Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73223/2015/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Системи управління, навігації та зв'язку
.- Полтава

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Власенко Г. Н., Махонин Е. И., Мордвинов И. С. Пути дальнейшего развития системы космического навигационного обеспечения Украины. - C. 3-7.
 4. Шульга О. В., Нелюба Д. М., Сокіріна В. О. Синтез і дослідження 2-контурної САУ з Пі-регулятором швидкості та ПІ-регулятором струму, призначеної для роботи у навігаційних пристроях. - C. 8-10.
 5. Бондарчук С. В. Вплив психофізіологічної підготовки на професійну надійність льотного складу та безпеку польотів. - C. 11-13.
 6. Волосюк В. К., Тимощук Е. Н. Оптимизация оценок пространственно-распределенных параметров и статистических характеристик протяженных источников излучения в пассивных радиотехнических комплексах. - C. 14-17.
 7. Дмитриев О. Н., Буран Т. Р. Алгоритм определения критического сдвига ветра. - C. 18-20.
 8. Зуєв П. П., Тімочко О. О., Дудко О. В. Пропозиції щодо удосконалення методів подання інформації при розпізнаванні ситуацій черговими силами об’єднання Повітряних Сил. - C. 21-24.
 9. Kozelkova E. S., Kosovets M. A., Tovstenko L. M. Modeling conical horn antenna of 3d terahertz FMCW radar. - C. 25-30.
 10. Мальцев А. С. Сравнительный анализ методов множественного доступа в сетях радиодоступа. - C. 31-33.
 11. Печенин В. В., Щербина К .А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. Методы повышения помехоустойчивостиследящего приема доплеровского сигнала, формируемого протяженной отражающей поверхностью. - C. 34-40.
 12. Свид І. В., Штих І. А. Просторова вибірковість відповідачів як метод підвищення завадостійкості запитальних радіотехнічних систем. - C. 41-43.
 13. Сіманенков А. Л., Рожков С. О. Аналіз основних параметрів роботи суднового двигуна внутрішнього згоряння. - C. 44-47.
 14. Фролов В. Ф. Определение массы обломков космического мусора. - C. 48-50.
 15. Al-Janabi Aqeel Bahr Tarkhan, Shuvalova L. A. Efficiency test for gradient operator and Laplacian operator in Kalman filter's tv tracking via chi-square test. - C. 51-53.
 16. Барабаш О. В., Зоценко В. С. Аналіз вимог до зв’язності структур первинних телекомунікаційних мереж. - C. 54-56.
 17. Баранник В. В. , Шульгин С. С. Концептуальный базис эффективного синтаксического представления слотов Р-кадров в градиентном пространстве локально-структурных ограничений. - C. 57-62.
 18. Варфоломеєва О. Г., Чумак О. І., Довженко Н. М., Литка Є. В. Дослідження завадостійкості і методів оптимального прийому сигналів в мережах LTE. - C. 63-65.
 19. Довженко Т. П. Исследование сети TCP/IP с применением программного каркаса ERLANG/OTP. - C. 66-69.
 20. Дорожинский В. В., Жолткевич Г. Н. Регулярная обработка событий в управлении телекоммуникационными сетями. - C. 70-76.
 21. Еремина Н. С., Самсонов Ю. В., Сотников А. М. Обобщенная модель изображений поверхности визирования для представления в базах данных. - C. 77-79.
 22. Zhebka V. V. Telecommunications network optimization taking into account factors affecting its quality indicators. - C. 80-82.
 23. Захарченко Р. В. Аналіз режимів сушки на основі математичної моделі. - C. 83-84.
 24. Лимаренко В. В. Проблемы оптимизации технологического процесса механообработки металлов. - C. 85-90.
 25. Лысенко Д. Э. Формальное представление планов развития промышленных предприятий. - C. 91-94.
 26. Машков О. А., Мусін Р. Р., Пилипович Г. Г. Оптимізація роботи чергового метеоролога із використанням автоматизованого робочого місця синоптика. - C. 95-97.
 27. Мелешко Є. В., Константинова Л. В., Улічев О. С. Дослідження властивостей інформації та методів її поширення з точки зору інформаційної безпеки в соціальних мережах. - C. 98-106.
 28. Невлюдов И. Ш., Евсеев В. В., Бортникова В. О. Разработка программного модуля для автоматизированного проектирования технологического процесса микроэлектромеханических акселерометров. - C. 107-112.
 29. Нікіфоров І. А. Методика рішення задачі призначення вогневих засобів зі складу тактичної групи ЗРВ змішаного складу. - C. 113-116.
 30. Онищенко В. В. Управління інформаційною системою з завадами імпульсного типу. - C. 117-119.
 31. Пальоний А. С. Розробка методу і моделей оцінки діяльності авіадиспетчерів. - C. 120-127.
 32. Полонський Ю. І., Борозенець І. О., Шило С. Г. Формалізація процесу адаптивного управління інформаційними моделями повітряної обстановки. - C. 128-130.
 33. Прокопенко Є. В., Мул Д. А., Войцехівський О. Л. Інтелектуальні системи управління військовими формуваннями. - C. 131-133.
 34. Прохоров А. В. Модель представления онтологических знаний с учетом неопределенностей и противоречий. - C. 134-138.
 35. Сакало С. М. Стратегічне планування роботи хмарного сервісу для управління бізнес процесами в університеті. - C. 139-141.
 36. Семенов С. Г., Миронець І. В. Вдосконалення методу мінімізації булевих функцій за умови інформаційної надлишковості. - C. 142-144.
 37. Трищ Г. М., Ким Н. И., Денисенко А. Н. Квалиметрический подход к оцениванию качества процессов университета. - C. 145-150.
 38. Чалая О. В. Структуризация знание-емких бизнес-процессов. - C. 151-155.
 39. Шостак О. І. Кваліметричне оцінювання ефективності процесів управління людськими ресурсами на підприємствах авіаційного профілю. - C. 156-160.
 40. Щебланін Ю. М. Аналіз системи технічного захисту інформації в державі та перспектив її розвитку. - C. 161-162.
 41. Козловский В. В., Чирва Д. П. Математическая модель распределённых магистралей передачи информации. - C. 163-166.
 42. Аль-Тамімі Рахім Касім Насер, Ламі Діа Джухі Хуссейн Удосконалення методики побудови екологічних карт антропогенного впливу на основі багатоспектральних знімків. - C. 167-169.
 43. Левченко Л. О. Моделювання шумового навантаження, утворюваного повітряними суднами. - C. 170-173.
 44. Алфавітний покажчик.
2015
Вип. 3 (35)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського