Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73223/2016/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Системи управління, навігації та зв'язку
.- Полтава

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Калашник М. А. Механізми забезпечення сталого функціонування засобів навігації літальних апаратів в умовах деструктивного впливу. - C. 3-8.
 4. Шульга О. В. Побудова моделі псевдосупутникової радіосистеми для окремої ділянки автомобільного шляху на основі випромінювачів високої інтенсивності. - C. 9-13.
 5. Данилов Ю. А., Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г. Разработка модели потока воздушных объектов в районе аэропорта для системы управления воздушным движением. - C. 14-20.
 6. Машков О. А., Фролов В. Ф. Международная система антиастероидной защиты Земли. - C. 21-23.
 7. Fryz S. Р. More about the problem of operational process control in satellite telecommunication systems. - C. 24-31.
 8. Даниленко А. Ф., Скороделов В. В., Дьяков А. Г., Нечаусов С. Н. Система управления ЯМР-спектрометром. - C. 32-34.
 9. Єрмілова Н. В. , Кислиця С. Г., Рибка С. М. Оцінка збурювальних впливів в контурах струму мікропроцесорної системи векторного керування електроприводом на базі АД з короткозамкненим ротором. - C. 35-37.
 10. Захарченко Р. В. Моделювання процесу теплообміну через елементарний шар зерна. - C. 38-40.
 11. Іванченко О. В., Маренко Г. М., Іванченко А. О. Надійність системи "автомобіль-дорога" при забезпеченні проведення спеціальної операції. - C. 41-43.
 12. Кононов Б. Т., Любарський Б. Г., Куравська Н. М. Моделювання роботи безредукторного електропривода системи обертання антени РЛС. - C. 44-47.
 13. Прібилєв Ю. Б , Подорожняк А. О., Сакович Л. М. Постановка завдання параметричної оптимізації складних технічних систем та можливі підходи до її вирішення. - C. 48-52.
 14. Шуляк М. Л. Определение вектора полного ускорения агрегата на основе экспериментальных ускорений его составных звеньев. - C. 53-56.
 15. Дубницкий В. Ю., Ходырев А. И. Использование функций неаналитических средних величин для оценки согласованности вычислительных процессов. - C. 57-63.
 16. Стоян Ю. Е., Романова Т. Е., Панкратов А. В. Математическая модель задачи оптимальной компоновки многогранников в выпуклой многогранной области. - C. 64-67.
 17. Берковський В. В., Солодовнікова Н. І. Аналіз інформаційно-розрахункових систем, які застосовуються в україні з метою підвищення прибутковості малого бізнесу. - C. 68-72.
 18. Бульба С. С. Ресурсо-орієнтована математична модель базової мережі гетерогенної розподіленої системи. - C. 73-75.
 19. Гавриленко С. Ю., Шевердін І. В., Шипова Т. М. Вдосконалена методологія проектування систем антивірусного захисту. - C. 76-78.
 20. Гриб Р. М. Проблеми обробки астрономічних візуальних даних. - C. 79-82.
 21. Жураковський Б. Ю., Довженко Н. М. Сфери застосування двовимірних штрихових кодів. - C. 83-87.
 22. Ільїна І. В., Біжко О. В. Аналіз особливостей візуалізації тривимірних об'єктів. - C. 88-92.
 23. Коваленко А. В. Метод управления рисками разработки программного обеспечения. - C. 93-100.
 24. Козлов В. Є., Козлов Ю. В., Оленченко В. Т. Програмний виріб для розвитку периферичного зору. - C. 101-103.
 25. Косенко Н. В., Артюх Р. В. Автоматизация методов оценки, отбора и формирования команды проекта на основе множества характеристик. - C. 104-106.
 26. Семенов С. Г., Резанов Б. М., Босько В. В. Процедури двохфакторної аутентифікації для забезпечення захисту електронного цифрового підпису. - C. 107-111.
 27. Худова Ю. Ф., Катасонова О. М. Обробка результатів метрологічних вимірювань по вибірках обмеженого об’єму. - C. 112-114.
 28. Шевяков Ю. І. Використання інформаційних технологій при імітаційному моделюванні завдань планування метрологічного обслуговування. - C. 115-120.
 29. Юзова І. Ю., Прибильнов Д. В. Навчання нейронної мережі розпізнавання повітряних об’єктів за розмахом крил, площею крила, кутом стріловидності, коефіцієнтом компоновки. - C. 121-123.
 30. Глива В. А., Халіль В. В. Використання міжнародної системи індексації небезпечних станів щодо визначення рейтингу інформації у системі керування охороною праці. - C. 124-128.
 31. Левченко Л. О., Ходаковський О. В., Колумбет В. П. Застосування моделювання поширення електромагнітних полів для зниження їх впливу на людей і довкілля. - C. 129-132.
 32. Тріщ Р. М., Кіпоренко Г. С., Кім Н. І., Денисенко А. М. Оцінювання ризиків функціонування системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001:2015) вищих навчальних закладів. - C. 133-136.
 33. Жук О. Г. Методика адаптивного управління параметрами систем військового радіозв’язку. - C. 137-141 .
 34. Зінченко А. О. Ефективність функціонування мережі мобільних стацій зв’язку та радіолокаційної розвідки за показником величини математичного сподівання відведеного збитку. - C. 142-145.
 35. Петрук С. М., Животовський Р. М. Математична модель спотворення сигналів в багатоантенних системах безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення. - C. 146-150.
 36. Чирва Д. П. Обоснование точности воспроизведения волнового сопротивления неоднородной линии. - C. 151-153.
 37. Алфавітний покажчик.
2016
Вип. 2 (38)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського