Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2017/3(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Абсалямова Л. М. Психологічний аналіз причин виникнення порушень харчової поведінки. - C. 8-12.
 4. Алиев Э. А. Формирование моральных качеств у боксеров в процессе тренировок. - C. 13-19.
 5. Артюхіна Н. В., Сімовоник А. І. Взаємозв’язок між життєвим сценарієм та спрямованістю особистості юнацького віку. - C. 20-26.
 6. Афанасьєва Н. Є. Вплив психологічного консультування на аутодеструктивну поведінку фахівців екстремального профілю діяльності. - C. 27-32.
 7. Бончук Н. В. Гендерний аспект проблеми математичної обдарованості. - C. 33-38.
 8. Борейчук І. О. Соціальна дистанція як складник механізму ксенофобії. - C. 39-43.
 9. Борисенко Л. Г. Україномовна адаптація опитувальника Сінгеліса та ін. (1995) для вивчення культурного синдрому "індивідуалізм – колективізм". - C. 44-50.
 10. Волошина Н. В., Бондар І. В., Шакіб О. В. Ціннісні орієнтації сучасних керівників в умовах трансформації українського суспільства. - C. 51-56.
 11. Гайдук Г. А. Теоретико-методологічний аналіз смислової регуляції особистості та її механізми. - C. 57-61.
 12. Дереча А. А. Особливості структурного профілю креативності старшокласників. - C. 62-66.
 13. Иванова М. Д. Скрытые мотивы в структуре мотивации трудовой деятельности сотрудников таможни. - C. 67-72.
 14. Каргіна Н. В. Психологічне благополуччя у часовому вимірі. - C. 73-77.
 15. Кельнер С. С. Особистісна цілісність: психологічні особливості, прояви, основні підходи. - C. 78-82.
 16. Кириченко Т. В. Психологічний зміст саморегуляції особистості. - C. 82-87.
 17. Коваленко-Кобилянська І. Г. Інтелектуальна підтримка людини похилого віку в умовах групової тренінгової роботи. - C. 88-92.
 18. Коць Є. М. Психологічна природа осіб із соціальною тривожністю. - C. 92-96.
 19. Кочергіна І. А. Індивідуальні особливості саморегуляції жінок, які зазнали психологічного насильства в родині. - C. 97-103.
 20. Кравчук С. Л. Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту. - C. 104-108 .
 21. Мотков С. О. Особливості адаптаційної поведінки підлітків із травмуючим досвідом. - C. 109-115.
 22. Назаревич В. В. Методологічні прийоми роботи із фотозображенням у консультативній практиці психолога. - C. 116-121.
 23. Одінцова В. М. Особливості мотивів вибору професії психолога. - C. 121-125.
 24. Петровська І. Р., Куц О. В. Психологічні особливості студентів із різними образами президента держави. - C. 126-131.
 25. Приходько В. В., Шевяков О. В. До проблеми визначення сутності суб’єкта спортивної діяльності. - C. 132-137.
 26. Ситник В. В. Особливості мотиваційної сфери майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій. - C. 138-142.
 27. Сурякова М. В. Підхід до вивчення особливостей інтерпретаційної діяльності у віковому вимірі. - C. 143-147.
 28. Фурман А. А. Світоглядні орієнтири психологічного пізнання особистості. - C. 148-152.
 29. Харченко С. В. Особливості здібностей соціального інтелекту в підлітковому віці. - C. 153-158.
 30. Хоржевська І. М. Дослідження рівня прояву професійної культури правоохоронця. - C. 158-162.
 31. Швайкін С. А. Порівняння особливостей емоційно-ціннісного прийняття себе здоровими і хворими у періоді середньої дорослості. - C. 162-167.
 32. Шевченко Н. Ф., Смирнова Н. Г. Особливості прояву мотивації кохання подружжя з різною тривалістю шлюбу. - C. 168-172.
 33. Дубчак Г. М. Формування професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій. - C. 173-179.
 34. Конюхова К. Ю. Стратегії поведінки працівників ДСНС України в конфліктних ситуаціях. - C. 180-184.
 35. Щербина І. Є. Особливості професійної сумісності працівників первинних тактичних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у вертикальних відносинах "керівник – підлеглі". - C. 184-192.
 36. Бригадир М. Б. Шизофренія: міф чи реальність? (теоретично-прикладний аспект аналізу проблеми). - C. 193-197.
 37. Дзюбенко О. А. Особливості психоемоційного стану осіб юнацького віку із синдромом вегето-судинної дистонії. - C. 198-202.
 38. Лукашенко М. В., Павлюк А. І., Лукашенко А. І. Вплив соціальних мереж на стан здоров’я молоді. - C. 203-208.
 39. Манилов И. Ф. Некоторые особенности суггестивной коррекции "картины мира". - C. 209-213.
 40. Попелюшко Р. П. Результати дослідження стресово-депресивних станів у комбатантів. - C. 214-218.
 41. Шевченко Н. Ф. Використання кататимно-імагінативної психотерапії в комплексному лікуванні хронічних соматичних захворювань. - C. 219-223.
2017
Вип. 3(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського