Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72859/2013/16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Діалог: медіа-студії
: зб. наук. пр..- Одеса

 1. Титул, зміст.
 2. Александров О. Моя дорожня карта. - C. 8-21.
 3. Vivat, professore!

 4. Полтавчук В. Шляхами століть — шляхами долі: до 65-річчя професора О. Александрова. - C. 22-28.
 5. Демин О. Имея силу начать сначала. - C. 29-30.
 6. Джиджора Є. Професор О. Александров: у найкращих філологічних традиціях Одеського університету. - C. 31-33.
 7. Поплавська Н. "...Я намагаюся побачити явища в історичній перспективі": слово про Олександра Васильовича Александрова. - C. 34-39.
 8. Богданович Г. Александр Александров — основатель одесской журналистиковедческой научной школы и один из ведущих отечественных медиевистов. - C. 40-42.
 9. Демченко В. Професія — філолог, покликання — журналіст (штрихи до портрету Олександра Васильовича Александрова). - C. 43-46.
 10. Михайлин І. Професор О. В. Александров як дослідник соціальної комунікації. - C. 47-51.
 11. "Журфак як територія свободи". Інтерв'ю Володимира Невмитого з Олександром Александровим. - C. 52-57.
 12. Медієвістика

 13. Александров А. "Соборное" авторство и целостность христианского символического произведения. - C. 58-67.
 14. Білоус П. До художніх джерел літератури Київської Русі. - C. 68-72.
 15. Верещагина Н. Формирование древнекиевского культа княгини Ольги. - C. 73-80.
 16. Джиджора Е. Проблемы составления периодизации древних славянских литератур. - C. 81-91.
 17. Пелешенко Ю. SACRUM I PROFANUM У "Повісті (житії) про Макарія Римлянина" (на основі українського перекладу XVIII ст. Іоана Гармашенка). - C. 92-98.
 18. Савченко О. Чудо в художній структурі житія (Києво-Печерський патерик). - C. 99-106.
 19. Медіа-лекція

 20. Почепцов Г. Как перестроить ваши головы?. - C. 107-124.
 21. Соціальні комунікації

 22. Александров А., Оскрого В. Кросс-медиа и Интернет-реалии Украины. - C. 125-129.
 23. Бахметьева А. Оцінка медіарилейшнз як показник ефективності РR-підрозділу ВНЗ. - C. 130-139.
 24. Безчотнікова С. Просування іміджу промислового міста за допомогою web-ресурсу. - C. 140-150.
 25. Бессараб А. Система жанрів періодичного наукового фахового видання. - C. 151-161.
 26. Білак Г. Етичні основи РR-діяльності церков та релігійних організацій. - C. 162-170.
 27. Валькова Е. Образ США в путевых очерках Ильи Ильфа и Евгения Петрова. - C. 171-183.
 28. Василик Л. Комунікації ризику та кризи: медіативний аспект. - C. 184-192.
 29. Головешко Д. Передача "Обласні вісті" Запорізького обласного державного радіо 80-х років XX ст.: питання інформативності. - C. 193-200.
 30. Демченко М. Ідеологічна функція реклами в умовах масового суспільства та загибелі "великих ідеологій". - C. 201-208.
 31. Демченко С. Медійний простір політичної міфології (до проблеми взаємодії і взаємодоповнення преси та соціально-комунікаційних технологій). - C. 209-217.
 32. Егорова Л. Средства массовой информации сквозь призму аксиологического подхода: к постановке проблемы. - C. 218-226.
 33. Комова М. Фактологічність та документальність інформації як чинники інформаційного впливу ЗМК. - C. 227-235.
 34. Мітчук О. Слововживання в прямоефірному мовленні тележурналістів (на прикладі Рівненщини). - C. 236-242.
 35. Платонова А. Тенденції розвитку рекламних друкованих ЗМІ Криму. - C. 243-248.
 36. Порпуліт О. Риторичні фігури в текстах друкованої реклами. - C. 249-257.
 37. Різун В. До постановки наукової проблеми про особливий статус медіакомунікацій (масового спілкування) в системі соціальних комунікацій. - C. 258-267.
 38. Савчук О. Телемедійний простір міста Чернівці: реалії та перспективи. - C. 268-277.
 39. Хотюн Л. Американські різновиди "часопису новин" в історичній перспективі. - C. 278-292.
 40. Циховська Е. "Комплекс андрогіна" в реаліті-шоу "Холостяк". - C. 293-300.
 41. Шевченко Т. До питання про конвенцію реклами та ЗМІ. - C. 301-309.
 42. Шевченко Т. Образ сучасної української журналістики в публіцистиці Л. Івшиної. - C. 310-316.
 43. Якнюнас Ю. Політична комунікація як чинник масової комунікації. - C. 317-325.
 44. Відомості про авторів. - C. 326-328.
 45. Від редакційної колегії. - C. 329-332.
2013
Вип. 16
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського