Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73223/2016/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Системи управління, навігації та зв'язку
.- Полтава

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Тимощук О. М. Підвищення точності навігаційних вимірів на основі компенсації системних похибок. - C. 4-6.
 4. Могилатенко А. С., Обидин Д. Н., Павленко М. А., Бердник П. Г. Анализ методов формализации процесса управления информационным потоком сообщений о воздушных объектах в автоматизированной системе управления региональных центров управления воздушным движением. - C. 7-10.
 5. Шульга О. В., Шеффер О. В. Синтез оптимального алгоритму обробки сигналів неконтрольованого випромінювання для ідентифікації об’єктів. - C. 11-13.
 6. Гуліна І. Г., Мартиненко А. А., Гулін О. О. Принципи побудови систем керування тепловим станом доменної печі. - C. 14-17.
 7. Захарченко Р. В. Розв'язане керування багатовимірними системами. - C. 18-20.
 8. Кононов Б. Т., Куравська Н. М. Вплив вищих гармонік на роботу дугостаторного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. - C. 21-23.
 9. Кучук Г. А., Коваленко А. А. Автоматичний контроль та управління параметрами ДТЗ-трафіка комп’ютерних систем критичного призначення. - C. 24-28.
 10. Лимаренко В. В., Хавина И. П. Мультиагентная система управления работой механообрабатывающего цеха. - C. 29-35.
 11. Петренко О. М., Любарський Б. Г. Оптимізація режимів руху трамвайного вагону з асинхронними тяговими двигунами на ділянці колії з встановленим графіком руху та профілем. - C. 36-40.
 12. Сільвестров А. М., Скринник О. М., Спінул Л. Ю. Оцінювання статичної нелінійної складової динамічної системи. - C. 41-43.
 13. Голян Н. В. О свойствах канонической алгебры понятий. - C. 44-47.
 14. Хох В. Д., Мелешко Є. В., Якименко М. С. Дослідження методів побудови експертних систем. - C. 48-52.
 15. Шабанов-Кушнаренко Ю. П., Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Шабанова-Кушнаренко Л. В. О перспективах теории интеллекта. - C. 53-56.
 16. Бурячок В. Л., Смирнов С. А. Метод безопасной маршрутизации на базовом множестве путей передачи метаданных в облачные антивирусные системы. - C. 57-62.
 17. Главчев М. І., Баленко О. І. Формування програмного комплексу захисту комерційного програмного забезпечення персонального використання. - C. 63-66.
 18. Мелешко Є. В., Гермак В. С., Охотний С. М. Дослідження методів визначення центральності акторів у соціальних мережах для задач інформаційної безпеки. - C. 67-70.
 19. Шульга В. П. Метод оцінки пошкоджень сервісів безпеки телекоммунікаційної системи авіатранспортного комплексу. - C. 71-72.
 20. Косенко В. В., Артюх Р. В., Персіянова О. Ю. Управління розподілом трафіку підмереж багаторівневої адаптивної інформаційно-телекомунікаційної мережі. - C. 73-75.
 21. Кучук Н. Г. Аналіз сучасних технологій і рОзрОбок e-Learning. - C. 76-80.
 22. Минько О. В., Іохов О. Ю., Оленченко В. Т., Власов К. В. Використання технологій OSINT для отримання розвідувальної інформації. - C. 81-84.
 23. Обод І. І., Манько К. П., Шталтовний Д. В. Аналіз інформаційних процесів в системі контролю повітряного простору. - C. 85-87.
 24. Олизаренко С. А. Метод формализации знаний о распознавании сложных объектов на основе нечеткой кластеризации и нечеткого логического вывода. - C. 88-90.
 25. Свид І. В., Обод А. І. Інформаційні технології обробки даних систем спостереження. - C. 91-93.
 26. Ткачова Т. С. Організаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством у CLOUD-середовищі. - C. 94-96.
 27. Шевяков Ю. І. Метод прогнозування потреби в метрологічному обслуговуванні засобів вимірювальної техніки на основі удосконалених часових регресійних моделей. - C. 97-100.
 28. Лысенко Д. Э. Принципы и структура методологии оценивания реализуемости инновационных планов предприятия. - C. 101-107.
 29. Ровінська Н. Ю., Виходець Ю. С. Метод прийняття рішень в управлінні змістом проекту. - C. 108-113.
 30. Собчак А. П., Попова О. И. Информационная поддержка этапа утилизации изделий сложной наукоемкой техники. - C. 114-124.
 31. Задунай О. С., Азаров С. І. Принципи створення системи оперативного моніторингу екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів на основі мінімізації ризиків. - C. 125-128.
 32. Тєут В. М. Методика проведення екологічного моніторингу акваторії моря за допомогою спеціалізованого судна. - C. 129-132.
 33. Хомік М. М., Барабаш О. В. Оцінка та управління ризиками застосування Збройних Сил України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. - C. 133-137.
 34. Бурдейна В. М., Хорошилов О. М., Тріщ А. Р. Нормативне забезпечення точності розмірів координованих отворів малого діаметру. - C. 138-142.
 35. Ким Н. И., Трищ Р. М. Закономерности рассеивания безразмерных показателей качества объектов различной природы. - C. 143-145.
 36. Кіпоренко Г. С., Пахалович М. Є., Хорошилов О. М. Оцінка технічного стану трубопровідних систем АЕС на відповідність нормативним параметрам. - C. 146-152.
 37. Малецька О. Є., Денисенко А. М., Мельниченко О. А. Аналіз вимог до компетентності вимірювальних лабораторій підприємств в сучасних умовах. - C. 153-156.
 38. Петрук С. М. Аналіз методів прогнозування сигнально-завадової обстановки в системах МІМО безпілотних авіаційних комплексів. - C. 157-162.
 39. Сакович Л. М., Романенко В. П., Гиренко І. М. Метод обґрунтування складу технологічного обладнання польових ремонтних органів зв'язку. - C. 163-167.
 40. Алфавітний покажчик.
2016
Вип. 4 (40)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського