Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73223/2013/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Системи управління, навігації та зв'язку
.- Полтава

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Навігація

 4. Шульга О. В. Алгоритм вибору критеріїв оцінки ефективності псевдосупутникових радіонавігаційних систем. - C. 3-6.
 5. Хомяков Э. Н., Медведев В. Н. Статистическая аттестация оценок координат неподвижной аппаратуры потребителя gps, глонасс по наблюдениям в формате nmea-0183. - C. 7-13.
 6. Контроль космічного і повітряного простору

 7. Козелков С. В., Козелкова К. С., В’юннік О. В. Оптимальний вибір сеансів радіоконтролю орбіти для забезпечення максимальної точності розв'язку задачі уточнення параметрів руху ка. - C. 14-19.
 8. Хращевський Р. В. Координування в системі планування розподілу повітряного простору. - C. 20-25.
 9. Логачов С. В. Імітаційна модель та результати моделювання сумісної ідентифікації радіотехнічних вимірів при супроводженні близькорозташованих космічних об'єктів. - C. 26-30.
 10. Радіолокація і радіотехніка

 11. Карлов В. Д., Крижний А. В., Місайлов В. Л., Сидоров В. В., Рябоконь Є. О. Штучні тропосферні неоднорідності для утворення радіоканалів із покращеними властивостями. - C. 31-35.
 12. Даник Ю .Г., Бугайов М. В., Поздняков П. В. Зниження рівня бічних пелюсток автокореляційної функції багатокомпонентного сигналу з лінійною модуляцією частоти. - C. 36-42.
 13. Питання управління в складних технічних системах

 14. Бондаренко Т. Г., Долинская О. Г. Исследование точности измерения угла поворота волновым гироскопом. - C. 43-46.
 15. Бороздін М. К. Аналіз вимог, пред’явлених до параметрів антен із незалежними діаграмами спрямованості. - C. 47-51.
 16. Дергачов К. Ю., Литвиненко Т. В. Раціональне управління рухом мобільних транспортних роботів. - C. 52-54.
 17. Коробчинський М. В. Аналіз окремих аспектів використання логічних моделей в задачах виявлення аномалій у розподіленій системі управління рухомими об’єктами. - C. 55-61.
 18. Недашковский А. Л. Цифровые итерационные синхронно-фазовые демодуляторы. - C. 62-66.
 19. Пекуровський Г. В. Визначення оптимальних координат розміщення сенсорів та виконавчих пристроїв на затиснутій пластині при синтезі адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації. - C. 67-69.
 20. Толубко В. Б., Беркман Л. Н., Комарова Л. О. Визначення математичної функціонально-статистичної моделі мережного елементу як об'єкта контролю та управління. - C. 70-73.
 21. Жиленков А. А., Чёрный С. Г. Идентификация и контроль параметров в автоматизированных системах управления судовых электроэнергетических систем. - C. 74-80.
 22. Воронько В. В., Воробьев Ю. А., Дьяченко Ю. В., Профатилова А. С. Экспериментальные исследования точности сборки в специализированных переналаживаемых сборочных приспособлениях с чпу. - C. 81-86.
 23. Миколайчук Р. А. Особливості побудови складних технічних систем з динамічною структурою. - C. 87-89.
 24. Організаційне управління

 25. Одноралов І. В. Техніко-еконмоічний ризик як складова загального ризику успішного виконання державної програми розвитку озброєння та військової техніки. - C. 90-96.
 26. Романенко І. О., Івахненко Т. О. Нечітка модель оцінки ефективності планування бойової підготовки військовослужбовців. - C. 97-106.
 27. Інформаційні технології

 28. Гринкевич Г. О. Метод визначення характеристик інформаційно-енергетичної ефективності сучасних безпроводових ткс. - C. 107-113.
 29. Дакова Л. В Аналіз можливості застосування моделей розповсюдження радіохвиль для мереж lte та wimax. - C. 114-117.
 30. Дробик А. В., Лобанов Л. П., Яскевич В. А. Распараллеливание потока команд в мультиядерных микропроцессорах. - C. 118-121.
 31. Каратанов А. В. Методы и модели оценки качества систем автоматизированного проектирования в едином информационном пространстве. - C. 122-128.
 32. Коба С.А., Дружинин Е. А. Система имитационного моделирования технико-экономических показателей сложных проектов. - C. 129-135.
 33. Бабенко В. Г., Стабецька Т. А. Побудова моделі оберненої нелінійної операції матричного криптографічного перетворення. - C. 136-138.
 34. Болюбаш А. А., Подорожняк А. А., Петрукович Д. Е. Методика испытаний на электромагнитную совместимость элементов сетей мобильной связи. - C. 139-142.
 35. Замула А. А., Землянко Ю. В., Коваль Г. С. Оценка защищенности информационных систем от угроз. - C. 143-149.
 36. Кащеева В. Ю. Информационная технология анализа многокомпонентных процессов по временным рядам на основе интервальных прогнозных моделей. - C. 150-154.
 37. Подскальный Е. И., Галькевич А. А., Желтухин А. В. Анализ информационной безопасности систем контроля физического доступа c аутентификацией на основе смарт-карт. - C. 155-164.
 38. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій

 39. Андрощук О. С. Вибір методів вирішення завдань з прийняття рішень в організаційно-технічних системах. - C. 165-171.
 40. Зв’язок

 41. Макаренко А. О. Метод зменшення впливу зовнішніх завад на телекомунікаційні системи передачі даних по електромережі. - C. 172-175.
 42. Зингаева Е. И., Горыня Л. М., Зуев В. А. Шумовые характеристики фотодиода на основе cdp2. - C. 176-178.
 43. Іохов О. Ю., Кузьминич І. В., Малюк В. Г., Сєвєрінов О. В. Оцінювання завадостійкості каналу радіозв’язку тактичної ланки управління підрозділів внутрішніх військ методом імітаційного моделювання. - C. 179-185.
2013
Вип. 3 (27)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського