Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72786:С.18/2015/28<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
: зб. наук. пр..- Київ. Серія 18, Економіка і право

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Гаращук О. В., Куценко В. І. Економічне середовище розвитку освіти в контексті євроінтеграції. - C. 3-12.
 4. Романовський О. О. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку сфери вищої освіти. - C. 12-25.
 5. Бицюра Ю. В. Нооекономіка: теоретико-методологічна відповідь на виклики постіндустріального суспільства. - C. 25-31.
 6. Кравцова І. В. Теоретичні засади дослідження світової економіки на основі глобальних ланцюгів створення вартості. - C. 32-37.
 7. Манжула Є. В. Кооперація як фактор економічного та соціального розвитку. - C. 37-42.
 8. Титенко О. А. Інформація та знання як ключові поняття сучасної політичної економії. - C. 43-50.
 9. Кагляк О. В. Сучасні тенденції розвитку людських ресурсів на підприємствах України. - C. 50-59.
 10. Соколова О. М. Кластери промислових підприємств як носії інноваційного характеру розвитку економіки країни. - C. 59-65.
 11. Страшинський В. І. Інвестиційне забезпечення підприємств харчової промисловості: стан, тенденції та проблеми. - C. 65-72.
 12. Яременко М. І. Інновації та структура капіталу підприємства. - C. 73-78.
 13. Лабурцева О. І., Страшинська Л. В. Структурні зміни в економіцІ України в умовах глобалізації. - C. 79-88.
 14. Акуленко В. І. Підранки війни з країни дитинства. - C. 89-98.
 15. Бедрій М. М. Литовське звичаєве право: деякі історико-юридичні аспекти. - C. 98-104.
 16. Кушинська Л. А. Козацьке звичаєве право як чинник самоідентифікаціЇ Українців ХVІІ-XVІІІ століття. - C. 104-111.
 17. Маньгора Т. В. Оцінка конституції УНР А. Яковлівим. - C. 111-117.
 18. Соломінчук В. В. Зародження законодавства про професійні спілки на теренах України. - C. 117-123.
 19. Огірко Р. С., Ярешко Д. Морально-етичні засади української козацької держави за Конституцією Пилипа Орлика. - C. 123-129.
 20. Макарова О. В. Правовий нігілізм і революція: проблема взаємозв’язку. - C. 129-136.
 21. Саприкіна Н. В. Економічний концепт сучасної держави. - C. 137-144.
 22. Постол К. А. Неприбуткові громадські об’єднення як суб’єкти реалізації правовідносин громадянського суспільства в Україні. - C. 144-151.
 23. Шимон С. І. Правова природа шлюбу за сімейним кодексом України. - C. 151-158.
 24. Кончаковська В. В. Тлумачення поняття "примушування” у контексті ст. 373 Кримінального кодексу України. - C. 158-163.
 25. Косенко С. С. Насильство в сім’ї, його види та мотиви. - C. 164-167.
 26. Краснопольська Л. П. Інститут угод про визнання вини в кримінальному провадженні України. - C. 167-176.
 27. Кулакова Н. В., Білоус В. П. Віктимологічна профілактика корисливо-насильницьких злочинів щодо неповнолітніх. - C. 176-183.
 28. Кулакова Н. В. Охорона культурної спадщини України у кримінологічному вимірі. - C. 183-188.
 29. Левандовскі К. М. Поняття, сторони та підстави припинення трудового договору в праві Німеччини. - C. 189-199.
 30. Кархут О. Я. Ефективність механізму правового регулювання суспільних відносин в освітній сфер. - C. 200-205.
 31. Андрусишин Б. І., Бучма О. В. У пошуках вдосконалення форми сучасної національної Української держави. - C. 206-211.
 32. Наші автори. - C. 212-214.
2015
Вип. 28
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського