Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72967/2009/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг
: зб. наук. пр..- Харків

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Секція 1. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 4. Янчева Л. М., Топоркова О. В., Янчев А. В. Кредитна лінія в іноземній валюті та її облік. - C. 3-8.
 5. Белебеха І. О., Дергільова Г. С. Особливості обліку і контролю статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю. - C. 8-15.
 6. Оспіщев В. І., Клочкова Н. В. Комерційні ризики підприємств та чинники їх виникнення. - C. 15-22.
 7. Тимофєєв В. М., Польова Т. В. Методологічні основи організації економічних досліджень. - C. 22-30.
 8. Янчева Л. М., Топоркова О. В., Євлаш Т. О. Історичний розвиток поняття "дебіторська заборгованість" та його сучасне трактування. - C. 30-38.
 9. Гаркуша Н. М., Сідорова Т. О., Горошанська О. О. Методика рейтингової оцінки фінансового стану підприємства. - C. 38-45.
 10. Белебеха І. О., Акімова Н. С., Наумова Т. А. Наукові підходи до методики визначення аудиторського ризику. - C. 45-53.
 11. Гаркуша Н. М., Руденко І. В., Сідорова Т. О. Діагностика економічної безпеки підприємства. - C. 53-59.
 12. Белебеха І. О., Герасимова Н. С. Організаційно-методичні підходи щодо формування вартості готельних послуг. - C. 59-65.
 13. Котенко Л. М., Крутова А. С., Тарасова Т. О. Удосконалення обліку товарних операцій в умовах дистанційної торгівлі. - C. 66-73.
 14. Чернікова І. Б., Кирильєва Л. О., Черніков О. І. Про функціональний облік витрат за видами діяльності в системі сучасного менеджменту. - C. 73-82.
 15. Гаркуша Н. М., Прокопова О. В., Ляшенко О. Ю. Інвестиції: сутність, види та напрямки. - C. 82-88.
 16. Янчева Л. М., Топоркова О. В. Правові аспекти обліку погашення валютних кредитів. - C. 89-95.
 17. Олійник О. В., Акімова Н. С., Безпалова О. О. Історичний розвиток та організаційно-правові аспекти функціонування акціонерних товариств. - C. 96-103.
 18. Бойченко Н. В., Янчев А. В. Сутність комп’ютерного аудиту в сучасних умовах господарювання. - C. 104-109.
 19. Гаркуша Н. М. Інструментарій аналізу витрат основної діяльності підприємства . - C. 109-115.
 20. Прокопова О. В., Ляшенко О. Ю. Сучасні методи антикризового управління в умовах світової фінансової кризи. - C. 115-121.
 21. Крутова А. С., Нестеренко О. О. Особливості побудови інформаційної системи підприємства роздрібної торгівлі. - C. 122-129.
 22. Нестеренко І. В. Податковий контроль як функція державного управління. - C. 129-136.
 23. Гладій І. О., Лукіянчук Н. О. Особливості обліково-інформаційної системи управління інвестиційною діяльністю. - C. 137-140.
 24. Гузь О. С. Альтернативні підходи до формування амортизаційної політики підприємств. - C. 141-148.
 25. Юнакова Н. О. Акціонерний капітал: теоретичний аспект. - C. 148-155.
 26. Мельник О. М. Соціальний захист працівників митної служби України. - C. 155-162.
 27. Коноваліхіна Т. О. Space-аналіз як метод оцінки стратегічного положення ресторану. - C. 162-168.
 28. Кваша О. О. Особливості ціноутворення на підприємствах ресторанного господарства. - C. 169-173.
 29. Поливана Л. А. Взаємозалежність фінансових результатів об’єктивних і суб’єктивних чинників у системі моніторингу. - C. 173-181.
 30. Тупчій В. А., Тупчій Ю. І. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України. - C. 182-187.
 31. Грінько А. П. Критерії вибору програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку основних засобів. - C. 187-193.
 32. Гаркуша Н. М., Кащена Н. Б., Цуканова О. В. Щодо питання оперативного управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі. - C. 193-201.
 33. Сідорова Т. О., Кащена Н. Б., Лисак Г. Г. Діагностика фінансового стану підприємств торгівлі на підставі інтегральної оцінки їх фінансово-економічного потенціалу. - C. 201-208.
 34. Чумак О. В. Моделювання рівня податкового навантаження податку з доходів фізичних осіб. - C. 209-218.
 35. Секція 2 Економіка підприємства харчування та торгівлі

 36. Оспіщев В. І., Нагорна І. В. Класифікація чинників впливу на фінансову стійкість підприємств. - C. 218-223.
 37. Власова Н. О., Смірнова П. В. Обґрунтування системи показників оцінки рівня ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. - C. 224-230.
 38. Носова О. В., Савицька Н. Л. Мережа як сучасна форма організації підприємства роздрібної торгівлі. - C. 230-237.
 39. Гросул В. А., Аванесова Н. Е. Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій постачальників. - C. 237-244.
 40. Забродська Л. Д., Кушнір Т. Б. Порівняльна характеристика систем стратегічного і антикризового управління підприємства. - C. 244-253.
 41. Тімченко О. Д. Застосування сучасних методів та моделей оцінки ефективності інвестиційних проектів. - C. 253-261.
 42. Сукачова С. М. Сутність та значення біржових індексів як інструменту оцінки розвитку ринку. - C. 262-269.
 43. Гончаренко Н. Г., Осипенко С. М., Бугріменко Р. М. Оптимізаційна модель визначення витрат на закупівлю продовольства. - C. 269-277.
 44. Краснокутська Н. С. Управління потенціалом підприємства: процесний підхід. - C. 277-285.
 45. Філіпішина Л. М. Обґрунтування оцінки ефективності цінової політики підприємств торгівлі. - C. 285-291.
 46. Зубков С. О., Колесник А. О. Теоретичні аспекти визначення політики фінансування необоротних активів суб’єктів господарювання. - C. 292-299.
 47. Жарко І. В., Смокова Л. М., Чаговець Є. М. Сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняного ринку сиру. - C. 300-307.
 48. Чорна М. В. Трансформація підходів до управління підприємствами торгівлі. - C. 308-315.
 49. Андрющенко І. С. Резерви зниження витрат операційної діяльності на підприємствах ресторанного господарства. - C. 315-321.
 50. Свобода Т. І. Теоретичні передумови формування антикризової стратегії торговельного підприємства. - C. 322-329.
 51. Філіпська Д. Є. Матеріальне стимулювання як економічна категорія. - C. 329-337.
 52. Віннікова В. В. Корпорації в Україні: особливості створення та розвитку. - C. 337-344.
 53. Зінов’єва І. В. Процес формування антикризової стратегії торговельного підприємства. - C. 344-352.
 54. Рильська Н. В. Бізнес-стратегії підприємства роздрібної торгівлі: особливості та підходи до формування. - C. 353-361.
 55. Шершньов Р. С. Ефективність надання підприємствами роздрібної торгівлі споживчих кредитів за рахунок власних коштів. - C. 361-368.
 56. Кліщ А. С. Проблеми розвитку малих підприємств торгівлі. - C. 368-373.
 57. Гайдар Н. О. Інтегральна оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств торгівлі. - C. 374-381.
 58. Блохіна О. М. Організаційне забезпечення комплексної системи управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі. - C. 381-389.
 59. Забродська Г. І. Застосування мультиплікативних моделей у процесі формування людського фактора на підприємствах роздрібної торгівлі. - C. 389-397.
 60. Власова Н. О., Филипенко О. М., Гросул В. А. Систематизація чинників впливу на формування цінової політики підприємств торгівлі. - C. 398-405.
 61. Секція 3 Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність

 62. Тютюнникова С. В., Мельнік Л. О., Козуб В. О. Оцінка конкурентоспроможності вітчизняних інтегрованих об’єднань підприємств на міжнародному ринку. - C. 406-413.
 63. Задорожний Г. В., Мельнік Л. О., Козуб В. О. Оцінка національного трудового потенціалу в умовах розвитку європейського ринку праці. - C. 414-421.
 64. Момот Т. В., Величко К. Ю., Носач Л. Л. Стратегія ефективної організації корпоративного сектору як важливого чинника забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України. - C. 422-429.
 65. Єсінова Н. І., Чаговець Є. М. "Master of Business Administration" – освіта після університету. - C. 430-436.
 66. Янчев А. В., Печенка О. І., Соболєва Н. Ф. Тенденції інтеграції України до європейських структур. - C. 437-442.
 67. Савицька Н. Л., Компанцев М. С. Передумови формування клієнтської цінності в структурі клієнтського капіталу. - C. 443-449.
 68. Мельнік Л. О., Самофал І. М., Шершень Т. В. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України. - C. 450-457.
 69. Величко К. Ю., Носач Л. Л. Ринок праці на сучасному етапі становлення і розвитку глобалізованої економічної системи. - C. 457-465.
 70. Зарецька Л. М. Інформаційно-мережева економіка та розвиток інформаційного сектору в Україні. - C. 465-472.
 71. Помінова І. І. Еволюція відносин праці та капіталу в умовах мережевої економіки. - C. 473-479.
 72. Бовш Л. А. Макроекономічна оцінка інвестиційного ринку України: геополітичний аспект. - C. 479-487.
 73. Гохберг О. Ю. Теоретичні основи сталого розвитку рекламної індустрії. - C. 487-497.
 74. Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 75. П’ятницька Г. Т. Управління розвитком ресторанного господарства в умовах кризи. - C. 498-504.
 76. Попова Л. О., Прядко О. М. Формування брендингу на українському споживчому ринку. - C. 504-511.
 77. Ткаченко О. П., Ольшанський О. В. Мотивація персоналу підприємств ресторанного господарства в умовах кризи. - C. 512-518.
 78. Віннікова В. А. Оцінка впливу чинників мотивації на результативність роботи торговельного персоналу. - C. 518-525.
 79. Головко М. П., Чуйко М. М. Маркетингові дослідження споживчого відношення до нового виду макаронних виробів з додаванням напівфабрикату кісткового харчового. - C. 525-532.
 80. Селютін В. М., Севериненко Н. М. Застосування моделі співвідношень видатків і надходжень грошових коштів у системі управління. - C. 532-540.
 81. Левченко А. В., Шарапова О. М. Оцінка ефективності праці менеджера. - C. 540-548.
 82. Кривошеєва Н. М., Афанасьєва О. П. Дослідження споживчих переваг на ринку вина преміум-сегмента. - C. 548-556.
 83. Кривошеєва Н. М. Складові маркетингового потенціалу підприємства в системі стратегічного управління. - C. 556-563.
 84. Шумлянська Н. В. Впровадження франчайзингу у розподільчих системах туристичних підприємств. - C. 563-570.
 85. Шталь Т. В. Маркетинг на підприємствах ресторанного господарства: визначення та специфіка. - C. 570-578.
 86. Кривошеєва Н. М., Малєєва Т. О., Вінніченко В. А. Моніторинг якості обслуговування споживачів у супермаркетах Харкова. - C. 578-585.
 87. Мітяєва Т. Л. Підвищення якості маркетингових стратегій розвитку підприємств. - C. 585-593.
 88. Прядко О. М. Аналіз товарної стратегії роздрібного торговельного підприємства. - C. 593-600.
 89. Жилякова О. В. Можливості розвитку деяких видів страхування в умовах фінансової кризи. - C. 601-606.
 90. Корженко К. А. Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку канцелярських товарів. - C. 606-614.
 91. Варипаєв О. М., Варипаєва Л. М. Готельний та ресторанний бізнес як складова індустрії гостинності. - C. 614-621.
 92. Жегус О. В., Михайлова М. В. Методи маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі. - C. 622-629.
 93. Черкашина Л. В. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності торговельних підприємств. - C. 630-636.
 94. Жегус О. В. Теоретичні аспекти дослідження цін як інструменту маркетингової політики. - C. 636-643.
 95. Ткачова С. С., Цибіна О. М. Комплексний аналіз мотивації праці та якості обслуговування у закладах ресторанного господарства. - C. 644-649.
 96. Парцирна Т. М., Кецова М. Ф. Особливості розвитку ринку молочної продукції в Харківському регіоні. - C. 649-655.
 97. Тімофєєва О. М. CRM-стратегія клієнт-орієнтованого маркетингу. - C. 656-663.
 98. Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 99. Колесник А. О. Функціональні характеристики наукового стилю та їх вплив на переклад наукових текстів. - C. 664-672.
 100. Кропівцова Н. І. Ділова гра як ефективний метод активізації навчального процесу. - C. 672-679.
 101. Кудряшов І. О., Артюгін А. В. Оптимальне співвідношення частин уроку як один із засобів удосконалення занять з фізичного виховання студентів ХДУХТ. - C. 680-686.
 102. Алфавітний покажчик. - C. 687-688.
2009
Вип. 2 (10)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського