Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73223/2017/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Системи управління, навігації та зв'язку
.- Полтава

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Борщ О. Б., Борщ В. В. Оцінка впливу різних факторів на тепловологісний стан огороджувальної конструкції при автоматичному керуванні параметрами мікроклімату теплиці. - C. 3-6.
 4. Гонтар М. М., Нелюба Д. М. Розробка контролера для оберненого маятника на базі методу наближеної лінеаризації. - C. 7-10.
 5. Dorohobid V. P., Borozdin M. K., Ahmed Alzubaydy. Design, implementation and test a model of an electrical elevator controlled using PLC. - C. 11-13.
 6. Єрмілова Н. В., Калов С. І. Порівняння та вибір високовольтних перетворювачів частоти для електроприводів бурових установок. - C. 14-19.
 7. Лимаренко В. В., Хавина И. П., Рысованый А. Н. Постановка и решение задачи параметрической оптимизации операций резания металлов. - C. 20-24.
 8. Мінтус А. М. Алгоритм визначення середньої швидкості руху метала по секціях для динамічного управління зоною вторинного охолодження машин неперервного лиття заготовок. - C. 25-28.
 9. Обод А. І. Обробка даних вторинних систем спостереження повітряного простору. - C. 29-31.
 10. Саковець О. О. Автоматизація роботи вітрогенератора з метою збільшення коефіцієнту вітровикористання. - C. 32-34.
 11. Дубницкий В. Ю., Кобылин А. М., Кобылин О. А. Интервальные вычисления в системе центр-радиус значений гамма-функции, неполной гамма-функции, бета-функции и дигамма-функции. - C. 35-39.
 12. Одарущенко О. Б., Одарущенко О. М., Бутенко В. О., Москалець В. В., Стрюк О. Ю. Моделі математичних блоків дискретного перетворення інформації для верифікації програмного забезпечення програмованих логічних контролерів. - C. 40-45.
 13. Глібко О. А., Сімонова О. Г., Савченко Л. М. Соціальна реклама як тематика творчої роботи на олімпіаді з WEB-технологій та WEB-дизайну. - C. 46-49.
 14. Дружинин Е. А., Шостак И. В., Лысенко А. А. Вероятностно-поведенческая модель пользователя университетской кампусной сети. - C. 50-55.
 15. Ким Н. И., Денисенко А. Н., Трищ А. Р Квалиметрический подход к оцениванию качества объектов различной природы статистическими методами. - C. 56-59.
 16. Косенко В. В., Артюх Р. В., Роговой А. И. Вариантный синтез иерархии структур инфокоммуникационной сети. - C. 60-63.
 17. Кучук Г. А., Саатсазов Б. Г. Распознавания человеческих эмоций с использованием нейросетевых технологий. - C. 64-69.
 18. Лысенко Д. Э. Многокритериальные модели теории полезности для оценки бизнес-процессов организационно-технической системы. - C. 70-75.
 19. Мерзликина Ю. И., Дядюра К. А. Портальные технологии управления проектами по разработке конструкторской документации на компрессоростроительном предприятии. - C. 76-79.
 20. Паржин Ю. В. Детекторный принцип построения искусственных нейронных сетей как алтернатива коннекционистской парадигме. - C. 80-101.
 21. Радченко В. А., Руденко Д. А., Ткачев В. Н., Токарев В. В. Мобильная подсистема "мультикоптер–сенсорная сеть" в компьютерной системе хранения Big Data. - C. 102-105.
 22. Svystunov Yu. D., Lukova-Chuyko N. V. Use of the concept of functional reserve in order to provide quality assurance of web services. - C. 106-111.
 23. Смирнов А. А., Лысенко И.А. Информационная технология проектирования тестовых наборов на основе требований к программному обеспечению. - C. 112-115.
 24. Тарасюк О. М., Таранова К. П., Горбенко А. В. Аналіз особливостей та класифікація систем управління нереляційними базами даних. - C. 116-118.
 25. Темніков В. О. Принципи побудови систем прийняття рішень в процесі управління інформаційною безпекою. - C. 119-121.
 26. Третяк В. Ф., Пашнєва А. А. Оптимізація структури сховища даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища. - C. 122-128.
 27. Туркин И. Б., Бутенко О. С. Формирование геоинформационных моделей динамики изменений площади таяния ледников по данным дистанционного зондирования Земли. - C. 129-132.
 28. Худов В. Г., Маковейчук О. М., Хижняк І. А. Оцінка якості еволюційного методу сегментування зображення, що отримано з бортових систем оптико-електронного спостереження. - C. 133-137.
 29. Шимонець Д. В., Лугина О. Л., Харьков М. Ю., Нечитайло І.В., Худов Г.В. Пасивні радіолокаційні системи виявлення малорозмірних повітряних об’єктів з використанням сигналів телекомунікаційних систем. - C. 138-142.
 30. Шматков С. І., Кучук Н. Г., Коломієць Ж. О. Аналіз інформаційних технологій у системах мобільного навчання. - C. 143-149.
 31. Boriak B., Silvestrov A. Filtering and forecasting signals algorithm based on exponential brown’s filter. - C. 150-152.
 32. Веклич С. Г. Сравнительный анализ алгоритма Герцеля и способа алгебраической обработки сложных сигнальных конструкций при обнаружении отдельных тонов сигнала. - C. 153-156.
 33. Іохов О. М., Малюк В. Г., Ткаченко К. М. Імітаційна модель активного радіомаскування військових підрозділів у оперативному районіз урахуванням дії повітряних засобів радіорозвідки противника. - C. 157-161.
 34. Пучков О. О., Гиренко І. М. Методика обґрунтування складу ремонтного органу засобів спеціального зв'язку. - C. 162-166.
 35. Шульга О. В., Шефер О. В. Підвищення надійності старту плазмового пальника для подальшого керування виходом у робочий режим пристроїв супутникового радіозв’язку космічних апаратів. - C. 167-169.
 36. АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК.
2017
Вип. 4 (44)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського