Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73149:Психол.н./2014/1(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Херсонського державного університету
.- Херсон. Серія, Психологічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Секція 1. Загальна психологія. Психологія особистості

 4. Білик Т. М. Дослідження мовленнєвого іміджу за допомогою теорії екологічних систем. - C. 9-14.
 5. Большакова А. М. Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу та життєстійкість особистості. - C. 14-19.
 6. Гріньова О. М. Eкзистенційні підходи до вивчення проектування життєвого шляху особистості. - C. 20-24.
 7. Гусейнова Н. О. Дослідження явища самоактуалізації у психологічному дискурсі. - C. 25-29.
 8. Дробот О. В. Управлінська свідомість і особистість керівника. - C. 30-35.
 9. Дьяков Д. Г. Ценностные ориентации и самоидентификация личности: феномен кольцевой детерминации в психологии. - C. 36-44.
 10. Кузікова С. Б., Федорова Є. В. Рефлексивні технології у дискурсі самотворення особистості. - C. 45-50.
 11. Kulesha N. P. Adaptation to training as a psycho-didactic problem. - C. 50-53.
 12. Литвиненко О. О. Можливості та перспективи управління сприйманням літературних текстів. - C. 54-58.
 13. Лось О. М. Професійна діяльність в особливих умовах як об’єкт психологічного дослідження. - C. 59-63.
 14. Лукасевич О. А. Концептуальні підходи до розуміння психологічної сутності суб’єкта. - C. 64-68.
 15. Одінцова А. М. Психологічний потенціал казки як методу розвитку життєвої ролі. - C. 69-73.
 16. Одінцова В. М. Професійна ідентичність як психологічна проблема. - C. 73-77.
 17. Родіна Н. В. Змістовна та конвергентна валідність WOCQ для ситуацій загрози самоактуалізації та загрози життю. - C. 78-84.
 18. Савченко О. В. Когнітивний рівень аналізу рефлексивної компетентності особистості. - C. 85-91.
 19. Савчин М. В. Фундаментальні духовні здатності особистості. - C. 92-98.
 20. Цілинко І. О. Сутність та специфіка моральних почуттів особистості. - C. 98-102.
 21. Черезова І. О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості. - C. 103-107.
 22. Шпортун О. М. Діагностика особливостей почуття гумору в представників різних професій. - C. 108-114.
 23. Щербак Т. І. Теоретичні та методологічні проблеми вивчення віртуального образу Я особистості. - C. 114-119.
 24. Секція 2. Педагогічна та вікова психологія

 25. Бабатіна С. І. Порівняльний аналіз компонентів темпоральності студентів-психологів упродовж навчання у вищому навчальному закладі. - C. 120-126.
 26. Бреус Ю. В. Феномен емоційного досвіду в структурі емоційного інтелекту. - C. 127-134.
 27. Васильченко А. В. Психологічна профілактика та подолання заздрощів у юнацькому віці (на прикладі "практикуму самопізнання"). - C. 134-139.
 28. Височан Л. М. Готовність вчителя початкових класів до організації інтерактивного навчання. - C. 140-143.
 29. Власенко І. А. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів вчителя на когнітивному рівні. - C. 144-149.
 30. Гера Т. І. Психолого-педагогічні умови актуалізації творчого потенціалу майбутнього педагога. - C. 149-154.
 31. Горбаль І. С. Психологічні аспекти задоволеності життям як когнітивного аспекту суб’єктивного благополуччя в літніх чоловіків та жінок. - C. 154-159.
 32. Данчук Ю. П. Аналіз ефективності програми формування готовності підлітків до психічної регуляції поведінки та рухової активності. - C. 160-163.
 33. Єрмакова Н. О. Психологічні особливості проявів маніпулятивної поведінки в юнацькому віці. - C. 164-171.
 34. Жорняк Н. Є., Тимняк З. С. Досвід формування змісту програм канадської професійної та допрофесійної туристської підготовки. - C. 172-176.
 35. Казаннікова О. В. Особливості проявів тривожності в молодших школярів. - C. 176-180.
 36. Камінська О. В. Результати експериментального дослідження інтернет-залежності за допомогою методики "незакінчені речення". - C. 180-185.
 37. Коваленко О. Г. Психологічні особливості пошуку смислу життя у пізній дорослості. - C. 186-191.
 38. Комар Т. В. Психологічні особливості становлення професійної зрілості особистості в інноваційних умовах вищої освіти. - C. 191-196.
 39. Короленко В. Л. Культуролітичний аспект морального виховання особистості. - C. 196-200.
 40. Кузікова С. Б., Пшенична Л. В. Організація фахової підготовки студентів ВНЗ як формування суб’єктів професійного саморозвитку. - C. 200-206.
 41. Курдибаха О. М. Вплив позашкільних закладів на формування підлітків у процесі соціалізації. - C. 206-210.
 42. Ляшенко О. А. Рівність психологічних позицій у міжособистісній взаємодії викладача та студентів. - C. 210-215.
 43. Матвієнко О. В., Затворнюк О. М. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. - C. 215-220.
 44. Михайленко О. Ю. Рольова компетентність майбутнього практичного психолога. - C. 220-224.
 45. Пивень Н. Д. Успешность учебной деятельности в ракурсе индивидуальных и типологических особенностей учащегося. - C. 225-228.
 46. Поліщук В. М. Психологія розвивальної взаємодії в системі "викладач – студент". - C. 228-233.
 47. Помиткіна Л. В. Визначення власної життєвої позиції студентами як психологічна проблема. - C. 234-239.
 48. Ревенко С. П. Психологічне здоров’я студентів як психологічна проблема в навчальному процесі. - C. 239-243.
 49. Сизко Г. І. Визначення структури гуманного ставлення майбутніх педагогів до людей із фізичними вадами. - C. 243-248.
 50. Сухаревська О. О. Формування позитивного ставлення молодших школярів до особистої власності засобами проектної діяльності. - C. 248-254.
 51. Сущинська Т. С. Рівні образу "Я" дитини старшого дошкільного віку. - C. 254-259.
 52. Туркова Д. М. Емпатія як засіб комунікації майбутнього практичного психолога. - C. 259-263.
 53. Харченко А. С. Психологічні особливості особистості майбутнього вчителя. - C. 263-269.
 54. Шамне А. В. Типи психосоціального розвитку в підлітково-юнацькому віці. - C. 269-275.
 55. Шевченко С. В. Система психолого-педагогічних заходів з підвищення рівня розумової працездатності студентів-першокурсників. - C. 276.
2014
Вип. 1(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського