Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72786:С.18/2015/29<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
: зб. наук. пр..- Київ. Серія 18, Економіка і право

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Романовський О. О. Державна політика стимулювання розвитку освітньої діяльності (на прикладі фінансування університетської освіти у США). - C. 3-16.
 4. Скиба М. В. Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ України як чинника зростання рівня якості надання освітніх послуг. - C. 16-22.
 5. Манжула Є. В. Особливості формування корпоративної власності в Україні. - C. 22-27.
 6. Островський І. В. Ресурсна революція в умовах глобального економічного простору. - C. 27-35.
 7. Страшинська Л. В., Євтюкова І. О. Застосування інструментарію маркетинг-контролінгу в маркетинговій діяльності підприємства. - C. 35-43.
 8. Вертелєва О. В. Мікроекономічний аналіз: припущення та застереження. - C. 43-51.
 9. Страшинська Л. В., Тонких О. Г. Вплив інновацій на розвиток міжнародної конкурентоспроможності. - C. 51-58.
 10. Акуленко В. Л., Пригара І. О. Активізація екологічного аудиту на регіональному рівні. - C. 59-66.
 11. Жукова Н. В. Загрози та виклики забезпечення сталого розвитку малих міст в системі регіональної економічної безпеки України. - C. 66-73.
 12. Ілікчієва О. І. Інноваційні трансформації ринку праці України. - C. 74-79.
 13. Коляда С. В. Становлення та розвиток професійної поліцейської освіти у Франції (друга половина ХХ – початок ХХІ століть). - C. 80-85.
 14. Мельничук М. О. Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період НЕПу. - C. 85-91.
 15. Токарчук О. В. Політико-правові ідеї окремих представників української еміграції міжвоєнного періоду (демократичний напрям) як частина світової інтелектуальної спадщини. - C. 92-98.
 16. Карнаух А. А., Шевчук З. Ю. Інформаційна війна на сучасному етапі розвитку суспільства. - C. 98-103.
 17. Мудролюбова Н. О. Особливості шведської моделі соціального захисту населення від безробіття. - C. 103-108.
 18. Пивовар І. В. Розмір довічного грошового утримання суддів. - C. 108-113.
 19. Ярешко Д. В. Суспільно-політичний стан українських земель кінця XVII – початку XVIII століття та його вплив на прийняття конституції Пилипа Орлика. - C. 114-119.
 20. Білозьоров Є. В., Кривицький Ю. В. Теоретичні та практичні аспекти реформування діяльності органів місцевого самоврядування як учасників адміністративного судочинства в Україні. - C. 119-126.
 21. Жмур Ю. М. Інші дії, що порушують недоторканність житла за ст. 162 КК України. - C. 127-132.
 22. Ігнатко Н. В. Зародження інституту дізнання у митних системах різних форм Української державності (1650–1764). - C. 133-137.
 23. Можайкіна О. С. Поняття і ознаки кримінальної субкультури як детермінанти злочинності. - C. 137-141.
 24. Пєсцов Р. Г. Інститут заочного провадження кримінальних справ в рішеннях Європейського Суду з прав людини та Ради Європи. - C. 142-146.
 25. Купіна Л. Ф. Сучасні тенденції фіксації трудової діяльності працівника: скасування інституту трудових книжок в Україні. - C. 147-151.
 26. Кархут О. Я. Закон України "Про вищу освіту”: основні напрями та проблеми імплементації. - C. 151-156.
 27. Андрусишин Б. І., Губань Р. В. , Шимон С. І. Наукова база для трансформації правової системи України. - C. 157-159.
 28. Наші автори. - C. 160-162.
2015
Вип. 29
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського