-61.
 15. Григор’єва А. А. Творчі здібності та їх розвиток у студентської молоді. - C. 61-64.
 16. Дороніна М. С., Доронін А. В. Істинність і прагматизм сучасних досліджень у сфері управління організаційною поведінкою. - C. 65-69.
 17. Думанська Г. В. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі виконання практичних робіт з теми "Клімат". - C. 69-73.
 18. Дутка Г. Я. Комплексний підхід до моделювання змісту фундаментальної математичної освіти у професійній підготовці економістів. - C. 73-78.
 19. Єльникова Г. В. Деякі питання підготовки керівника навчального закладу на основі розроблення його професійно-кваліфікаційної характеристики. - C. 78-84.
 20. Єльникова О. В. Розробка моделі інформаційної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. - C. 84-88.
 21. Загіка О. О. Практика використання інноваційних освітніх технологій у навчально-виховному процесі вищого професійного училища. - C. 88-93.
 22. Зданевич Л. В. Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей дошкільного віку. - C. 93-96.
 23. Зінчук Н. А. Теоретичне обґрунтування критеріїв і показників сформованості аналітичної компетентності майбутніх менеджерів. - C. 97-99.
 24. Зоткіна Н. М. Особливості формування мислительних процесів у дітей з різними формами ферментопатії. - C. 100-103.
 25. Казакова Н. В. Удосконалення взаємодії вчителя початкових класів і батьків шляхом використання інтерактивних форм роботи. - C. 103-106.
 26. Кальба Я. Є. Вчинок як мета, засіб та критерій ефективності виховної роботи школи. - C. 106-111.
 27. Клімкіна Н. Г. Професійна орієнтація підлітків із неповних сімей як чинник позитивної адаптації в соціумі. - C. 111-115.
 28. Коваленко Л. В. Упровадження інтерактивних технологій навчання як фактор професійно-особистісного розвитку педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти. - C. 116-120.
 29. Ковальчук П. П. Управління розвитком закладу післядипломної педагогічної освіти на основі моніторингових досліджень. - C. 120-124.
 30. Колодійчук Л. С. Діяльнісний підхід при проектуванні системи технічних знань. - C. 124-127.
 31. Кравченко Г. Ю. Аналіз становлення системи післядипломної педагогічної освіти України та розвитку її управлінської структури. - C. 128-132.
 32. Кротік Н. Л. Автентичний текст як універсальна дидактична одиниця для оволодіння іноземною мовою та іншомовною культурою. - C. 133-136.
 33. Кузьменко Л. В. Самоактуалізація як умова оптимізації самостійної життєдіяльності старшокласників шкіл-інтернатів нового типу. - C. 137-140.
 34. Лєпіхова Н. В. Розвиток професійної компетентності керівників ЗНЗ у системі підвищення кваліфікації як педагогічна проблема. - C. 141-144.
 35. Маслов В. І., Олійник В. В. Закономірності управління як теоретична основа керівництва навчальними закладами. - C. 145-149.
 36. Машкіна Л. А. Формування професійного інтересу в майбутніх вихователів у процесі педагогічної практики. - C. 149-153.
 37. Мельник В. К. Управлінська компетентність як фактор професійного розвитку керівника школи в системі післядипломної освіти. - C. 153-158.
 38. Мокану Г. Я. Наукові підходи до моделювання професійної компетентності керівника освітнього закладу. - C. 158-161.
 39. Набок М. В. Соціальна ефективність державного управління освітою в місті, районі: підходи, критерії та параметри. - C. 161-165.
 40. Полякова Г. А. Сутність організаційної культури, спрямованої на саморозвиток особистості. - C. 165-170.
 41. Почуєва О. О. Теоретичний аспект сутності поняття "педагогічний колектив” загальноосвітнього навчального закладу в науковій літературі. - C. 170-173.
 42. Радецька І. А. Формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів трудового навчання. - C. 173-182.
 43. Ріктор Т. Л. Роль системи освіти у формуванні управлінської еліти держави: проблеми та перспективи. - C. 182-186.
 44. Ростовська В. І. Концептуальні підходи до системи управління розвитком професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу. - C. 186-190.
 45. Самойленко О. М. Розвиток дистанційної освіти у вищих навчальних закладах шляхом комп'ютеризації навчального процесу. - C. 191-194.
 46. Сенчук Ж. О. Моделювання системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу. - C. 194-199.
 47. Сич В. М. Ґендерний підхід як важлива умова ефективного управління сучасним вищим навчальним закладом. - C. 199-202.
 48. Скрипник С. В. Моделювання процесу формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів сільської загальноосвітньої школи. - C. 202-206.
 49. Соловей М. В. Підготовка магістрів до експертизи діяльності навчального закладу. - C. 207-209.
 50. Тюрін В. П. Інноваційні моделі управління освітньою галуззю в м.Кам’янці-Подільському. - C. 210-215.
 51. Федоров Г. В. Маркетинг в освітніх закладах. - C. 216-220.
 52. Хлівна О. М. Психологічна допомога обдарованим дітям в сучасному педагогічному та соціальному середовищі. - C. 220-224.
 53. Чернуха-Гадзецька К. М. До моделі професійної компетентності керівника позашкільного навчального закладу. - C. 224-228.
 54. Шаповалова І. А. Визначення рівня компетентності вчителів англійської мови. - C. 228-234.
 55. Шоробура І. М. Особливості розвитку шкільної географічної освіти у Франції. - C. 234-237.
 56. Щоголєва Л. О. Реалізація моделі формування управлінської компетентності керівників закладів освіти. - C. 237-240.
 57. Яківчук Г. В. Теоретичні основи виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики. - C. 241-248.
2009
Вип. 5
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського