Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2016/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Агапова И. Н. Влияние равновесных-неравновесных состояний на проявление коммуникативных склонностей личности. - C. 7-11.
 4. Ахмедова Р. И. Влияние профессиональной деятельности школьных психологов на развитие самопознания. - C. 12-18.
 5. Демкова Д. Т. Проблемні кредити в Україні та за кордоном як об’єкт дослідження в сучасній психологічній науці. - C. 19-23.
 6. Дроздова М. А. Метричні особливості вікових стереотипів у жінок різного віку. - C. 24-29.
 7. Кабиш-Рибалка А. В. Життєві стратегії обдарованої особистості та чинники вибору і побудови проекту життя. - C. 30-34.
 8. Кабиш-Рибалка Т. В. Соціальна обдарованість учасників добровільної діяльності на спортивних заходах. - C. 35-40.
 9. Карпова Д. Є. Психологічний аналіз сімейних ролей шлюбних партнерів. - C. 41-45.
 10. Коток М. О. Аналіз стану сформованості особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку. - C. 46-51.
 11. Литвиненко О. Д. Психосоматичний підхід до проблем психологічного здоров’я особистості. - C. 52-57.
 12. Лукоянов П. О. Ціннісні орієнтації як показник якості життя особистості. - C. 57-61.
 13. Подкоритова Л. О. Загальний теоретичний аналіз рефлексії як психологічного феномена. - C. 62-66.
 14. Байєр О. О., Познякова Г. Л. Теоретичні аспекти вивчення понять "автоагресія" та "автоагресивна особистість". - C. 67-71.
 15. Потапчук Н. Д. Програма дій членів штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо запобігання та нейтралізації чуток серед населення. - C. 72-78.
 16. Пуляєвська М. Є. Психосемантична модель купівельної поведінки. - C. 79-83.
 17. Pustovoit M. The phenomenon of social maturity of personality: the concept, components and conditions of formation. - C. 84-88.
 18. Борисенко В. М. Необхідність формування емоційної компетентності майбутніх фахівців соціономічного напряму. - C. 89-93.
 19. Голованова Т. М. Вплив інтернет-залежності на суб’єктивний рівень самореалізації. - C. 94-99.
 20. Гріньова О. М. Психологічні особливості екзистенційної рефлексії в майбутніх педагогів на ранніх етапах професійної підготовки. - C. 99-104.
 21. Карпенко Г. М. Формування іншомовної комунікативної компетентності в контексті майбутньої професійної діяльності. - C. 105-109.
 22. Корчакова Н. В. Розуміння дітьми молодшого шкільного віку емоційного контексту просоціальної поведінки. - C. 110-115.
 23. Найчук В. В. Естетичне сприйняття як детермінанта розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. - C. 115-119.
 24. Невідома Я. Г. Особливості взаємозв’язку особистісної відповідальності з цінностями особистості у юнацькому віці. - C. 120-124.
 25. Погрібна А. О. Формування адаптивних особистісно-середовищних копінг-ресурсів як чинників протидії емоційному вигоранню вчителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами інтелекту. - C. 125-130.
 26. Царькова О. В. Теоретичне обґрунтування особливостей уваги дітей молодшого шкільного віку і експериментальне дослідження вікових та індивідуальних особливостей уваги молодших школярів. - C. 130-134.
 27. Türkmen Abdullah Social media’s influence on political attitudes the case of facebook in Turkey. - C. 135-138.
 28. Бочелюк В. Й. Психологічні особливості професійно-діяльнісного потенціалу особистості. - C. 138-143.
 29. Земба Б. А. Причины возникновения социальных патологий в польских семьях. - C. 144-147.
 30. Кравчук С. М. Соціально-психологічний зміст переживання професійної самореалізованості у фахівців пожежно-рятувальних служб. - C. 148-152.
 31. Рогаль Н. І. Психологічні особливості конфліктної поведінки дівчат-підлітків. - C. 152-156.
 32. Субашкевич І. Р. Соціально-психологічний практикум формування професійних цінностей майбутніх педагогів. - C. 157-161.
 33. Посвістак О. А. Психологічні концепції представників основних шкіл психології та напрямів сімейної психотерапії як підґрунтя становлення психології сім’ї. - C. 162-167.
 34. Грубі Т. В. Взаємозв’язок між організаційно-професійними чинниками та складниками професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України. - C. 168-172.
 35. Мартінішин В. В., Сова М. О. Профілактика суїцидальної поведінки в умовах відбування покарання серед засуджених. - C. 173-178.
 36. Міцик Т. О. Особливості образу світу девіантних підлітків, які схильні до скоєння злочину. - C. 178-182.
 37. Кушнірова Т. В., Панасюк О. А. Особливості індивідуальної безпорадності співробітників кримінально-виконавчої системи, що мають порушення службової дисципліни. - C. 183-188.
 38. Проша В. О., Сова М. О. Психологічні особливості деструктивного впливу агресивної поведінки засуджених жінок в місцях позбавлення волі. - C. 189-193.
 39. Пузь І. В. Психологічні особливості материнства у жінок в ранньому репродуктивному віці. - C. 194-199.
 40. Сергієні О. В., Костова В. В. Психологічні особливості підлітків, схильнихдо суїцидальної поведінки. - C. 199-203.
 41. Фальова О. Є. Особливості самоактуалізації та особистісних якостей жінок з кризисних та звичайних сімей. - C. 204-209.
 42. Замша А. В. Перспективи вирішення проблем сурдопсихологічної діагностики. - C. 210-214.
2016
Вип. 4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського