Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73223/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Системи управління, навігації та зв'язку
.- Полтава

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Навігація

 4. Козелкова К. С. Формування зондувальних просторово-часових сигналів заданої структури з використанням багатоканальнихскануючих систем. - C. 4-9.
 5. Шульга О. В., Ясько Г. Г. Використання псевдосупутникових радіонавігаційних систем для розпізнавання й управління рухом наземних транспортних засобів. - C. 10-15.
 6. Контроль космічного і повітряного простору

 7. Кожухов А. М., Кожухов Д. М. Анализ возможностей использования телескопа азт-8 национального центра управления и испытаний космических средств для наблюдения астероидов. - C. 16-23.
 8. Хращевський Р. В. Класифікація проблемних ситуацій системи планування розподілу повітряного простору. - C. 24-28.
 9. Питання управління в складних технічних системах

 10. Гавриленко В. В., Ковальчук О. П., Лимарченко О. С. Вплив сил коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною при різних способах його закріплення. - C. 29-32.
 11. Жураковський Б. Ю. Каскадно-комбіновані методи стиснення при передачі даних у системах управління. - C. 33-37.
 12. Коробчинський М. В. Теоретичні особливості графічних моделей в описі інформаційних компонент розподіленої системи управління рухомими об’єктами. - C. 38-45.
 13. Пекуровський Г. В. Визначення оптимальних координат розміщення сенсорів та виконавчих пристроїв на консольній балці при синтезі адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації. - C. 46-49.
 14. Пугач Н. В., Коновалов В. И. Нанометрические измерения глубины и скорости травления тонких пленок на основе интерферометра майкельсона. - C. 50-54.
 15. Харитонова Л. В., Васильєв І. Ю., Куценко О. Г., Уварова Т. В. Аналітичне дослідження статичної стійкості оболонкових елементів транспортних систем. - C. 55-63.
 16. Шефер О. В., Галай В. М. Урахування пружних деформацій у процесі керування складними технічними системами. - C. 64-72.
 17. Шульга А. В., Зубрицкий О. А., Нелюба Д. Н., Данник А. И. Экспериментальные исследования зажигания металлогалогенных источников света в зависимости от различных факторов с целью создания систем управления работой навигационными приборами видимого спектра излучения. - C. 73-77.
 18. Дзисюк О. В., Козлов Ю. В. Аналитичний огляд стану метрологічних досліджень нвч-мультиметрів. - C. 78-80.
 19. Калугін Д. С., Селезньов С. В., Телюков С. В., Безверхий А. М. Розрахунок потужності ненавмисних перешкод, створюваних надширокосмуговою радіотехнічною системою для вузькосмугової станції виявлення цілі. - C. 81-85.
 20. Котляр С. С. Аналіз похибок вимірювальних перетворювачів температури. - C. 86-89.
 21. Організаційне управління

 22. Одноралов І. В. Технологічний ризик і його вплив на ефективність використання фінансового ресурсу. - C. 90-98.
 23. Лещинский В. А. О задаче алгебро-логического описания понятий. - C. 99-103.
 24. Раскин Л. Г. Метод решения задачи определения оптимального состава боевых средств оперирующих группировок. - C. 104-108.
 25. Інформаційні технології

 26. Гринкевич Г. О. Розробка алгоритму ортогонального частотного мультиплексуванням для безпроводових телекомунікаційних систем. - C. 109-113.
 27. Краснобаев В. А., Горбенко Р. А. Протоколы маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях. - C. 114-120.
 28. Палій С. В. Користувачі інформаційно-організаційного середовища підготовки іноземців, як джерело знань. - C. 121-125.
 29. Болюбаш О. О. Взаємозв’язок між потужністю сигналу базової станції та середньою затримкою пакета даних в мережі в випадку активації процедури хендоверу. - C. 126-129.
 30. Греков В. Ф., П’янков А. А, Орлов С. В. Оптимізація розподілу обсягу завдань між виконавцями методом динамічного програмування. - C. 130-132.
 31. Громико І. О. Випереджаюча активна стратегія захисту інформації з прикладом апаратурной реалізації на флеш-носіях. - C. 133-137.
 32. Кучук Г. А., Косенко В. В., Давікоза О. П., Калкаманов С. А. Методика синтезу інформаційної технології управління мережевим трафіком. - C. 138-143.
 33. Ландсман В. А., Дзюндзюк В. Б. Інформаційне суспільство: нові можливості та загрози. - C. 144-148.
 34. Рубан І. В., Прибильнов Д.В., Лошаков Є. С. Модель низкоскоростной атаки типа "Отказ в обслуживании". - C. 149-152.
 35. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій

 36. Миргород О. В. Неразрушающий метод контроля качества строительных материалов и зданий при реконструкции после чрезвычайных ситуаций. - C. 153-155.
 37. Попов В. М., Чуб И. А., Новожилова М. В. Модель адаптивной системы техногенной безопасности региона. - C. 156-159.
 38. Свид І. В. Методи підвищення завадозахищеністі запитальних систем спостереження повітряного простору. - C. 160-163.
 39. Зв’язок

 40. Васильев К. А., Слюсар В. И., Волошко С. В. Дополнительное уплотнение сигналов n-ofdm на основе преобразования хартли с амплитудно-импульсной модуляцией различной полярности. - C. 164-167.
 41. Макаренко А. О. Використання засобів комп’ютерної математики при моделюванні безпроводових систем зв’язку. - C. 168-176.
 42. Криховецький Г. Я., Загайнов С. О., Поляков А. О. Метод динамічної зміни стратифікованої топологічної структури мережі зв’язку. - C. 177-181.
2013
Вип. 2 (26)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського