Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2016/1(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Секція 3. Педагогічна та вікова психологія

 4. Бантишева О. О. Особливості схильності осіб юнацького віку до віктимної поведінки залежно від майбутньої професії. - C. 7-11.
 5. Гаркуша І. В., Кайко В. І. Проблема батьківсько-дитячих стосунків у психології. - C. 12-16.
 6. Гаркуша І. В., Плоха К. М. Особливості механізмів психологічного захисту дітей із неповних сімей. - C. 17-22.
 7. Гуленко А. С. Динаміка формування цілісної особистості студентів під час навчання в університеті. - C. 23-27.
 8. Дубчак Г. М. Аналіз стратегій копінг-поведінки майбутніх фахівців соціономічних професій. - C. 28-33.
 9. Зінченко О. В. Емпіричне дослідження зв’язку поняттєвого мислення підлітків із характеристиками інтернет-спілкування. - C. 34-38.
 10. Корнієнко І. О. Копінг-поведінка особистості у стресових ситуаціях у процесі розвитку сімейних відносин. - C. 39-45.
 11. Коць М. О. Психологічна специфіка пам’яті дітей молодшого шкільного віку з вадами зору. - C. 46-50.
 12. Мусаелян О. М. Гендерно-вікові та організаційно-професійні особливості схильності студентської молоді до віктимної поведінки. - C. 51-57.
 13. Новик Л. М. Механізми розвитку суб’єктності юнаків як предмет психологічного дослідження. - C. 58-62.
 14. Фалько Н. М., Пижик Д. І. Психологічні умови розвитку у майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків із клієнтом. - C. 63-68.
 15. Рисинець Т. П., Потоцька І. С., Лойко Л. С. Психологічний аналіз категорій життєвої ситуації та складної життєвої ситуації. - C. 69-73.
 16. Томаржевська І. В., Хартман О. Ю. Теоретичні засади дослідження проблеми професійно-особистісного розвитку спеціаліста соціономічної сфери. - C. 74-78.
 17. Шамне А. В. Моделювання структури предикторів кризи психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці. - C. 79-84.
 18. Щербак Т. І. Психологічні особливості образу фізичного я спортсменів-юнаків. - C. 85-89.
 19. Секція 4. Історія психології

 20. Потапчук Є. М., Посвістак О. А. Вплив постмодернізму на психологічні підходи до вивчення сім’ї. - C. 90-95.
 21. Секція 5. Організаційна психологія

 22. Бреус Ю. В. Роль емоційного інтелекту сучасного керівника закладу середньої освіти у професійній діяльності. - C. 96-100.
 23. Підбуцька Н. В. Психологічні особливості інженерної діяльності. - C. 101-105.
 24. Скуловатова О. В. Використання даних, отриманих з інтернету, для психологічного аналізу особистості. - C. 106-110.
 25. Секція 6. Юридична психологія

 26. Васильченко О. М. Соціальна поведінка особистості у різних сферах суспільної взаємодії: соціально-психологічний аналіз. - C. 111-116.
 27. Кайманова Я. В., Турянський О. Д. Особливості психологічної культури адвоката. - C. 117-121.
 28. Пархоменко О. О. Особистісні особливості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з охорони атомних електростанцій з різним рівнем професійної успішності. - C. 122-126.
 29. Пономаренко В. В., Кузьміна В. Ю., Турянський Г. Д. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх адвокатів. - C. 127-131.
 30. Секція 7. Медична психологія

 31. Вавілова А. С. Деструктивні прояви перфекціонізму в ситуації досягнення: досвід корекції. - C. 132-136.
 32. Гульбс О. А., Сергачова В. Е. Психологічні особливості неврозів у хворих з нирковою недостатністю. - C. 137-140.
 33. Кадыров Р. В. Взаимосвязь психической травмы с психологическими характеристиками у пациентов с психическими расстройствами. - C. 141-147.
 34. Проскурня А. С. Перфекціонізм та стратегії сімейного виховання як детермінанти виникнення депресивних та тривожних розладів у молоді. - C. 148-152.
 35. Секція 8. Спеціальна психологія

 36. Іваненко А. С. Дослідження характеру знань про сімейно-шлюбні відносини та уявлень про майбутню сім’ю у розумово відсталих підлітків. - C. 153-157.
 37. Кордонець В. В. Основні напрями в дослідженні проблеми мовлення у психологічній науці. - C. 158-162.
2016
Вип. 1(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського