Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73223/2014/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Системи управління, навігації та зв'язку
.- Полтава

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Дмітрієв О. М. Аналіз закономірностей впливу факторів трансіоносферного поширення радіохвиль на перешкодостійкість наземних радіотехнічних систем. - C. 4-9.
 4. Калашник А. А., Неделько В. Н. Применение синергетического подхода – основной путь к созданию новых интеллектуальных автономных навигационных систем на биотехнологической основе. - C. 10-19.
 5. Шульга О. В Дослідження нелінійної системи автоматичного керування рухом у системах навігації. - C. 20-22.
 6. Вьюнник А. В. Исследование общего случая расчета системы КА с заданным разрывом наблюдения. - C. 23-25.
 7. Козелкова Е. С., Дмитриев И. О. Наземно-космический радиоинтерферометр: требования к точности синхронизации шкал времени. - C. 26-29.
 8. Міщенко А. В Авіатранспортний комплекс як система "масового обслуговування" у сфері інформаційної безпеки. - C. 30-33.
 9. Мунштуков И. В., Пузырев А. Л., Ушаков В. В Перспективы диагностики элементов конструкции из полимерных композиционных материалов планера летательных аппаратов. - C. 34-37.
 10. Пузирьов О. Л., Задорожная О. В., Бєляєв О. В. Система контролю якості як складова функціонування системи технічного обслуговування повітряних суден. - C. 38-42.
 11. Дружинін В. А. Процедури компенсації інформаційних втрат про об’єкти спостереження в радіолокаційних системах із змінною просторовою конфігурацією. - C. 43-46.
 12. Полишко С. В. Особенности междупериодной обработки сигналов на фоне мешающих воздействий в импульсных некогерентных радиотехнических системах. - C. 47-51.
 13. Биченков В. В., Заїка В. Ф. Розроблення системи критеріїв селекції формульних виразів для алгоритму побудови моделі складної системи з використанням комбінаторного методу з обмеженою базою аргументів. - C. 52-57.
 14. Бороздін М. К. Випромінювання горизонтального магнітного диполя, розміщеного в багатошаровому середовищі з високо-провідним середнім шаром. - C. 58-60.
 15. Дикарев А. В Некоторые закономерности кольцевых кодов. - C. 61-64.
 16. Дробік О. В., Косовець М. А Класичні непараметричні методи цифрового спектрального аналізу характеристичних функцій 3D терагерцового ЛЧМ радіолокатора. - C. 65-73.
 17. Кондратенко Ю. В., Педан Ф. П., Руденська Г. В., Ткаченко М. В., Федоренко Р. М Методичні засади створення та впровадження управлінського обліку у військову сферу. - C. 74-79.
 18. Макаров С. А, Юхновський С. А., Чекунова О. М., Кепко Д. В. Дослідження складового фазового детектора з динамічним регулюванням коефіцієнта підсилення системи фазового автопідстроювання частоти за законом кореня четвертого степеня. - C. 80-84.
 19. Пугач М. В., Головко Є. І. Шляхи покращення енергетичної ефективності роботи теплонасосного обладнання. - C. 85-89.
 20. Срібна І. М. Дослідження оптимальних параметрів системи із заданою структурою при детермінованих та випадкових величинах. - C. 90-92.
 21. Сторчак К. П. Дослідження триланкових комутаційних полів різної конфігурації. - C. 93-95.
 22. Чернов В. Г., Павленко М. А., Тимочко А. И., Королюк Н. А., Шейгас А. К. Метод формирования информационной среды обучения офицеров боевого управления в процессе тренажёрной подготовки. - C. 96-102.
 23. Яцко М. М. Формування вимог до математичної моделі процесу технічної експлуатації літальних апаратів. - C. 103-107.
 24. Shefer A., Galai V. Algorithm of identification of nonlinear technical systems according to measured data. - C. 108-111.
 25. Гостев В. И., Довженко Т. П. . Исследование сети TCP/IP с применением основных TCP-алгоритмов предотвращения перегрузок. - C. 112-115.
 26. Гостев В. И., Кунах Н. И. Проектирование нечеткого регулятора при разделенных треугольних функциях принадлежности с тремя термами и ограничением. - C. 116-120.
 27. Губанков С. В., Мартиненко А. В., Старкова Е. В. Герасименко К. В. Современные системы передачи данных. - C. 121-125.
 28. Доренський О. П. Метод синтезу тестових структур взаємодії програмних об’єктів під час проектування програмного забезпечення на основі об’єктно-орієнтовної технології. - C. 126-133.
 29. Жураковський Б. Ю., Срочинська Г. С. Ефективність недвійкових кодів, що виправляють помилки. - C. 134-136.
 30. Макаренко А. О., Гринкевич Г. О., Гусак М. О., Лелявський Д. Б., Рихальський С. Ю., Пазюра В. В. Дослідження ефективності роботи телекомунікаційних систем за допомогою інтерактивного програмного забезпечення. - C. 137-140.
 31. Федоренко Р. М., Ткаченко М. В., Кондратенко Ю. В., Петрушен М. В. Віртуалізація як варіант побудови ІТ-інфраструктури для проведення навчань з кібербезпеки. - C. 141-145.
 32. Шпитяк Я. І., Аметов А. Ю., Григоренко О. К., Задорожний П. А., Фоменко А. І., Козелкова К. С Історія створення та опис технології WiMAX. - C. 146-150.
 33. Гетманец О. М., Пелихатый Н. М., Адаменко Н. И., Пересадько Д. В. Автоматизированная региональная система радиационного мониторинга. - C. 151-161.
 34. Ляхович О. В., Власенко Г. М. Аналіз впливу вимог щодо забезпечення завдань цивільного захисту при архітектурно-планувальній організації екологічних офісних центрів. - C. 162-164.
 35. Житник І. В., Байда І. О., Боков В. Д., Шехтман В. Г Розроблення імітаційної моделі систем ідентифікації трафіку та управління чергами у багатопротокольних вузлах зв’язку в телекомунікаційній мережі. - C. 165-168.
 36. Толюпа С. В., Наконечний В. С., Труш О. В., Мацаєнко А. М. Використання широкосекторних низькопрофільних антен для забезпечення покриття широких зон при організації мереж радіозв’язку. - C. 169-175.
2014
Вип. 3 (31)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського