Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2014/2(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Секція 1 Загальна психологія. Психологія особистості

 4. Башмакова Е. В. Проблема экзистенциального выбора в психологии: понятие, признаки, основные стратегии. - C. 9-14.
 5. Бойчук М. П. Особливості структурної організації взаємозв’язку показників пам’яті та типів репрезентативних систем у залежності від статі досліджуваних. - C. 15-19.
 6. Большакова А. М., Гулий Ю. І. Структурні особливості емоційної сфери спортсменів-волейболістів із різними стратегіями копінгу. - C. 20-24.
 7. Бруннер Е. Ю. Динамика показателей внимания опиатзависимых юношей при работе с корректурной пробой на основе офтальмологических колец Е. Ландольта. - C. 25-37.
 8. Буланов В. А. Психологічні складові салютогенезу як основи якості життя. - C. 38-41.
 9. Гільман А. Ю. Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді. - C. 41-46.
 10. Головкова Н. А. Психологический анализ образа "угрожающей" матери в современной субкультуре. - C. 46-50.
 11. Гура Т. Є. Діагностика мисленнєвої діяльності фахівців: аналіз підходів у сучасній психологічній науці. - C. 51-55.
 12. Довгалюк Т. А. Взаємодія метапам’яттєвого моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті. - C. 56-61.
 13. Ічанська О. М. Зв’язок особистісної тривожності та мотивів навчання в студентів –психологів. - C. 62-66.
 14. Ковальська Г. О. Образ ідеального військовослужбовця в уявленні мобілізованих солдат. - C. 67-71.
 15. Козіна А. В. Особливості мотивації професійної перепідготовки безробітних у контексті професійного самовизначення. - C. 71-75.
 16. Кондратюк С. М. Впевненість у собі як один з аспектів життєвого успіху студентської молоді. - C. 76-80.
 17. Кононенко О. І. Вплив перфекціонізму особистості на виникнення емоційного вигорання. - C. 81-85.
 18. Костюк А. В. Емоційний інтелект та шляхи його розвитку. - C. 85-89.
 19. Літвінова В. Я., Федосєєв В. А. Напрямки психокорекційної дії при роботі з образом чоловіка в залежних дівчат. - C. 90-93.
 20. Мельничук М. М. Дослідження детермінант толерантності як системної характеристики особистості. - C. 94-98.
 21. Мостова Т. Д., Сметанюк А. В. Психологічні особливості стомлюваності студентів на етапі адаптації до навчання у вищому навчальному закладі. - C. 99-103.
 22. Петровська І. Р. Щодо проблеми розвитку кар’єрного потенціалу студентів. - C. 104-108.
 23. Пивень Н. Д. В лабиринтах возникновения термина "эмоциональный интеллект". - C. 108-112.
 24. Сапєльнікова Т. С. Дослідження особливостей короткочасної оперативної пам’яті операторів блокового щита керування теплової електростанції. - C. 113-116.
 25. Радченко С. В., Царькова О. В. Психологічні особливості прояву фрустрації у підлітковому віці. - C. 117-121.
 26. Ставицький О. О. Емпіричне дослідження проявів гандикапності (за модифікованою методикою "Незавершені речення"). - C. 121-125.
 27. Степаненко М. І. Проблема дослідження феномену "ідентичності " особистості в зарубіжній психології : історичний аспект. - C. 126-131.
 28. Ткаченко Ю. Ю., Кириленко Т. С. Проблема готовності до ризику особистості в спортивному туризмі. - C. 132-135.
 29. Федько С. Л. Проблема ценностно-смыслового компонента в практике оказания психологической помощи. - C. 136-140.
 30. Шаріпова Д. С. Типологічні характеристики психічної ригідності спортсменів з кульової стрільби. - C. 141-147.
 31. Шебанова В. І., Шебанова С. Г. Перекручені патерни харчової поведінки як невротичний ритуал. - C. 148-155.
 32. Шевчук О. П. Пропозиціональний аналіз авто біографічного наративу про травматичні події. - C. 156-159.
 33. Секція 2 Педагогічна та вікова психологія

 34. Борисова А. О. Картина світу студента-іноземця як особистісний ресурс адаптації в країні навчання: теоретична модель. - C. 160-165.
 35. Вербова К. В., Даукша Л. М. Моральные ориентации современных старшеклассников, их родителей и учителей. - C. 165-173.
 36. Гера Т. І. Майндфулнес-техніка на заняттях із психології як елемент психологічного супроводу майбутніх педагогів. - C. 174-179.
 37. Гончарова Л. А. Аналіз ефективності впровадження програми розвитку творчої активності людей похилого віку. - C. 179-184.
 38. Калюжна Ю. І., Яновська Т. А. Методичні аспекти розвитку інтересу до психологічних знань у майбутніх педагогів. - C. 185-189.
 39. Камінська О. В. Стандартизація авторських методик дослідження інтернет-залежності. - C. 190-194.
 40. Карсканова С. В. Розвиток соціального інтелекту вчителя – шлях до гуманізації навчання в початковій школі. - C. 195-198.
 41. Кощавець І. М. Розвиток хореографічних здібностей дітей дошкільного віку. - C. 199-203.
 42. Куліш О. В. Студентський вік як період становлення професійної ідентичності психолога у ВНЗ. - C. 204-208.
 43. Лавріненко В. А. Вплив активності в неформальних об’єднаннях на становлення ціннісно-смислової сфери підлітків. - C. 209-213.
 44. Липова К. О. Моральне зростання особистості юнацького віку як психологічна проблема. - C. 214-220.
 45. Лукашевич О. М. Громадянськість дорослої особистості в контексті її громадянського розвитку. - C. 220-225.
 46. Макарова І. І. Передумови формування та розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. - C. 225-229.
 47. Метельська Н. Й. Психологічні особливості розвитку когнітивного компоненту професійної самосвідомості працівників освіти. - C. 230-234.
 48. Мітрова О. В. Вікові особливості прояву почуття гумору в особистості. - C. 235-242.
 49. Павелків В. Р. Підліткова субкультура як психологічний феномен: теоретичний аналіз. - C. 243-248.
 50. Перетятько Л. Г., Юдіна Н. О. Білінгвізм та розвиток особистості в молодшому шкільному віці. - C. 249-252.
 51. Попчук М. А. Особливості метакогнітивного контролю студентів у процесі навчальної діяльності. - C. 253-256.
 52. Цумарєва Н. В. Розвиток емпатії в дітей молодшого шкільного віку в умовах емоційної депривації. - C. 257-264.
 53. Чайковська О. М. Особливості конфліктності за потребнісно-мотиваційним компонентом у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки. - C. 265-269.
 54. Чемодурова Ю. М. Використання активних методів навчання щодо подолання професійних деформацій практичних психологів у системі післядипломної освіти. - C. 270-274.
 55. Шевчишена О. В. Критерії сформованості самостійності мислення педагога в контексті професійної діяльності. - C. 275-279.
 56. Якимчук Б. А. Готовність майбутніх практичних психологів до професійної діяльності в закладах освіти. - C. 280-284.
 57. Якимчук І. П. Формування професійних рис студентів-психологів у період навчання. - C. 284-289.
2014
Вип. 2(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського