Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2017/1(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Абдиева С. А. Влияние инновационных технологий на развитие когнитивных способностей учащихся в средних школах Азербайджана. - C. 8-13.
 4. Ализаде О. Б. Применение групповой терапии в формировании ролевого поведения детей. - C. 14-19.
 5. Ахмедова К. Х. Особенности воспитания в молодых семьях. - C. 20-25.
 6. Байрамова Ф. А. Психологические особенности воздействия стиля управления на управленческие решения. - C. 25-29.
 7. Василевська О. І. Психічне здоров’я особистості та його підтримка засобами казкотерапії. - C. 29-34.
 8. Войтенко О. В. Вікові відмінності між показниками функціонування мнемічної системи в процесі літературної творчості молодших підлітків. - C. 34-39.
 9. Галушко Л. Я. Мотиваційно-глибинний процес пізнання психіки суб’єкта. - C. 39-44.
 10. Гера Т. І. Психологічний супровід підготовки майбутніх педагогів до виконання завдань професійної діяльності. - C. 44-49.
 11. Грицук О. В. Емоційні компоненти професійної діяльності вчителя. - C. 49-54.
 12. Гусак В. М. Психологічна культура у структурі професійної моделі соціального працівника. - C. 54-62.
 13. Желтова М. О. Аналіз психолого-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу техніка-технолога харчової галузі. - C. 62-66.
 14. Зімовіна Т. Є. Особливості проявів творчого мислення підлітків залежно від розвитку ціннісної сфери особистості. - C. 67-71.
 15. Карпюк Ю. Я. Толерантність як детермінанта моральної поведінки підлітків. - C. 72-76.
 16. Крошка Н. П. Психологічні умови розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі. - C. 77-81.
 17. Крупник І. Р. Психолого-педагогічна програма "співпраця": досвід упровадження. - C. 82-86.
 18. Михальченко Н. В. Психодіагностика патріотичної рефлексії молодших школярів. - C. 87-92.
 19. Мухіна Л. М. Механізми й засоби формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів. - C. 92-96.
 20. Нікітіна О. П., Дацун Г. О. Специфіка копінг-поведінки майбутніх практичних психологів у ситуаціях навчального оцінювання та засади її оптимізації. - C. 97-103.
 21. Поліщук В. М. Вікова періодизація та вікова класифікація. - C. 103-108.
 22. Поліщук С. А. Розвиток вольової регуляції поведінки молодших школярів засобами психологічних казок. - C. 108-113.
 23. Резнікова О. А. Трансформація психологічного захисту й адаптаційного потенціалу особистості студента. - C. 113-118.
 24. Свіденська Г. М. Теоретико-методологічні підстави дослідження проблеми формування "я-концепції" підлітка в перехідний період. - C. 119-124.
 25. Статкевич О. В. Зв’язок педагогічного стилю спілкування зі схильністю до використання почуття гумору як копінг-стратегії: теоретична модель. - C. 125-129.
 26. Татьянчиков А. О. Розвиток творчої особистості підлітків на етапі переходу до основної школи. - C. 130-134.
 27. Шевчишена О. В. Вплив особистісних якостей педагога на ефективність роботи з обдарованими дітьми в умовах функціонування сучасної школи. - C. 135-139.
 28. Браніцька Т. Р. Особистість викладача та його роль у формуванні конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій. - C. 140-144.
 29. Гальцева Т. О. Особливості становлення навчальної самоефективності в підлітковому та юнацькому віці. - C. 145-149.
 30. Єременко Л. В. Роль емоційного інтелекту у професійній компетентності керівника. - C. 150-154.
 31. Лабезна Л. П. Психологічний аналіз застосування копінг-стратегій студентською молоддю в умовах освітньої взаємодії. - C. 155-159.
 32. Попович І. С. Визначення типів соціальних очікувань методом кластерного аналізу. - C. 160-166.
 33. Чубова І. І. Аналіз наукових підходів до визначення стилю управління сучасного керівника. - C. 166-170.
 34. Мельник О. А. Принцип субстанційності як методологічна основа пізнання людини в українській університетській психології ХІХ – початку ХХ століття. - C. 171-175.
2017
Вип. 1(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського