Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72859/2012/15<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Діалог: медіа-студії
: зб. наук. пр..- Одеса

 1. Титул, зміст.
 2. Медіа-слово

 3. Александров О. Базова модель публіцистичної комунікації. - C. 7-16.
 4. Губа Л. Сатира и абсурд как способы реализации коммуникативной функции литературы. - C. 17-27.
 5. Джиждора Є. Аспекти символізації картини світу в Службі князю Володимиру. - C. 28-38.
 6. Подмогильная Н. Коммуникативная трансформация жанра в творчестве А. Аверченко. - C. 39-45.
 7. Слюсаренко М. Комунікативний аспект раціонального начала памфлетного жанру (на прикладі памфлетів М. Хвильового). - C. 46-53.
 8. Супрун В. Синтаксичні засоби художнього орнаментування жіночих образів. - C. 54-59.
 9. Фірсенко М. Газетна публіцистика Юрія Андруховича 1997–2007 рр.: засоби впливу. - C. 60-73.
 10. Шевченко Т. Публіцистичний проект "Інший формат": жанрові особливості. - C. 74-82.
 11. Медіа-комунікація

 12. Березенко В. Генезис і предметна галузь науки про зв’язки з громадськістю. - C. 83-92.
 13. Білак Г. Відображення ролі та значення соціальної комунікації у доктрині Ватикану. - C. 93-100.
 14. Виходець О. Про дослідження соціальних комунікацій на підставі візуалізації проблеми. - C. 101-104.
 15. Зражевська Н. Культурні війни в контексті медіакультури. - C. 105-114.
 16. Іванова О. Мова екрану у зоні цифрових і віртуальних перетворень. - C. 115-124.
 17. Коваленко А. Сучасний екологічний PR в Одеському регіоні: специфіка функціонування. - C. 125-136.
 18. Ковпак В. Інформаційна доба: політичні прояви ідеології. - C. 137-146.
 19. Комова М. Розбудова типологічної структури нових медіа. - C. 147-155.
 20. Листвак Г. "Книга художника": термінологічні труднощі. - C. 156-164.
 21. Матузкова Е. Универсализация понятия "идентичность" в социогуманитарном знании ХХ века. - C. 165-174.
 22. Пархітько О. Стереотипи американського кіно як засіб формування масової свідомості (на прикладі оскароносних фільмів). - C. 175-187.
 23. Синєокий О. "Supraphon" в системі соціальних комунікацій Чехії: минуле і сьогодення. - C. 188-198.
 24. Сізова К. Перекладацькі інтерпретації елегії Р. М. Рільке ("Marina-Elegie"): адекватність передачі особливостей змісту і форми. - C. 199-210.
 25. Шафаренко Ю. Ситуаційний аналіз у плануванні ПР-програм. - C. 211-218.
 26. Медіа-журналістика

 27. Белькова С. Модифікації портретного нарису в сучасній українській газетній практиці (на матеріалі загальноукраїнських та регіональних видань початку ХХІ ст.). - C. 219-232.
 28. Демченко С. Теоретичні та практичні аспекти створення медіаобразу незалежної України. - C. 233-240.
 29. Деяк-Якобишин О. Колумністика як унікальне явище у сучасних ЗМІ. - C. 241-246.
 30. Дяченко І. Журнали сімейного типу в системі друкованих ЗМІ. - C. 247-256.
 31. Дяченко О. Тема эвтаназии на станциях газеты "Зеркало недели" (2000–2011 гг.). - C. 257-265.
 32. Жук О. Проблеми тексту і жанру в телевізійній комунікації. - C. 266-275.
 33. Козиряцька С. Формування веб-каталогів конфесійних видань Укрнету в умовах глобалізації. - C. 276-286.
 34. Макущенко М. Основні принципи формату інфотейнмент в ефірі українських телеканалів. - C. 287-295.
 35. Мацышина И. В поисках болевых точек "киношного" зрителя. - C. 296-308.
 36. Хіва Тахір С. Основоположні засади функціонування шведської преси: традиції та новаторство. - C. 309-316.
 37. Сидун І. Російська політика США другої половини ХІХ ст. за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губернії. - C. 317-325.
 38. Стеблина Н. Формат сучасної Інтернет-кореспонденції (на матеріалах публікацій "Української правди"). - C. 326-340 .
 39. Тонкіх І. Функції блогів на сайтах українських Інтернет-ЗМІ. - C. 341-350.
 40. Шутяк Л. "Новий журналізм" в українській і польській традиції. - C. 351-360.
 41. Медіа-реклама

 42. Демченко М. Просування та підтримка бренду засобами масової комунікації. - C. 361-367.
 43. Ковтун Н. Прагматична мета рекламного дискурсу на радіо та стратегії й тактики її реалізації: теоретичне осмислення понять. - C. 368-377.
 44. Лобойко Т. Класифікація механізмів психологічного впливу соціальної реклами на свідомість людини. - C. 378-389.
 45. Мантуло Н. Ментально-когнітивна парадигма українського PR. - C. 390-399.
 46. Мельник С. Способы применения нейролингвистического программирования в СМИ (на примере использования маркировки в рекламном сообщении). - C. 400-405.
 47. Платонова А. Специфіка контенту рекламних подач (на прикладі друкованих мас-медіа Криму). - C. 406-414.
 48. Самсон А. Социально-деловые контакты между заказчиками и исполнителями массовых мероприятий в шоу-бизнесе. - C. 415-421.
 49. Фурманкевич Н. Специфіка тізер-кампанії на українському рекламному ринку. - C. 422-430.
 50. Медіа-магістеріум

 51. Будько О. Технології формування іміджу шоу-зірки (на прикладі Руслани). - C. 431-433.
 52. Громова А. Економічні особливості та фактори успіху реклами та PR (на прикладі загальнодержавного видання газети "Вечірня Полтава"). - C. 434-436.
 53. Дроздик Л. Особливості рекламування тютюнових виробів: діахронічний дискурс. - C. 437-440.
 54. Здорікова А. Імідж як ключовий чинник позиціонування територіальних утворень України. - C. 441-442.
 55. Півторак О. Конкуренція серед рекламних агентств як основа їхнього функціонування. - C. 443-446.
 56. Ревко Н. Зміна ґендерних стереотипів у телевізійній рекламі. - C. 447-450.
 57. Татохін О. Просування образу політичного діяча в суспільстві (на прикладі образу Арсенія Яценюка). - C. 451-453.
 58. Федорова О. Соціальні мережі як джерело інформаційних приводів для мас-медіа. - C. 454-456.
 59. Якових А. Еволюція Product Placement в соціально-комунікаційній сфері. - C. 457-458.
 60. Якових О. Технології міфодизайну у візуальній комунікації. - C. 459-460.
 61. Ящук М. Використання методів перформансу в сучасній рекламі. - C. 461-462.
 62. Відомості про авторів. - C. 463-466.
 63. Від редакційної колегії. - C. 467-472.
2012
Вип. 15
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського