Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2016/2(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Андрусенко М. П., Балла Л. В. Застосування психогімнастики в аспекті розвитку емоційного інтелекту дошкільників. - C. 7-11.
 4. Бабенко О. О., Таран М. І. Теоретичний аналіз вивчення страху як психологічної проблеми у формуванні самооцінки підлітків. - C. 12-15.
 5. Булгакова О. Ю. Психологічні вимоги до лабораторного моделювання взаємодії. - C. 16-20.
 6. Варе І. С. Психологічний аналіз взаємозв’язку між смисложиттєвими орієнтаціями й особистісними цінностями майбутніх психологів. - C. 21-25.
 7. Возович А. А. Теоретичні засади формування правосвідомості студентів коледжів. - C. 26-30.
 8. Гавриловська К. П., Баранчук О. І. Психосемантичні характеристики образу майбутнього шлюбного партнера у свідомості закоханих. - C. 31-35.
 9. Дуб В. Г. Адаптація студентів-переселенців до вищого навчального закладу. - C. 36-40.
 10. Дубчак Г. М. Емпіричне вивчення ірраціональних установок в контексті стресостійкості студентської молоді. - C. 41-46.
 11. Ендеберя І. В. Проблема розвитку психологічної готовності до професійної діяльності у майбутніх практичних психологів. - C. 47-51.
 12. Коць М. О., Онопченко І. В. Психологічні особливості делінквентної поведінки підлітків. - C. 52-57.
 13. Крамченкова В. О. Структурно-змістовні характеристики особистісних сенсів підлітків-курців. - C. 58-62.
 14. Макарова Л. Л. Особливості Я-концепції студентської молоді різних регіонів України. - C. 63-68.
 15. Нікітіна О. П. Сучасні особливості професійного становлення майбутнього практичного психолога. - C. 69-74.
 16. Пехарева А. С. Особенности самоотношения часто болеющих детей школьного возраста (ЧБД). - C. 75-79.
 17. Помилуйко В. Ю. Різновиди корпоративних ключових компетенцій та їх класифікація. - C. 80-84.
 18. Шевчишена О. В. Психологічні детермінанти становлення та розвитку особистості обдарованої дитини у підлітковому віці. - C. 85-91.
 19. Шипко М. В. Психологічні чинники розвитку етичної свідомості студентської молоді. - C. 92-96.
 20. Яворська-Вєтрова І. В. Особливості становлення особистісної ефективності учнів молодшого шкільного та підліткового віку. - C. 97-101.
 21. Арнаутова В. В. Принципи побудови і зміст програми ресоціалізації вихованців закритих навчальних закладів. - C. 102-106.
 22. Богучарова О. І. Перспективи постстресового зростання юнаків – вимушених мігрантів України: ресурси стресоподолання. - C. 107-112.
 23. Васюк К. М. Особливості стереотипних уявлень про соціум в осіб із різним типом сценаріїв. - C. 113-117.
 24. Данильченко Т. В. Особливості внутрішньої організації суб’єктивного соціального благополуччя. - C. 118-125.
 25. Дворник М. С. Соціальні та психологічні характеристики кідалтизму. - C. 126-131.
 26. Дружиніна І. А., Хупавцева Н. О. До питання формування комунікативних умінь майбутніх психологів. - C. 132-136.
 27. Іванків І. І. Компоненти формування ідентичності підлітка в соціальних мережах. - C. 137-142.
 28. Мельничук О. Б. Особистісна ригідність в контексті проблем становлення професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери. - C. 143-147.
 29. Пузь І. В. Психосоціальні аспекти феномена материнської агресії. - C. 148-152.
 30. Рудюк О. В. Дослідження афективного компоненту переживання кризи зайнятості у безробітних. - C. 153-158.
 31. Посвістак О. А. Роль та місце психології сім’ї як галузі наукового знання в науково-освітньому просторі. - C. 159-163.
2016
Вип. 2(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського