Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2016/6(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Агасиева Я. Т. Зависимость самооценки и познавательной деятельности студентов от аффилиации. - C. 7-12.
 4. Агачева Ю. А. Рефлексія міжособистісної атракції як механізм регулювання діяльності. - C. 13-17.
 5. Бруннер Є. Ю. Увага, пов’язана з уявою та пам’яттю. - C. 18-23.
 6. Бугерко Я. М. Рефлексивний аналіз натуралістичних уявлень духовності. - C. 24-28.
 7. Гахраманова Г. Н. Проблема пола в современной психологии. - C. 29-34.
 8. Данилюк І. В., Гресько В. В., Курапов А. О. Етноцентризм як спосіб збереження культурної ідентичності. - C. 35-39.
 9. Гресько М. В. Зміни особистості в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та учасників антитерористичної операції. - C. 40-45.
 10. Джаббарова Л. В. Дослідження взаємозв'язку соціальної ідентичності з психологічним благополуччям у студентської молоді. - C. 46-50.
 11. Завада Т. Ю. Опитувальник перфекціонізму Н. Гаранян, А. Холмогорової (модифікований варіант Т. Завади). - C. 51-56.
 12. Каліщук С. М. Логіко-предметний зміст категорії "свідомість". - C. 57-62.
 13. Кяргярзаде М. М. Особенности психологической коррекции проблемных детей в иранских семьях. - C. 63-67.
 14. Микитюк Г. Ю. Сутність, основні види та функції професійної кар’єри особистості. - C. 68-72.
 15. Мілютіна К. Л. Ігрові технології у навчальному процесі як засіб інформальної соціалізації особистості. - C. 73-77.
 16. Міщенко М. С. Вплив самооцінки на рівень успішності професійної діяльності. - C. 78-82.
 17. Панченко О. А., Кабанцева А. В., Сердюк І. О. Психологічні параметри стану водіїв екстрених служб. - C. 83-88.
 18. Подкоритова Л. О. Дослідження самопізнання як передумови професійного розвитку фахівців соціономічної сфери. - C. 89-95.
 19. Попелюшко Р. П. Програма психологічної реабілітації комбатантів із віддаленими наслідками стресогенних впливів. - C. 96-100.
 20. Потоцька І. С., Рисинець Т. П., Бойчук С. В. Порівняння індивідуально-типологічних властивостей учителів математичних і музичних дисциплін. - C. 101-105.
 21. Сагайдак А. Н., Кудюкина Е. И. Психология глубинных трансформаций и арт-терапия в работе с детьми-аутистами. - C. 106-110.
 22. Сеник О. М. Дослідження чинників часової орієнтації на майбутнє. - C. 111-117.
 23. Степаненко Л. В. Самоставлення як чинник вияву емоційних станів особистості. - C. 118-123.
 24. Царькова О. В., Заколотюк В. Г. Психологічні особливості самоактуалізації жінок із різними типами гендерної ідентичності. - C. 124-129.
 25. Черепєхіна О. А. Теоретичні основи дослідження темпорального неврозу. - C. 130-134.
 26. Шаповалова Л. О. Клієнт-центрована психотерапія К. Роджерса як умова динаміки і розвитку особистості та конструктивний рух до її цілісності. - C. 135-141.
 27. Шевяков О. В., Шрамко І. А. Особливості психоемоційної сфери матерів-годувальниць. - C. 142-146.
 28. Штепа О. С. Верифікація техніки здійснення евентуальності щодо психологічних ресурсів особистості. - C. 147-152.
 29. Штих І. І. Особливості "я-концепції" особистості у похилому віці. - C. 153-158.
 30. Яковицька Л. С. Гендерні особливості соціально-психологічної адаптації випускників вищих навчальних закладів. - C. 159-163.
 31. Вертель А. В., Пасько Е. Н. Классический психоанализ З. Фрейда о структуре и функциях эго-сознания. - C. 164-171.
 32. Данилюк І. В., Ларін Д. І. Методологічні засади дослідження історичного смислу та ролі "відкритої психологічної кризи" в контексті розвитку прикладної психології. - C. 172-175.
 33. Рудай А. С. Особливості психологічної ресурсності майбутніх правоохоронців. - C. 176-180.
 34. Ламаш І. В., Шатковська О. С. Особливості компетентності у часі комбатантів анти-терористичної операції (АТО). - C. 181-185.
 35. Баташева Н. І. Особливості діагностики емоційного розвитку дошкільників із затримкою психічного розвитку. - C. 186-190.
 36. Чухрій І. В. Психологічні особливості професійної ідентичності молодих людей з обмеженнями функцій опорно-рухового апарату. - C. 191-196.
 37. Агаркова А. І. Внутрішні і зовнішні механізми формування і розвитку соціального я як складової я-концепції. - C. 197-202.
2016
Вип. 6(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського