Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72941/2009/11(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник післядипломної освіти
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти» 24 квітня 2009 р.

 4. Відомості про авторів. - C. 6-9.
 5. Бевз Г. М. Робочі стресори професійної діяльності соціальних працівників сфери замісної опіки над дітьми. - C. 10-18.
 6. Бердник Г. Б. Дослідження стресостійкості особистості майбутнього практичного психолога в процесі професійної підготовки у ВНЗ. - C. 19-28.
 7. Боднарук О. В. Формування базових фахових понять у студентів як психолого-педагогічна проблема вищої школи. - C. 29-35.
 8. Боличева О. В. Персоніфікація знань: до визначення поняття. - C. 36-44.
 9. Бондарчук О. І. Модель сприяння особистісному розвитку керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти. - C. 45-54.
 10. Брюховецька О. В. Психологічні особливості професійної адаптації молодих психологів в освітніх закладах. - C. 55-61.
 11. Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В., Папуша В. В. Віктимність як предмет психологічного аналізу. - C. 62-70.
 12. Голуб О. В. Психолого-педагогічні особливості розвитку стресостійкості вчителя фізичної культури. - C. 71-77.
 13. Гордієнко Н. В. Модель розвитку психологічної компетентності працівників районних методичних кабінетів у післядипломній освіті. - C. 78-85.
 14. Доріченко В. А. Саморозкриття як психологічний феномен. - C. 86-94.
 15. Дуткевич Т. В., Терещенко В. А. Особливості формування мотиваційного компонента готовності майбутніх педагогів до інтерактивної взаємодії з учнями. - C. 95-102.
 16. Захаренко Л. М. Використання психологічних тренінгів у професійно-психологічній підготовці курсантів ВНЗ МВС України. - C. 103-109.
 17. Інжиєвська Л. А. Особливості становлення особистості фахівця, який навчається за другою вищою освітою. - C. 110-117.
 18. Калязіна Т. В. Підготовка практичних психологів у системі освіти до запобігання проявам агресивності у підлітків. - C. 118-126.
 19. Карамушка Л. М. Оцінювання мотивів запровадження змін у освітніх організаціях їх персоналом. - C. 127-136.
 20. Кікінежді О. М. Шляхи розвитку гендерної культури сучасного вчителя. - C. 137-145.
 21. Кобильнік Л. М. Обмеження та перешкоди самоактуалізації особистості студентів. - C. 146-152.
 22. Киричук В. В. Змістова характеристика компонентів духовно-катарсичної активності особистості як детермінант самопроектування її фахового зростання. - C. 153-160.
 23. Коваленко Н. В. Професійна преадаптація майбутніх учителів. - C. 161-168.
 24. Коханова О. П. Вплив партнерських стосунків на розвиток особистості студента як майбутнього професіонала. - C. 169-175.
 25. Кучерявенко В. И. Взаимосвязь компьютерной деятельности и интеллектуального развития личности подростка: основные научные подходы. - C. 176-184.
 26. Лавриненко С. Л. Психологічний супровід розвитку професіоналізму вчителя гімназії. - C. 185-191.
 27. Лушин П. В. Парадоксальная природа управления (экофасилитации) самостоятельной учебно-профессиональной деятельностью слушателей в системе последипломного педагогического образования. - C. 192-197.
 28. Молдованова А. О. Специфіка педагогічної діяльності як умова формування агресивності вчителя. - C. 198-206.
 29. Москальов М. В. Структура та зміст психологічної підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації. - C. 207-216.
 30. Москальова А. С. Психологічні особливості виникнення особистісно-професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів у період соціально-економічних змін. - C. 217-223.
 31. Нежинська О. О. Психологічні особливості проявів гендерних стереотипів у керівників загальноосвітніх навчальних закладів. - C. 224-230.
 32. Овдієнко І. М. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою в контексті особистісного розвитку. - C. 231-237.
 33. Панкратова О. Л. Наукові підходи до розуміння сутності процесу саморегуляції особистості. - C. 238-244.
 34. Сич В. М. Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти. - C. 245-253.
 35. Слободянюк І. А., Слободянюк Л. У. Психологічний супровід професійного становлення практичних психологів на різних етапах професіоналізації. - C. 254-259.
 36. Снігур Л. А., Снігур О. М. Вплив молодіжних організацій на особистісний розвиток студентів. - C. 260-265.
 37. Стасюк У. Л. Психосемантичний зміст мотивів вибору професії у професійній свідомості майбутніх психологів. - C. 266-273.
 38. Столяренко О. Б. Психологічний аналіз педагогічного досвіду формування позитивних взаємин у різновіковому дитячому колективі. - C. 274-280.
 39. Столярчук О. А. Самооцінка як складова професійної самосвідомості фахівця: теоретичний аналіз. - C. 281-287.
 40. Трухін І. О. Деякі актуальні питання викладання майбутнім практичним психологам дисципліни "Психологія сім’ї" . - C. 288-294.
 41. Фадєєва М. В. Психологічні проблеми підготовки керівників загально-освітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації в контексті сучасних соціально-економічних умов. - C. 295-302.
 42. Федосова Г. Л., Ошовська М. В. Формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку в сім’ї. - C. 303-311.
 43. Харченко С. В. Подолання адаптаційного стресу студентами-першокурсниками як фактор їх фахового зростання в умовах вищої школи. - C. 312-320.
 44. Хижняк О. А. Аналіз психологічної структури особистості захисника країни. - C. 321-326.
 45. Чугуєва І. Є. Психологічний аспект неперервного професійного розвитку фахівців з комп’ютерних технологій. - C. 327-333.
 46. Шевцова О. М. Розвиток професійної Я-концепції вчителів, які працюють в інноваційних освітніх закладах, засобами психологічного тренінгу. - C. 334-342.
 47. Шопша О. Л. Психологічні особливості конфліктів у театральному колективі. - C. 343-351.
2009
Вип. 11(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського