Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73247/2012/16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний альманах
: зб. наук. пр..- Херсон

 1. Титул, зміст.
 2. Розділ 1. Теорія і методика організації виховного процесу

 3. Сидоренко В. К. Структурний аналіз процесу професійного самовизначення особистості. - C. 6-12.
 4. Щербяк Ю. А. Роль куратора в організації навчально-виховного процесу вищого економічного навчального закладу. - C. 13-20.
 5. Білик О. М. Традиційні форми естетичного виховання у початковій школі Японії. - C. 20-25.
 6. Гончаренко О. С. Організаційні форми і методи позакласної роботи з фізичної культури в навчальних закладах в умовах реалізації компетентнісного підходу. - C. 25-30.
 7. Забабуріна Н. В. Зміст, структура та організація виховання студентів коледжу. - C. 30-36.
 8. Захарова Є. Ю. Організаційно-правові та методичні засади громадянського виховання у США. - C. 36-42.
 9. Самолюк А. А. Теоретичні засади формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи. - C. 42-49.
 10. Розділ 2. Теорія і методика організації навчального процесу

 11. Шмалєй С. В. Обгрунтування методичних підходів до формування базових біологічних понять. - C. 51-54.
 12. Компаній О. В. Використання інформаційних ресурсів у процесі розвитку інтересу до читання у молодших школярів. - C. 55-60.
 13. Рацул А. Б., Квас В. М. Професійна спрямованість навчання шкільного курсу хімії: можливості, реалії та перспективи. - C. 60-65.
 14. Стребна О. В. Методологічні аспекти викладання навчального предмета "Я у світі". - C. 65-69.
 15. Шуть М. М. Основи організації навчання творчої діяльності молодших школярів. - C. 70-75.
 16. Розділ 3. Теорія і методика організації професійного навчання

 17. Голобородько Є. П., Марецька Л. П. Роль післядипломної освіти в розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови. - C. 77-81.
 18. Сидорович М. М., Мойсієнко І. І. До пролеми комп’ютерної підтримки фахових біологічних дисциплін під час підготовки майбутніх біологів. - C. 81-88.
 19. Цина А. Ю. Експериментальне дослідження рівня професійної готовності вчителя початкової школи в галузі охорони праці. - C. 88-94.
 20. Бабишена М. І. Вплив гуманітарних дисциплін на фахову підготовку майбутніх суднових механіків. - C. 94-98.
 21. Борисова С. В. Вивчення декоративно-ужиткового мистецтва як елемент підготовки вчителів технологій до художньо-естетичного виховання учнівської молоді в системі додаткової освіти і гурткової роботи. - C. 98-102.
 22. Вайда Т. С. Психолого-педагогічні умови формування педагогічної компетенції майбутніх офіцерів міліції у відомчих ВНЗ МВС України. - C. 103-108.
 23. Герасименко І. В. Створення навчального курсу в системі електронного навчання на базі Moodle. - C. 109-115.
 24. Григораш В. В. Оцінка рівня професійної компетентності педагога. - C. 116-121.
 25. Довженко І. В. Шляхи вдосконалення рівня володіння англійською мовою майбутніх фахівців сфери обслуговування. - C. 121-125.
 26. Дудікова Л. В. Науково-дослідницька діяльність студентів як складова індивідуалізації навчального процесу. - C. 126-130.
 27. Коваль О. Є. Реалізація новітніх освітніх технологій формування професійно-моральних цінностей магістрантів економічних ВНЗ. - C. 131-137.
 28. Красильщик Г. К., Райлянова В. Е. Читання як один з методів навчання іноземної (німецької) мови у ВНЗ. - C. 137-143.
 29. Кузьома Т. Б. Реалізація принципу науковості в навчально-пізнавальній діяльності студентів. - C. 143-147.
 30. Лазарєва В. В. Моделювання процесу готовності майбутніх дільничних інспекторів МВС України до розв’язання конфліктів. - C. 148-152.
 31. Матросова І. Г. Професійна компетентність майбутнього фахівця видавничо-поліграфічного виробництва. - C. 152-160.
 32. Мироненко В. В. Формирование межкультурной компетенции при обучении английскому языку студентов специальности "Туризм". - C. 161-164.
 33. Продайко М. Ю. Самостійна робота як важлива складова фахової підготовки студентів. - C. 165-170.
 34. Сватьєв А. В. Форми навчання майбутніх тренерів-викладачів у системі вищої освіти. - C. 170-176.
 35. Терентьєва Н. О. Педагогічна взаємодія в університетах України: тенденції інституціоналізації. - C. 177-182.
 36. Ященко Е. М. Проектування особистісно орієнтованого педагогічного процесу з формування комунікативної культури студентів. - C. 183-187.
 37. Розділ 4. Теорія змісту, організації та управління навчально-виховним процесом

 38. Братко (Сорока) М. В. Університетський коледж: пошук ідентичності. - C. 189-197.
 39. Меркулова Н. В. Генеза та сучасний стан підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. - C. 197-201.
 40. Полєвіков І. О. Специфіка управління особистісно орієнтованою освітньою системою музичної школи. - C. 201-205.
 41. Розділ 5. Соціальна педагогіка

 42. Борисов В. В., Бобилева Я. В. Проблеми підвищення рівня адаптації молоді до праці в сучасних умовах. - C. 207-213.
 43. Канішевська Л. В. Дослідження проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. - C. 213-220.
 44. Алєко О. А. Родина – провідний соціальний інститут формування первинного соціального досвіду дітей дошкільного віку. - C. 220-225.
 45. Алєксєєва Г. М. Використання сучасних освітніх технологій формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності. - C. 225-230.
 46. Зайченко Н. І. Проблема соціального виховання в сучасній теорії соціальної педагогіки Іспанії. - C. 231-234.
 47. Курінна С. М. Дитяче сирітство в Україні: теоретико-методологічний аналіз проблеми. - C. 234-242.
 48. Остролуцька Л. І. Соціальна робота з дітьми та молоддю з інвалідністю: міфи та українська реальність. - C. 242-247.
 49. Розділ 6. Історія педагогіки

 50. Слюсаренко Н. В., Гончар М. В. Організація навчання учнів Ямчицької нижчої сільськогосподарської школи Херсонської губернії. - C. 249-254.
 51. Антонець Н. Б. Законодавчі документи щодо діяльності земств у галузі шкільництва як відображення політики станової диференціації в Російській імперії. - C. 255-261.
 52. Балалаєва О. Ю. Становлення методики викладання латинської мови у вищій професійній школі. - C. 261-266.
 53. Білецька І. О. Історична ретроспектива розвитку іншомовної освіти у США. - C. 266-272.
 54. Жосан О. Е. Тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури у 60-х – 80-х роках ХХ століття. - C. 272-277.
 55. Пахолок Р. І. Реформа богословської освіти в Галичині (1929 – 1944 рр.). - C. 277-284.
 56. Примакова В. В. Робота інститутів удосконалення кваліфікації учителів у 40-ві роки ХХ століття. - C. 284-291.
 57. Прокопів Л. М. Проблеми підготовки майбутнього вчителя для сільської малокомплектної школи (90-ті роки ХХ ст.). - C. 291-295.
 58. Старєва А. М. Методична підготовка майбутнього вчителя-суспільствознавця у перші роки радянської влади. - C. 295-304.
 59. Відомості про авторів. - C. 305-307.
2012
Вип. 16
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського