Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73223/2017/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Системи управління, навігації та зв'язку
.- Полтава

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Шульга О. В., Борщ В. В. Штрихи біографії Юрія Кондратюка до 120-річного ювілею. - C. 4-6.
 4. Дорогобід В. П., Козелков С. В., Бороздін М. К. Підвищення точності місцеположення рухомих об’єктів за рахунок використання системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України. - C. 7-10.
 5. Борщ В. В., Борщ О. Б., Шульга О. В. Автоматизоване керування процесом знезараження води. - C. 11-13.
 6. Галай В. М. Дослідження та моделювання системи управління електроприводом пасажирського ліфта із покращеними динамічними характеристиками. - C. 14-17.
 7. Здановський В. Г., Коваленко В. В., Глива В. А. Критеріальний підхід до оцінювання електромагнітного навантаження на виробничі середовища. - C. 18-20.
 8. Кислиця С. Г., Кожушко Г. М. Світлодіодні світильники: особливості та основні світлотехнічні вимоги. - C. 21-23.
 9. Мінтус А. М. Алгоритм визначення середньої швидкості руху метала по секціях для динамічного управління зоною вторинного охолодження машин неперервного лиття заготовок. - C. 24-27.
 10. Свид І. В., Штих І. А. Синтез виявлювача послідовностей сигналів запиту несинхронної мережі систем ідентифікації. - C. 28-30.
 11. Тамахін Г. В., Дзівіцький В. Д. Оптимізація передачі електричної енергії від джерел до нелінійного навантаження. - C. 31-33.
 12. Худов В. Г., Хижняк І. А., Петров О. А. Ройовий метод сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження. - C. 34-37.
 13. Шуляк М. Л., Лебедев А. Т., Артьомов М. П., Мальцев В. П. Експериментальне дослідження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату. - C. 38-42.
 14. Корж Ю. Н., Тыртышников А. И., Маврина М. А., Курчанов В. Н. Особенности прогнозирования нестационарных случайных процессов с известным трендом. - C. 43-47.
 15. Лещинский В. А., Лещинская И. А. Анализ структуры понятий методом сравнения. - C. 48-50.
 16. Ребров О. Ю. Аналіз розподілу сільськогосподарських угідь України за питомим опором ґрунту при оранці. - C. 51-56.
 17. Бєрковський В. В., Безсонов О. С. Аналіз та класифікація методів виявлення вторгнень в інформаційну систему. - C. 57-62.
 18. Резанов Б. М., Бульба С. С., Шокотько Д. В. Фактори аутентифікації системи контролю та управління доступом. - C. 63-65.
 19. Стрельницький О. О. Протиріччя та проблема захисту інформації в мережі систем спостереження повітряного простору. - C. 66-68.
 20. Веселовський М. В. Побудова смарт-систем за допомогою Raspberry Pi. - C. 69-72.
 21. Єрмілова Н. В., Остапенко О. С. Сучасні інформаційні технології у створенні віртуального освітнього середовища віддаленого доступу при інженерній підготовці фахівців електротехнічного напрямку. - C. 73-76.
 22. Жебка В. В., Шевченко С. М., Онищенко В. В. Основні аспекти математичного моделювання процесу управління телекомунікаційною мережею. - C. 77-79.
 23. Кучук Н. Г., Нечаусов С. М. Математична модель процесу оперативного перерозподілу обчислювальних ресурсів в гіперконвергентному середовищі. - C. 80-83.
 24. Левченко Д. Д. Аналіз факторів, що впливають на продуктивність кластеру нереляційної бази даних Cassandra. - C. 84-87.
 25. Лисенко Д. Е. Модель задачі прийняття рішень щодо вибору бізнес-процесів логістичного циклу організаційно-технічної системи. - C. 88-92.
 26. Мартінкус І. О., Ткачук М. В., Гамзаєв Р. О. Конструювання лінійок програмних продуктів із застосуванням доменного моделювання та метрик повторного використання коду. - C. 93-97.
 27. Минухин С. В. Информационная технология обработки заданий в двухуровневой распределённой системе с использованием СУБД POSTGRESQL. - C. 98-103.
 28. Москаленко А. О., Сокол Г. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В. Комплекс інтерактивних тривимірних моделей фізичних процесів та явищ засобами Blender. - C. 104-107.
 29. Обод А. І. Синтез та аналіз інформаційної структури обробки даних систем спостереження повітряного простору. - C. 108-110.
 30. Prischepa A. V. Modern data transmission system. - C. 111-113.
 31. Сілін С. О., Шостак І. В. Підхід до створення віртуальної мережі між IoT-пристроями, що поєднані трансляцією мережевих адресів. - C. 114-116.
 32. Ткачов В. М. Метод передачі даних в комп’ютерній мережі проміжного зберігання даних складної інформаційної системи. - C. 117-119.
 33. Чаузов О. М., Кононов В. Б., Лукова-Чуйко Н. В. Методика прогнозування часу обробки запиту систем швидкого реагування. - C. 120-123.
 34. Яцина Д. Ю. Нейронні мережі для розробки системи конвертації голосу. - C. 124-128.
 35. Гонтар М. М., Сільвестров А. М., Нелюба Д. М. Аналіз методу найменших квадратів при зашумленості сигналів. - C. 129-132.
 36. Слюсарь І. І., Слюсар В. І., Смоляр В. Г., Волошко С. В. Мультистандартна система транкінгового зв’язку на основі перспективних технологій. - C. 133-138.
 37. Шефер О. В. Використання каналів втрати енергії електронів плазмової оболонки для мінімізації спотворень та затухань сигналів зв’язку із космічним апаратом. - C. 139-142.
 38. Шишацький А. В., Гриценок К. М., Чумак В. К., Завада А. А. Методика управління параметрами багатоантенних систем з шумоподібними сигналами. - C. 143-145.
 39. АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК.
2017
Вип. 3 (43)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського